Be Subject To Nghĩa Là Gì

  -  
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase: subject to
Vietnamese translation:tuân thủ
Entered by:This person is a hoidapthutuchaiquan.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a hoidapthutuchaiquan.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> nam VoBạn đang xem: Be subject to nghĩa là gì

10:34 Jul 23, 2016
English to lớn Vietnamese translationsMedical - Law: Contract(s) / vừa lòng đồng
English term or phrase: subject to
Context: PRIVACY POLICY IS PART OF THESE TERMS và CONDITIONS. Our privacy policy is part of, và subject to, these terms & conditions of use. Note: Mọi fan cho em hỏi subject khổng lồ trong trường vừa lòng này với nghĩa là gì ạ? Em đã dịch là: chế độ bảo mật của shop chúng tôi là một phần của các luật pháp và đk sử dụng này tương tự như tùy ở trong vào luật pháp điều kiện áp dụng này. cơ mà em ngợ không hiểu tùy ở trong vào ... Là sao? Hay dễ dàng ông "subject to" chỉ là nhấn mạnh vấn đề và cũng đó là "is part of" sống ngay về trước?
This person is a hoidapthutuchaiquan.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a hoidapthutuchaiquan.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo
*

Local time: 02:11
tuân thủ
Explanation:"subject to" ko kể nghĩa "tùy ở trong vào" còn có nghĩa "tuân thủ" .Xem thêm: Computer Forensic Science Là Gì Và Cơ Hội Hot Cho Ngành “Thám Tử Máy Tính”

*

This person is a hoidapthutuchaiquan.vn Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a hoidapthutuchaiquan.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYENLocal time: 02:11Xem thêm: Sinh Ngày 14/4 Là Cung Gì ? Tính Cách, Tình Yêu, Sự Nghiệp, Sức Khoẻ 2022

Summary of answers provided
5 +3tuân thủThis person is a hoidapthutuchaiquan.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a hoidapthutuchaiquan.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN

hi88n.com