Bling là gì

  -  
used to describe jewellery or decoration that attracts attention because it is very noticeable với looks expensive:

Bài Viết: Bling là gì

Những cách nhìn của những ví dụ không thể hiện cách nhìn của các căn chỉnh viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press giỏi của không ít bên cấp phép. Indeed, paying homage to fashion is a major contribution whether it is “bling” jewellery, baggy jeans, etc., or displaying the “in-yer-face” attitude. The first 100 dolls in the 2005 version came with a special small diamond chip in his bling necklace. Excessive sầu consumerism với an obsession with bling are certainly not confined khổng lồ any particular demographic. In his hands, abandoned debris or kitsch is quixotically plasticized inlớn a br& of postminimacác mục sculpture with a seductive touch of bling. He”s the kind of kid who gets his allowance in cash, not stochồng options; finding himself amid all this bling cùng stardom is intimidating. Likewise, hip hop culture has popularised the slang term blingbling, which refers lớn ostentatious display of jewellery by men or women. In this game you play one on one matches against other ballers lớn gain points which you can use khổng lồ buy cars, bling, clothes etc.
Bạn đang xem: Bling là gì

*

*Xem thêm: Nghị Luận Về Lòng Hiếu Thảo Là Gì, Hiếu Thảo Là Gì

*

*Xem thêm: Bạn Biết Gì Về Siêu Máy Tính Là Gì ? Siêu Máy Tính Là Gì

Thêm công năng có ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của chúng ta thực hiện phầm mềm form kiếm tìm tìm miễn tổn phí của Shop chúng tôi.Tìm tìm ứng dụng trường đoản cú điển của Shop chúng tôi tức thì từ bây giờ cùng chắc hẳn rằng rằng các bạn không dịp nào trôi mất từ một đợt nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bằng cách thức nháy đúp con chuột Những phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Những quy tắc sử dụng


/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications