ANESTHETIC LÀ GÌ

  -  
Dưới đó là các chủng loại câu tất cả chứa từ "anesthetic", vào bộ từ bỏ điển Từ điển Y Khoa Anh - hoidapthutuchaiquan.vnệt. Chúng ta hoàn toàn có thể xem thêm những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống đề xuất đặt câu với trường đoản cú anesthetic, hoặc tham khảo ngữ chình ảnh sử dụng từ anesthetic vào bộ tự điển Từ điển Y Khoa Anh - hoidapthutuchaiquan.vnệt

1. Anesthetic wears off.

Bạn đang xem: Anesthetic là gì

Thuốc tê hết công dụng.

2. I notice you requested a general anesthetic.

Tôi thấy ông ý kiến đề nghị gây nghiện tổng thể.

3. This is the anesthetic I was telling you about.

Đây là phần gây thích nhưng mà tôi nói cùng với cô trước kia.

4. To people lượt thích this, I point out we use anesthetic ink.

Đối cùng với những người dân này, tôi khuyên bắt buộc áp dụng mực gây thích.

5. His death was attributed khổng lồ an overdose of a powerful anesthetic ( propofol ) .

Cái bị tiêu diệt của ông đã được quy là do cần sử dụng không ít dung dịch gây mê các loại mạnh bạo ( propofol ) .

6. I need a single isomer anesthetic và a heart-lung bypass machine.

Tôi buộc phải một lần uống gây thích đồng phân và sản phẩm công nghệ tyên phổi nhân tạo.

Xem thêm: Peppermint Là Gì ? Những Tác Dụng Thần Kì Của Peppermint Peppermint Oil Là Gì

7. The way they did it was to pump the whole thing full of anesthetic gas.

Cách chúng ta có tác dụng là bơm khí mê vào toàn bộ bên hát.

8. He administered an anesthetic, which numbed my leg and took away any sensation of pain.

Bác sĩ chích dung dịch có tác dụng kia mẫu chân của tớ và mang đi xúc cảm khổ cực.

9. Chemically, PCPhường. is a member of the arylcyclohexylamine class, & pharmacologically, it is a dissociative sầu anesthetic.

Trong cấu trúc hóa học, PCPhường. là một trong thành hoidapthutuchaiquan.vnên của group arylcyclohexylamine, với vào dược lý học, nó là một trong thành hoidapthutuchaiquan.vnên của nhóm hóa học gây thích bóc tách biệt.

10. "This is the type of anesthetic death every surgeon fears," said Colonel Robert Hullinghorst, deputy at Ft.

"Đây là hình trạng bị tiêu diệt gây mê cơ mà hầu hết chưng sĩ mổ xoang số đông lo sợ", Đại tá Robert Hullinghorst, phó phòng trên Ft.

11. There were blood donors lớn be called in, blood to be cross matched, an anesthetic khổng lồ be prepared.

Họ kêu gọi những người hiến ngày tiết, một số loại ngày tiết cân xứng, và sẵn sàng cho 1 cuộc gây nghiện.

12. The bug administers an anesthetic so you don"t wake up as well as an anti- xxxxxx so your hoidapthutuchaiquan.vntal life essence will gush freely from your veins.

Xem thêm: Donated Là Gì Và Cách Donate Như Thế Nào? Cách Donate Trên Youtube Như Thế Nào

Nó áp dụng dung dịch mê để các bạn ko thức giấc dậy cũng tương tự một hóa học phòng kết tủa phải loại rã sống sót trong fan bạn sẽ chảy ra thoải mái và tự nhiên từ huyết mạch.