Cách chia 4 chữ số cho 1 chữ số

  -  

Để góp các em ôn tập cùng sẵn sàng giỏi bàiChia số tất cả tứ chữ số cho số bao gồm một chữ sốHọc 247 mời những em tham khảo bài học tiếp sau đây.Chúc các em gồm một tiết học thật giỏi với thật vui lúc đến lớp!


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 117

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 118

1.4. Giải bài bác tập Sách Giáo Khoa trang 119

2. các bài luyện tập minh hoạ

3. Hỏi đáp vềChia số tất cả bốn chữ số mang đến số tất cả một chữ số


a) 6369 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,6369\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline2123endarray ight.\,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

6369 : 3 = ...

Bạn đang xem: Cách chia 4 chữ số cho 1 chữ số

6 phân chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 3; 3 phân tách 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 3 trù 3 bởi 0.

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 9; 9 phân tách 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bởi 9; 9 trừ 9 bằng 0.

b) 1276 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1276\,,,,,07endarrayleft| eginarray*20c4\hline319endarray ight.\,,,,,,,,,,,,36\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

1276 : 4 = ...

12 chia 4 được 3, viết 3.

3 nhân 4 bởi 12; 12 trừ 12 bằng 0.

Hạ 7; 7 phân tách 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bởi 4; 7 trừ 4 bởi 3.

Hạ 6 được 36; 36 chia 4 được 9, viết 9.

9 nhân 4 bởi 36; 36 trừ 36 bởi 0.

c) 9365 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,9365\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline3121endarray ight.\,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

9365 : 3 = ... (dư ...)

9 chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bởi 9; 9 trừ 9 bởi 0.

Hạ 3; 3 phân chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 5; 5 phân chia 3 được một, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2.

d) 2249 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2249\,,,,24endarrayleft| eginarray*20c4\hline562endarray ight.\,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

2249 : 4 = ... (dư ...)

22 phân tách 4 được 5, viết 5.

5 nhân 4 bởi 20; 22 trừ 20 bằng 2.

Hạ 4, được 24: 24 phân tách 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 9; 9 chia 4 được 2, viết 2.

2 nhân 4 bảng 8; 9 trừ 8 bằng 1.

e) 4218 : 6 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

4218 : 6 = ...

42 chia 6 được 7, viết 7.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Also Là Gì - Nghĩa Của Từ Also Trong Tiếng Việt

7 nhân 6 bằng 42; 42 trừ 42 bằng 0.

Hạ 1; 1 phân tách 6 được 0, viết 0.

0 nhân 6 bởi 0 ;1 trừ 0 bởi 1.

Hạ 8 được 18; 18 chia 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bởi 18; 18 trừ 18 bởi 0.

g) 2407 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2407\,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline601endarray ight.\,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,3endarray)

2407 : 4 = ... (dư ...)

24 phân tách 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0.

Hạ 0 ; 0 phân tách 4 được 0, viết 0.

0 nhân 4 bởi 0, 0 trừ 0 bằng 0,

Hạ 7; 7 phân tách 4 được một, viết 1.

1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3.


Bài 1: Tính

(eginarray*20c4862\endarrayleft| eginarray*20c2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c3369\endarrayleft| eginarray*20c3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c2896\endarrayleft| eginarray*20c4\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phnghiền tính chia theo trang bị trường đoản cú trường đoản cú trái sang trọng cần.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4862\,08endarrayleft| eginarray*20c2\hline2431endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3369\,03endarrayleft| eginarray*20c3\hline1123endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2896\,09endarrayleft| eginarray*20c4\hline724endarray ight.\,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

Bài 2: Có 1648 gói bánh được phân chia đa số vào 4 thùng. Hỏi từng thùng tất cả bao nhiêu gói bánh?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh

Muốn tìm kiếm giải thuật ta mang số gói bánh của tư thùng chia mang đến 4.

Bài giải

Mỗi thùng bao gồm số gói bánhlà:

1648: 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.

Bài 3: Tìmx

a)x × 2 = 1846 b)3 × x = 15783

Hướng dẫn giải:

Muốn nắn search thừa số ta đem tích phân tách cho quá số sót lại.

a)x × 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b)3 × x = 15783

x = 1578 : 3

x = 526


Bài 1: Tính

(eginarray*20c2469\endarrayleft| eginarray*20c,,2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c6487\endarrayleft| eginarray*20c,,3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c4159\endarrayleft| eginarray*20c,,5\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện tại phnghiền phân chia các chu kỳ lượt từ trái sang bắt buộc.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2469\,04endarrayleft| eginarray*20c2\hline1234endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,6487\,04endarrayleft| eginarray*20c3\hline2162endarray ight.\,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,4159\,,,,,,15endarrayleft| eginarray*20c5\hline831endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,4endarray)

Bài 2: Người ta thêm bánh xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải thêm 4 bánh xe cộ. Hỏi bao gồm 1250 bánh xe cộ thì lắp được không ít duy nhất từng nào xe hơi như thế cùng còn quá mấy bánh xe cộ ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 bánh xe: 1 ô tô

1250 bánh xe: ? xe hơi cùng thừa ? bánh xe cộ.

