BÌNH QUÂN GIA QUYỀN TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Số trung bình gia quyền (tiếng Anh: weighted average) được thống kê giám sát trên cơ sở các thành phần tham gia bình quân hoá tất cả vai trò về qui mô góp phần khác nhau.

Bạn đang xem: Bình quân gia quyền tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: trung bình gia quyền tiếng anh là gì


*

Số trung bình gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số trung bình gia quyền trong giờ Anh là weighted average hayweighted mean.

Số bình quân là chỉ tiêu biểu hiện mức độ nổi bật của một tổng thể gồm nhiều đơn vị cùng loại được xác định theo một tiêu thức làm sao đó.

Số bình quân gia quyền là 1 dạng số trung bình hay vừa phải số học mà trong số ấy các thành phần sử dụng trong vượt trình đo lường và tính toán được gia quyền nhằm phản ánh thực tế là ko phải tất cả các thành phần đều tất cả tầm quan trọng như nhau.

Xem thêm: Bittrex Là Gì? Cách Mua Bán Trên Bittrex Cách Mua Bán Tiền Mã Hoá Trên Sàn Bittrex

Bản chất

- Không y hệt như số bình quân gia quyền, số trung bình giản solo được thống kê giám sát trên cơ sở các thành phần tham gia trung bình hoá gồm vai trò về qui tế bào (tần số) đóng góp như nhau.

Công thức xác minh và sứ mệnh của số trung bình gia quyền

Công thức xác định

Với từng lượng đổi mới xicó trọng số/tần số khớp ứng wi. Số trung bình gia quyền được khẳng định bằng công thức:

Số trung bình gia quyền= Σ(xi.wi) / Σwi

trong đó

xilà quý hiếm lượng biến đổi quan sát

wi là trọng số xuất xắc tần con số biến quan liêu sát

- Số trung bình gia quyền thường xuyên được sử dụng trong chỉ số giá để phản ánh tỉ trọng phần trăm giá cả của quý khách hàng chi cho những mặt hàng khác biệt nhằm xác minh mức tăng bình quân của giá cả.

Ví dụ

Giả sử mức sống của chúng ta được đại diện thay mặt bời bố hàng hóa điển hình A, B và C mà lại anh ta mua. Trong thời gian nghiên cứu, giá chỉ của ba hàng hóa tăng lần lượt bằng 35%, 10% cùng 45%.

Xem thêm: Doanh Thu Dồn Tích ( Accrued Income Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Nếu quý khách hàng sử dụng cục bộ thu nhập của bản thân mình để mua ba sản phẩm & hàng hóa theo tỉ lệ theo thứ tự là 20%, 50% và 30%, nhưng họ bỏ qua thực tế này với tính số bình quân bằng phương pháp cộng mức tăng giá lại cùng với nhau, tiếp nối chia mang lại 3 (tức không gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết quả cho thấy thêm mức tăng giá bình quân là 30%. Nhưng kết quả sẽ không giống đi nếu chúng ta tính số trung bình gia quyền:

35 x 20% + 10 x một nửa + 45 x 30% = 25,5%

Số bình quân gia quyền là số bình quân thay mặt hơn mang đến mức tăng giá, chính vì không đề nghị chỉ gồm mức đội giá của từng loại hàng hóa mà cả tỉ trọng, giỏi quyền số, của chi phí cũng được tính đến.