Cách tạo bot discord

  -  

Discord Bot là con robot đa năng có thể vừa kể chuyện hài, phân phát nhạc bên trên sóng trực tiếp hay chào đón thành viên bắt đầu vào sever của bạn… Vậy bạn đã hiểu cách thức tạo bot Discord chưa?


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Gửi lời nhắn với Bot Discord

Tại đây, các bạn sẽ lập trình bot Discord để vấn đáp bằng một tin nhắn tùy chỉnh cấu hình khi bạn nhắn tin nhắn trong một kênh.

Nhưng trước tiên, hãy nhập mã sau vào đầu tập lệnh nhằm khởi chạy bot Discord:

import discord 

# Import the commands module: 

from discord.ext import commands

# Initialize the bot instance & use a blank prefix: 

bot = commands.Bot(command_prefix="") 

#Read your bot token from the txt tệp tin in your project root:

Secret = open("secret.txt", "r")

Secret = Secret.read()

#Run the bot in an event loop:

bot.run(Secret)

Biến bot gọi các lệnh tùy chỉnh thiết lập từ lớp lệnh và tiền tố command_prefix  trong lốt ngoặc đơn được cho phép bạn chỉ định và hướng dẫn một ký tự đứng trước nó. Các ký từ như dấu đô la ($), vệt chấm than (!), Dấu cùng (&),… là các tiền tố phổ biến đặt trước lệnh bot.