Bài giảng điện tử môn hóa học lớp 8

  -  
bài giảng tham dự cuộc thi GVDG cung cấp quận năm 2016-2017 nôm chất hóa học lớp 8: tiết 27 - bài bác 19: thay đổi giữa trọng lượng thể tich cùng lượng chất- rèn luyện (Tiết 1) bài giảng thực hiện nhóm kỹ thuật dạy học tích cực và lành mạnh và hệ thống bài tập câu hỏi mở nhằm mục đích phát triển năng lực học sinh.
*

Tiết 27 - bài 19:

CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH

VÀ LƯỢNG CHẤT-LUYỆN TẬP ( tiết 1 )


*
sở hữu file : mon_hoa_8_2812201723.rar
*

Đang lưu bình luận
*

*

Bài giảng năng lượng điện tử nôm Hóa lớp 9

Bài giảng tiết 24 - bài xích 18 môn hóa học lớp 9 được tổ tự nhiên 2 xây dựng tiến hành sinh hoạt siêng nôm chuyên đề quận tháng tư năm 2014. Bài giảng có sử dụng nhóm phương thức dạy học lành mạnh và tích cực như: Bàn tay nặn bột, công não, đàm luận nhóm.... Học viên được phát triển thể hiện năng lực thông qua các hoạt ...

Bạn đang xem: Bài giảng điện tử môn hóa học lớp 8


Bài giảng năng lượng điện tử nôm chất hóa học lớp 8

Tiết 57- Axit- Bazơ- muối bài giảng thi công trên nhóm cách thức dạy học tích cực có sử dụng kỹ thuật khăn che bàn.


Bài giảng điện tử môn hóa lớp 8

Tiết 33 Tính theo PTHH bài giảng được thành lập trên nhóm cách thức dạy học tích cực có sử dụng kỹ thuật dạy dỗ học KWL


Bài giảng năng lượng điện tử nôm hóa học lớp 9

Bài giảng môn hóa học lớp 9. Tiết 35 - bài bác 24: ÔN TẬP HỌC KỲ I. Bài giảng sử dụng kỹ thuật khăn phủ bàn cùng nhóm kỹ thuật dạy dỗ học khác nhằm phát triển năng lực cho HS.

Xem thêm: Vegan Là Gì, Có Lợi Thế Nào Và Làm Sao Để Áp Dụng Hiệu Quả?


Bài giảng năng lượng điện tử nôm chất hóa học lớp 9

Bài giảng môn chất hóa học lớp 9 tham gia dự thi GVDG cấp cho quận năm học 2014-2015: huyết 52 - bài bác 42 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4- HIĐROCACBON- NHIÊN LIỆU. Bài xích giảng thực hiện kỹ thuật khăn tủ bàn cùng nhóm kỹ thuật dạy dỗ học khác nhằm phát triển năng lượng cho HS.


Bài giảng điện tử môn chất hóa học lớp 8

Bài giảng nôm chất hóa học lớp 8. Huyết 56- bài bác 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI. Bài xích giảng tham dự cuộc thi GVDG cấp quận năm học tập 2016-2017. Bài bác giảng sử dụng kỹ thuật khăn lấp bàn, xem sét trực quan, hệ thống thắc mắc bài tập gợi mở ứng dụng thực tiễn cuộc sống thường ngày nhằm phạt triển năng lượng học sinh.

Xem thêm: 1 Ounce Bao Nhiêu Lượng, Chỉ, Cây Vàng, Ml, 1 Ounce Bằng Bao Nhiêu Lượng(Cây Vàng)


Bài giảng điện tử môn chất hóa học lớp 9

Bài giảng môn hóa học lớp 9 bởi tổ thoải mái và tự nhiên 2 xây dựng chuyên đề quận " siêng đề sử dụng phương thức thí nghiệm nghiên cứu và phân tích và kỹ thuật khăn trải bàn trong dạy học môn hóa học lớp 9" đang thực hiện vào tháng 3 năm 2017.