Brother là gì

  -  
anh em·anh trai·đạo hữu·huynh đệ·các bạn đồng sự·chúng ta thuộc nghề·các bạn đồng ngũ·anh/em trai·phiên âm

*


It was then that Brother Christensen looked at the schedule and, khổng lồ his absolute horror, saw that the final basketball game was scheduled to be played on a Sunday.

Bạn đang xem: Brother là gì


Chính thời gian đó Anh Christensen chú ý vào lịch trình thi đấu và bi ai chán nản thấy rằng cuộc đấu bóng rổ cuối cùng là vào ngày Chúa Nhật.
“It is a humbling experience to lớn come here and spkết thúc time listening khổng lồ instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”
Anh Swingle nói: “Đến phía trên và vứt thời tiếng ra nghe giảng là một trong những kinh nghiệm làm bạn khiêm dường. Lúc rời khỏi khu vực trên đây, bạn được sản phẩm tốt hơn những nhằm đề cao Đức Giê-hô-va”.
After one brother lost his wife in death và he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.
Sau khi bà xã của một anh tạ thế với anh đối mặt cùng với phần đa hoàn cảnh đau khổ không giống, anh nói: “Tôi học tập được rằng chúng ta chẳng thể lựa chọn loại thách thức như thế nào mình yêu cầu chịu đựng, cũng như thời khắc hoặc chu kỳ xảy mang lại.
Brothers và sisters, the First Presidency has issued the following report concerning the growth and status of the Church as of December 31, 2002:
Thưa những Anh Chị Em, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã công bố bạn dạng báo cáo sau đây tương quan đến việc phát triển và thực trạng của Giáo Hội tính cho ngày 31 tháng 12 năm
First extract the rafter from your own eye, and then you will see clearly how khổng lồ extract the straw from your brother’s eye.” —Matthew 7:1-5.
trước tiên cần rước cây đà khỏi đôi mắt mình đi, rồi bắt đầu thấy rõ cơ mà mang loại rác thoát khỏi đôi mắt bằng hữu mình được”.—Ma-thi-ơ 7:1-5.
For this is the message which you have sầu heard from the beginning, that we should have love for one another; not lượt thích Cain, who originated with the wicked one & slaughtered his brother.” —1 John 3:10-12.
Vả, lời rao-truyền nhưng mà các bé vẫn nghe trường đoản cú dịp ban sơ ấy là họ buộc phải yêu-thương thơm lẫn nhau. Chớ có tác dụng nhỏng Ca-in là người nằm trong về ma-quỉ, sẽ thịt em mình” (I Giăng 3:10-12).
13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother & his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere và who had been disfellowshipped for six years.
13 Sau lúc nghe một bài giảng tại hội nghị vòng quanh, một anh với tín đồ chị ruột của bản thân mình nhận ra rằng họ cần phải kiểm soát và điều chỉnh phương pháp đối xử với người bà mẹ sống riêng rẽ sinh sống nơi không giống đã biết thành knhị trừ sáu năm.
As one experienced elder remarked: “Really, you bởi not accomplish much if you merely scold the brothers.”
Một anh trưởng lão các tay nghề đã nhận xét: “Thật vậy, họ không đã đạt được kết quả gì mấy ví như chỉ quở trách trách nát anh em nhưng thôi”.
18 So Moses went bachồng to Jethʹro his father-in-law+ and said khổng lồ him: “I want to lớn go, please, and return to my brothers who are in Egypt khổng lồ see whether they are still alive.”
18 Vậy, Môi-se quay về cùng với thân phụ vk mình là Giê-trô+ và nói: “Thưa phụ thân, con ao ước trsinh sống về thuộc anh em nhỏ trên Ai Cập để xem bọn họ còn sống hay không”.

Xem thêm: Giao Dịch P2P Là Gì Và Bạn Có Thể Làm Gì Với Nó? Mạng Ngang Hàng P2P


“Consider it all joy, my brothers, when you meet with various trials, knowing as you do that this tested quality of your faith works out endurance.”—JAMES 1:2, 3.
“Hỡi bạn bè, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt đến mang lại anh em nhỏng là điều vui-mừng trọn-vẹn, vị hiểu được sự thử-thách đức-tin bằng hữu sanh ra sự nhịn-nhục” (GIA-CƠ 1:2, 3).
4:4-6) Jehovah’s spirit và blessings are linked lớn the one association of brothers that God is using.
And Jehovah God is ready khổng lồ forgive all our failings, provided we forgive sầu our brothers for sins they have committed against us.
Giê-hô-va Đức Chúa Ttách sẵn lòng tha vật dụng toàn bộ tội tình của chúng ta với điều kiện chúng ta tha lỗi đến anh em.
My brothers & sisters, I know you will agree with me that this has been a most inspiring conference.
Thưa những anh chị em, tôi biết những anh chị em đã gật đầu đồng ý cùng với tôi rằng đây là một đại hội đưa về các chạm màn hình duy nhất.
Speaking lớn people then under the Law, he showed that, instead of merely refraining from murder, they needed khổng lồ root out any tendency lớn continued wrath & refrain from using their tongue in downgrading speech about their brothers.
Lúc nói cùng với những người dân sinh sống bên dưới Luật pháp, ngài cho thấy thêm rằng, cầm cố vì chưng chỉ tránh giết người, bọn họ cần được sa thải tận rễ số đông xu thế hờn giận dai dẳng và né tránh cần sử dụng mồm lưỡi nhằm nói lời có tác dụng hạ phẩm giá chỉ anh em của mình.
In the late 1970s, Warner Brothers acquired the option khổng lồ make a film based on the book, but no screenplay was ever accepted.
Vào cuối thập niên 1970, Warner Brothers giành được quyền làm cho phim dựa trên quyển sách, cơ mà không tồn tại kịch bản nào được thuận tình.
That left me much of the responsibility of managing the farm, since my two older brothers needed to lớn work away from trang chính to lớn bring in an income for the family.

Xem thêm: Saigon City Guide: A Comprehensive Travel Guide To Ho Chi Minh City, Vietnam


Do đó, tôi cần đảm đang vấn đề trang trại, vì chưng nhị anh trai tôi bắt buộc ra khỏi đơn vị để gia công bài toán hầu đem tiền về mang lại mái ấm gia đình.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M