Amount Of Money Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary

Bạn sẽ xem: Amount of money là gì
Bạn đang xem: Amount of money là gì

*

*Xem thêm: Thể Loại Con Trai Nào Được Con Gái Thích Nhất? ? Con Gái Thích Con Trai Như Thế Nào

amountdanh trường đoản cú lượng, số lượng a considerable amount một số trong những lượng đáng kể a large amount of work/money/furniture một vài lượng béo công việc/tiền bạc/đồ đạc food was provided in varying amounts thực phẩm được cung ứng với số đông số lượng khác nhau no amount of encouragement would make him jump dù khuyến khích đến cả nào, nó vẫn không nhảy tổng số hoặc tổng giá trị a bill for the full amount hoá 1-1 tính đầy đủ tổng số tiền can you really afford this amount? tất cả thật là anh cung ứng được ngần này tuyệt không? what"s the amount of this? tổng số điều này là bao nhiêu? thực chất, quý giá thực; tầm quan tiền trọng, chân thành và ý nghĩa this is the amount of what he promised thực ra lời hứa của hắn là trên đây any amount of something một vài lượng béo của đồ vật gi he can get any amount of help nó mong mỏi được giúp đỡ nhiều mang đến đâu cũng rất được nội rượu cồn từ lên đến, lên đến mức (tiền) the bill amounts lớn 100đ hoá đơn lên đến mức 100đ chung qui là, rút cuộc là, gồm nghĩa là, chẳng khác gì là it amounts lớn the same thing rốt cuộc cũng thế cả this amounts to a refusal chiếc đó chẳng khác gì là 1 lời phủ nhận what you say amounts lớn a direct accusation thông thường quy hầu như điều anh nói vẫn là một trong lời kết tội trực tiếp (Tech) lượng, con số số lượng, lượng a. Of infomation tk lượng thông tin, lượng tin a. Of inspection kt con số kiểm tra, khối lượng điều tra
*Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Gmail Không Cần Số Điện Thoại Di Động 2021

/ə"maunt/ danh từ số lượng, số nhiều a considerable amount một số lượng đáng chú ý a large amount of work rất nhiều việc tổng cộng what"s the amount of this? tổng số điều này là bao nhiêu? thực chất, quý giá thực; tầm quan trọng, chân thành và ý nghĩa this is the amount of what he promised thực tế lời hẹn của hắn là đây nội hễ từ lên đến, lên đến mức (tiền) the bill amounts to 100đ hoá đơn lên tới mức 100đ chung qui là, rốt cuộc là, bao gồm nghĩa là, chẳng không giống gì là it amounts to the same thing rốt cuộc cũng như vậy cả this amounts to lớn a refusal chiếc đó chẳng không giống gì là 1 lời phủ nhận not to amount to much ko quan trọng, không đáng kể, ko có ý nghĩa gì