Bộ lọc cổ phiếu đông á

  -  
Tham Chiếu 7.81
Mnghỉ ngơi Cửa 7.81
TN/CN 7.50 / 7.81
Kăn năn Lượng 35,300
KLTB 13 tuần 904,826
KLTB 10 ngày 208,270
công nhân 52 tuần 12.8
TN 52 tuần 3.6

EPS -0.90 nngốc
PE -8.7 lần
Vốn thị trường 267.1 Tỷ
Khối Lượng Niêm yết 34.20 triệu
Giá sổ sách 9.4 ngàn
ROE -9.5%
Beta 1.98
EPS 4 quý trước 235

So sánh

DAHVTK
Giá Thị Trường0.00 0 -0.3%0.00 0 0%
EPS/PE-0.00k / -6.790.00k / 0.00
Giá Sổ Sách0.01 ngàn0.01 ngàn
KLGD Trung bình 13 tuần904,8264,545
Kân hận lượng vẫn lưu hành34,200,0008,319,810
Tổng Vốn Thị Trường0 tỷ VND0 tỷ VND
Nước ngoại trừ đã sngơi nghỉ hữu0 (0%)0 (0%)
Tổng Doanh Thu 4 qúy ngay sát nhất13 tỷ VND113 tỷ VND
Lợi nhuận sau thuế 4 qúy sát nhất-31 tỷ VND17 tỷ VND
Vốn chủ ssinh sống hữu323 tỷ VND108 tỷ VND
Tổng Nợ285 tỷ VND51 tỷ VND
TỔNG TÀI SẢN608 tỷ VND159 tỷ VND
Tiền mặt3 tỷ VND14 tỷ VND
ROA / ROE-506% / -9521,089% / 1,602
Nợ đề xuất trả/Tổng nguồn vốn47%32%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần-230%15%
Tỉ lệ tăng trưởng Doanh thu trung bình 5 năm8.30%0.70%
Tỉ lệ vững mạnh Lợi nhuận vừa đủ 5 năm-7.20%8%
Tỉ lệ tăng Giá Giao dịch cổ phiếu vừa đủ 5 năm54.40%-100%
Đầu tư HIỆU QUẢ
Đầu bốn GIÁ TRỊ
Đầu tư LƯỚT SÓNG
Biểu đồ
*
*