Giới thiệu về hyperledger fabric

  -  
Cách đơn giản nhất để cài đặt Hyperledger Fabric trên Ubuntu là sử dụng dòng lệnh. Tham khảo tiếp bài viết dưới đây của hoidapthutuchaiquan.vn.vn để biết cách cài đặt Hyperledger Fabric trên Ubuntu

Hyperledger Fabric là framework blockchain mà bạn có thể sử dụng làm nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng hoặc các giải pháp với kiến trúc module. Không như cách cài Chrome trên Linux, Ubuntu, việc cài đặt Hyperledger Fabric trên Ubuntu chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Bạn đang xem: Giới thiệu về hyperledger fabric

Tuy nhiên may mắn là cả Hyperledger Fabric và Ubuntu đều là mã nguồn mở, vì vậy bạn có thể cài đặt Hyperledger Fabric trên Ubuntu mà không cần phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào cả. Trong bài viết dưới đây hoidapthutuchaiquan.vn.vn sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Hyperledger Fabric trên Ubuntu.

Lưu ý: Trong bài viết dưới đây hoidapthutuchaiquan.vn.vn cài đặt Hyperledger Fabric v1.0 trên Ubuntu Server 16.04. Tuy nhiên bạn có thể áp dụng cách này với các phiên bản Hyperledger Fabric và Ubuntu Server khác.

Ngoài ra bạn sẽ cần một tài khoản với quyền sudo để thực hiện.

Cài đặt Hyperledger Fabric trên Ubuntu

Cài đặt ngôn ngữ Go (hay còn gọi Golang)

Hyperledger Fabric phụ thuộc vào ngôn ngữ Go, yêu cầu phiên bản tối thiểu là v1.7. Mặc dù phiên bản 1.10.2 có sẵn nhưng không khả dụng. Thực hiện theo các bước dưới đây để cài đặt ngôn ngữ Go (v1.7):

Trước hết thay đổi thư mục home bằng lệnh cd -/.

Tải xuống file tar bằng lệnh wget: https://storage.googleapis.com/golang/go1.7.1.linux-amd64.tar.gz

Tiếp theo giải nén file tar bằng lệnh: tar xvzf go1*.tar.gz.

Bước tiếp theo bây giờ bạn cần làm là thiết lập GOPATH và GOROOT bằng các lệnh dưới đây:

mkdir $HOME/gopathexport GOPATH=$HOME/gopathexport GOROOT=$HOME/goexport PATH=$PATH:$GOROOT/bin

Kiểm tra để chắc chắn golang đang hoạt động bằng cách thông qua lệnh go version. Trên màn hình sẽ hiển thị phiên bản mà bạn vừa cài đặt.

Xem thêm: Xuất Hóa Đơn Đỏ Là Gì ? Tại Sao Phải Xuất Hóa Đơn Đỏ? Tại Sao Phải Xuất Hóa Đơn Đỏ

Cài đặt các phụ thuộc

Để cài đặtHyperledger Fabric trên Ubuntu, bước tiếp theo bạn cần làm là cài đặt các phụ thuộc. Đầu tiên là libltdl-dev. Sử dụng lệnh dưới đây để cài đặt libltdl-dev:

sudo apt install libltdl-dev

Docker là phụ thuộc tiếp theo. Để cài đặt Docker từ file .deb tải xuống, bạn sử dụng các lệnh dưới đây:

wget https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/xenial/pool/stable/amd64/docker-ce_18.03.1-ce-0-ubuntu_amd64.deb

sudo dpkg -i docker*.deb

sudo apt install -f

Thêm người dùng vào nhóm docker bằng lệnh:

sudo usermod -aG docker USERNAME

Trong đó: USERNAME là tên thật của người dùng

Tiếp theo đăng xuất và đăng nhập lại. Để xác minh rằng Docker đang làm việc bạn chạy lệnh:

docker run hello-world

Nếu nhìn thấy "Hello from Docker!" tức là bạn có thể tiếp tục.

Bước tiếp theo bây giờ là cài đặt Pip bằng cách sử dụng lệnh dưới đây:

sudo apt install python-pip

Xác minh Pip đã được cài đặt bằng lệnh pip - version.

Tiếp theo cài đặt Docker Compose bằng Pip, bằng cách sử dụng lệnh:

sudo pip install docker-compose

Để xác minh Docker Compose đã được cài đặt, bạn sử dụng lệnh docker-compose - version.

Bây giờ cài đặt git và curl bằng lệnh:

sudo apt install git curl

Cài đặt Hyperledger Fabric

Cuối cùng là cài đặt Hyperledger Fabric. Tạo một thư mục mới bằng lệnh:

mkdir -p $GOPATH/src/github.com/hyperledger/

Thay đổi thư mục mới được tạo bằng lệnh:

cd $GOPATH/src/github.com/hyperledger/

Tải fabric bằng lệnh:

git clone https://github.com/hyperledger/fabric.git

Thay đổi thư mục fabric bằng lệnh cd fabric và reset lại cam kết fabric bằng lệnh:

git reset --hard c257bb31867b14029c3a6afe1db35b131757d2bf

Tạo và cài đặt fabric bằng lệnh make. Quá trình này sẽ hơi mất thời gian một chút. Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, bạn chạy tiếp các lệnh dưới đây:

git checkout fa3d88cde177750804c7175ae000e0923199735c

sh examples/e2e_cli/download-dockerimages.sh

Bây giờ bạn có thể chạy fabric example bằng cách thay đổi thư mục examples bằng lệnh cd examples/e2e_cli/, sau đó tạo một kênh thử nghiệm bằng lệnh:

./generateArtifacts.sh TESTCHANNEL

Trong đó TESTCHANNEL là tên lênh của bạn (chẳng hạn như testchannel). Tiếp theo chạy lệnh dưới đây:

./network_setup.sh up TESTCHANNEL 10000 couchdb

Trong lệnh trên, TESTCHANNEL là tên kênh thử nghiệm của bạn. Ở gần cuối lệnh trên, bạn sẽ nhùn thấy END-E2E được vẽ bằng ascii

*

Để khắc phục các lỗi liên quan đến docker images hyperledger/fabric-tools, bạn phải kéo xuống hình ảnh mới nhất từ Docker Hub, sau đó gắn thẻ lại. Để làm được điều này bạn sử dụng các lệnh dưới đây:

docker pull hyperledger/fabric-tools:x86_64-1.1.0

docker tag hyperledger/fabric-tools:x86_64-1.1.0 hyperledger/fabric-tools:latest

Sau khi các lệnh trên thực thi xong, bạn chạy tiếp lệnh ./network_setup.sh up.

Xem thêm: Tờ Khai Thông Quan Tiếng Anh Là Gì, Tờ Khai (Hải Quan) Nhập Khẩu Tiếng Anh Là Gì

https://hoidapthutuchaiquan.vn/cai-dat-hyperledger-fabric-tren-ubuntu-35038n.aspx Bài viết trên đây hoidapthutuchaiquan.vn.vn vừa hướng dẫn bạn cách cài đặt Hyperledger Fabric trên Ubuntu. Bây giờ bạn có thể bắt đầu quá trình phát triển cho framework blockchain.