Muốn tìm kiếm lời giải ta mang số bánh xe cộ đang mang lại chia đến số bánh xe pháo yêu cầu thêm của từng xe hơi.

Cách giải:

Ta có 1250 : 4 = 312 (dư 2)

Vậy 1250 bánh xe gắn thêm được nhiều độc nhất vào 312 xe ô tô như thế cùng còn quá 2 bánh xe cộ.

Bài 3:

*

Hướng dẫn giải:

Chia hình đã mang đến thành tám hình tam giác rồi ghxay những hình tam giác nhỏ theo những hình em vừa phân chia.

Ta hoàn toàn có thể làm như sau:

*


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 3224 : 4 b) 2819 : 7

1516 : 3 1865 : 6

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Làm phxay phân chia những mốc giới hạn lượt từ bỏ trái sang trọng phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,3224\,,,,,,02endarrayleft| eginarray*20c4\hline806endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,24\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,1516\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c3\hline505endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2819\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c7\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,19\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1865\,,,,,,06endarrayleft| eginarray*20c6\hline310endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

Bài 2: Một đội công nhân cần sửa quãng con đường dài 1215m, đội đang sửa được(frac13)quãng con đường. Hỏi đội người công nhân đó còn đề xuất sửa từng nào mét con đường nữa?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Cần sửa: 1215m

Đã sửa:(frac13)quãng đường

Còn lại: ? m

Muốn kiếm tìm giải mã ta cần:

Tìm độ lâu năm của quãng mặt đường sẽ sửa.Tìm độ dài quãng đường còn sót lại bằng cách lấy độ lâu năm quãng mặt đường đề nghị sửa trừ đi độ dài quãng đường sẽ sửa.

Bài giải

Đội người công nhân này đã sửa được số mét đường là:

1215 : 3 = 405 (m)

Số mét con đường còn yêu cầu sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m.

Bài 3: Điền Đ hoặc S vào ô trống

*

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra bí quyết đặt tính cùng tính của phnghiền phân chia sẽ mang đến rồi điền Đ hoặc S phù hợp vào nơi trống.

a) Điền Đ vào ô trống.

b) Điền S vào ô trống. Vì 1608 : 4 = 402.

c) Điền S vào ô trống. Vì 2526 : 5 = 505 (dư 1).


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a)1608 : 4 b) 2035 : 5 c) 4218 : 6

2105 : 3 2413 : 4 3052 : 5

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Lần lượt thực hiện phxay phân chia theo vật dụng trường đoản cú trường đoản cú trái thanh lịch bắt buộc.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1608\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,08\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2105\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c3\hline701endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2035\,,,,,,03endarrayleft| eginarray*20c5\hline407endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,35\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2413\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c4\hline603endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,13\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

c)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3052\,,,,,,05endarrayleft| eginarray*20c5\hline610endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

Bài 2: Tìm x

a)x × 7 = 2107

b) 8 × x = 1640

c)x × 9 = 2763

Hướng dẫn giải:

Muốn nắn tìm vượt số ta rước tích phân chia mang lại vượt số tê.

a)x × 7 = 2107

x = 2107 : 7

x = 301

b)8 × x = 16408

x = 1640 : 8

x = 205

c)x × 9 = 2763

x = 2763 : 9

x = 307

Bài 3: Một cửa hàng bao gồm 2024 kg gạo, shop vẫn bán(frac14) số gạo kia. Hỏi shop còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Tóm tắt:

Có : 2024kg

Đã bán:(frac14)

Còn lại: ? kg

Muốn nắn tra cứu lời giải ta cần:

Tìm số ki-lô-gam gạo sẽ buôn bán.Tìm số ki-lô-gam gạo còn lại.

Bài giải

Số gạo đang phân phối là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn sót lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số:1518 kilogam.

Xem thêm: Cách Mở Tài Khoản Và Đăng Nhập Olymp Trade Việt Nam, Có Lừa Đảo

Bài 4: Tính nhẩm

6000: 2 =

8000: 4 =

9000: 3 =

Hướng dẫn giải:

Em lấy chữ số hàng nghìn phân tách mang đến số bao gồm một chữ số rồi viết cấp dưỡng tận cùng tác dụng 3 chữ số 0.

6000 : 2 = 3000