Caution là gì

  -  

cảnh cáo, sự thận trọng, báo trước là các bạn dạng dịch hàng đầu của "caution" thành tiếng hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: Let me also caution against any khung of arrogance. ↔ Tôi cũng cảnh cáo bất kể hình thức ngạo mạn nào.


Precept or warning against ehoidapthutuchaiquan.vnl or danger of any kind; exhortation lớn wariness; adhoidapthutuchaiquan.vnce; injunction. <..>


*

*

Dù vậy, nên lưu ý: Chỉ áp dụng những lời khuyên trong ghê Thánh cho bạn dạng thân mình, tránh hoidapthutuchaiquan.vnệc áp dụng cho những người hôn phối (Ga-la-ti 6:4).

Bạn đang xem: Caution là gì


They assured the public that Tylenol would not be reintroduced until every caution had been taken to make it safe.
Họ trấn an công bọn chúng rằng Tylenol sẽ không được lưu giữ hành nữa cho đến khi họ triển khai đủ quá trình để đảm bảo an toàn.
Andy Burnham, the Secretary of State for Culture, truyền thông and Sport, cautioned that football should "not forget its roots".
Andy Burnham, bộ trưởng về Văn hóa, media và thể dục thể thao của Anh, cũng lưu ý rằng đá bóng "không đề nghị quên đi nguồn gốc của nó".
In fact, because we are born imperfect, as Romans 5:12 shows, God’s Word cautions us not to trust in ourselves either.
Thật vậy, vì chúng ta sinh ra là bất toàn, như Rô-ma 5:12 mang lại biết, Lời Đức Chúa Trời cũng lưu ý bọn họ về vấn đề chớ tin yêu chính mình.
The authors, however, bức xúc that an assignment khổng lồ Ceratosaurus is infeasible as the remains are scant, & furthermore cảnh báo that the assignment of the European & African material to Ceratosaurus has to be hoidapthutuchaiquan.vnewed with caution.
Tuy nhiên, những tác giả nhấn mạnh rằng vấn đề phân nó vào cho chi Ceratosaurus là không khả thi vì những phần còn sót lại này vẫn còn nhỏ, và chú ý thêm rằng vấn đề gán tài liệu châu Âu và châu Phi cho Ceratosaurus phải được xem xét thận trọng.
□ What was God’s hoidapthutuchaiquan.vnew of foreigners among his people, but why did the Israelites need khổng lồ balance caution with tolerance?
□ Đức Chúa Trời xem những người dân khách lạ ở giữa dân Ngài ra sao, nhưng lý do dân Y-sơ-ra-ên cần được vừa cẩn trọng đề phòng vừa trầm trồ khoan dung?
Brothers and sisters, let me give you a caution: you won’t be of much help lớn others if your own faith is not securely in place.
Thưa các cả nhà em, tôi xin giới thiệu cho các các bạn em một lời khuyến cáo: các các bạn em vẫn không giúp đỡ gì nhiều cho người khác nếu như đức tin của các cả nhà em không được vững vàng vàng.
To all who walk the pathway of life, our Heavenly Father cautions: beware the detours, the pitfalls, the traps.

Xem thêm: Download Telegram Cho Máy Tính Đơn Giản, Download Telegram


Cha Thiên Thượng đã báo trước cho những người đang sống trên cầm gian: hãy nom dòm sự đi không đúng đường, hầu như hầm hố, các cái bẫy.
They will hotline out cautions & direct your course, and should you become injured or hurt or get off course, they will help you.
Họ đang nhắc nhở những em đề nghị thận trọng cũng tương tự hướng dẫn lộ trình của những em với nếu các em có bị mến tích tốt đi ra ngoài lộ trình thì họ để giúp đỡ những em.
Châm-ngôn 13:20 cảnh giác: “Ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan; tuy nhiên kẻ làm chúng ta với bọn điên-dại có khả năng sẽ bị tàn-hại”.
When the Jewish Sanhedrin wanted to vày away with the apostles, he cautioned that court: “Do not meddle with these men, but let them alone; (because, if this scheme or this work is from men, it will be overthrown; but if it is from God, you will not be able to lớn overthrow them.)” —Acts 5:38, 39.
Khi Tòa Công Luận vì chưng Thái mong diệt trừ các sứ đồ, ông cảnh cáo họ: “Hãy lánh xa những người đó, để mặc chúng ta đi. Vì nếu mưu-luận cùng công-cuộc nầy ra bởi bạn ta, thì vẫn tự hỏng đi; cơ mà nếu vì chưng Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá-diệt những người đó chẳng nổi”.—Công-vụ các Sứ-đồ 5:38, 39.
To my own posterity and all within the sound of my voice, I offer my testimony of the personal revelation and constant flow of daily guidance, caution, encouragement, strength, spiritual cleansing, comfort, & peace that have come to lớn our family through the Holy Ghost.
Tôi xin đề xuất chứng ngôn của mình cho nhỏ cháu của mình cùng tất cả những fan đang nghe tôi nói về sự mặc khải cá thể và sự phía dẫn, khích lệ, sức mạnh, sự thanh tẩy ở trong linh, sự yên ủi và an toàn liên tục mà đang đi đến với mái ấm gia đình của công ty chúng tôi qua Đức Thánh Linh.
In those early years, the preaching work, done with great caution, had not aroused much notice from the authorities.
Trong những năm đầu, tổ chức chính quyền đã không để ý nhiều đến quá trình rao giảng bởi vì được thực hiện một biện pháp rất kín đáo đáo.
However, when discussing such matters, we must use caution not to take sides on political or social issues. —John 17:16.

Xem thêm: Chơi Hụi Là Gì ? Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chơi Hụi 5 Triệu Chơi Hụi Là Gì


Tuy nhiên, khi bàn bạc những sự hoidapthutuchaiquan.vnệc đó, chúng ta phải cảnh giác không thiên về phía nào một trong những vấn đề chủ yếu trị giỏi xã hội.—Giăng 17:16.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M