Al2o3 là oxit gì

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 6: Đọc thương hiệu các oxit sau và cho thấy thêm ở trong loại oxit axit giỏi oxit bazơ : CO, Fe­2O3, SO3, NO2, Al2O3, ZnO, P2O5, PbO2.

Bạn đang xem: Al2o3 là oxit gì

Câu 7: Hãy viết những Axit và bazơ tương ứng từ những oxit sau đây: Na­2O, SO2, CO2, CuO,N2O5, BaO, Fe2O3, P2O5.

Hướng dẫn:

* Oxit axit--------------------->axit tương xứng.

SO2 H2SO3

CO2 H2CO3

N2O5 HNO3

P2O5 H3PO4

* Oxit bazơ--------------------->Baz tương xứng.

Na­2O NaOH

CuO Cu(OH)2

BaO Ba(OH)2

Fe2O3 Fe(OH)3


*

Oxit axit: CO : Cacbon oxit

SO3: Lưu huỳnh trioxit

NO2: Nitơ đioxit

P2O5: Điphotpho pentaoxit

oxit bazơ : Fe2O3: Sắt(III) oxit

Al2O3 : Nhôm oxit

ZnO : Kẽm oxit

PbO2 :Chì ( IV) oxit


*

Viết bí quyết hoá học của các axit hoặc bazơ khớp ứng với đa số oxit sau : SiO2 BaO P2O5 SO2 SO3 MgO FeO Fe2O3 K2O N2O5 Al2O3 CuO b) Hãy cho biết phần đông oxit làm sao công dụng được với nước , dd KOH , dd H2SO4 loãng


a)

Axit, bazo khớp ứng theo thứ tự là :

$H_2SiO_3,Ba(OH)_2,H_3PO_4,H_2SO_3,H_2SO_4,Mg(OH)_2,Fe(OH)_2, Fe(OH)_3,KOH,HNO_3,Al(OH)_3,Cu(OH)_2$

b)

Tác dụng với nước :

$BaO + H_2O lớn Ba(OH)_2$$P_2O_5 + 3H_2O khổng lồ 2H_3PO_4$$SO_2 + H_2O o H_2SO_3$$SO_3 + H_2O o H_2SO_4$$K_2O + H_2O khổng lồ 2KOH$$N_2O_5 + H_2O o 2HNO_3$

b)

$P_2O_5 + 6KOH lớn 2K_3PO_4 + 3H_2O$

$KOH + SO_2 lớn KHSO_3$$2KOH + SO_3 lớn K_2SO_4 + H_2O$

$N_2O_5 + 2KOH khổng lồ 2KNO_3 + H_2O$

$Al_2O_3 + 2KOH khổng lồ 2KAlO_2 + H_2O$

$BaO + H_2SO_4 khổng lồ BaSO_4 + H_2O$$MgO + H_2SO_4 khổng lồ MgSO_4 + H_2O$$FeO + H_2SO_4 khổng lồ FeSO_4 + H_2O$$Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 khổng lồ Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O$$K_2O + H_2SO_4 khổng lồ K_2SO_4 + H_2O$$Al_2O_3 + 3H_2SO_4 o lớn Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O$

$CuO + H_2SO_4 khổng lồ CuSO_4 + H_2O$


Đúng 3
Bình luận (0)

Trong những oxit sau : CuO; A l 2 O 3 , S O 2 . Hãy cho thấy hóa học nào chỉ phản nghịch ứng được cùng với bazơ với chất như thế nào phản nghịch ứng được cả với axit với bazơ ?

A. S O 2 ; CuO

B.CuO; A l 2 O 3

C. S O 2 ; A l 2 O 3

D.CuO; S O 2


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

cho những bí quyết chất hóa học sau SO2 CuO P2O5 Al(OH)3 HCl Fe2O3 CaCO3 CuSO4 H2SO4 FeCl3 Ba(OH)

hợp hóa học nào là oxit bazo oxit axit bazo cùng muối

hiểu tên


Lớp 8 Hóa học
3
0
Gửi Hủy

- Oxit bazơ

+) CuO: Đồng (II) oxit

+) Fe2O3: Sắt (III) oxit

- Oxit axit

+) SO2: Lưu huỳnh đioxit

+) P2O5: Điphotpho pentaoxit

- Axit

+) HCl: Axit clohidric

+) H2SO4: Axit sunfuric

- Bazơ

+) Al(OH)3: Nhôm hidroxit

+) Ba(OH)2: Bari hidroxit

- Muối

+) CaCO3: Canxi cacbonat

+) CuSO4: Đồng (II) sunfat

+) FeCl3: Sắt (III) clorua


Đúng 3

Bình luận (0)
OxitAxitBazoMuối

SO2: lưu hoàng đioxit

CuO: Đồng (II) oxit

P2O5: điphotpho pentaoxit

Fe2O3: Sắt (III) oxit

HCl: axit clohidric

H2SO4: axit sunfuric

Al(OH)3: Nhôm hidroxit

Ba(OH)2: bari hidroxit

CuSO4: Đồng (II) sunfat

CaCO3: Canxi cacbonat

FeCl3: Sắt (III) clorua


Đúng 2
Bình luận (3)

Oxit bazo:

CuO : đồng (II) oxit

Fe2O3: Fe (III) oxit

Oxit axit:

SO2: diêm sinh đioxit

P2O5: đi photpho pentaoxit

Bazo:

Al(OH)3: nhôm hidroxit

Ba(OH)2: bari hidroxit

Axit :

HCl : axit clohidric

H2SO4: axit sunfuric

Muối :

CaCO3: muối canxi cacbonat

CuSO4: muối bột đồng sunfat

FeCl3: muối hạt Fe (III) clorua

Chúc bàn sinh hoạt tốt


Đúng 1
Bình luận (1)

Cho những oxit gồm bí quyết chất hóa học nlỗi sau:

a)SO2.

b)N2O5.

c)CO2.

Xem thêm: Tourism Là Gì ? Các Loại Hình Tourism Phổ Biến Nhất Hiện Nay

d)Fe2O3.

e)CuO.

g)CaO.

Những hóa học làm sao ở trong như thế nào oxit bazơ chất làm sao ở trong oxit axit.


Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Oxit axit: a), b), c).

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Tham Gia Thi Tiếng Anh Tại Ioe Là Gì ? Cách Tạo Tài Khoản Ioe

Oxit bazơ: d), e), g).


Đúng 0

Bình luận (0)

1. Cho những oxit sau: CO2, SO2, Fe2O3, P2O5, K2O. Trong số đó có: