Certify Là Gì

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ hoidapthutuchaiquan.vn.

Bạn đang xem: Certify là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


to state something officially, esp. that something is true or correct or that someone has been trained to a particular standard:
to give someone official approval or permission to do a job because they have proved that they have the necessary skills and qualifications to do it:
be certified as State officials are encouraging more farmers to become certified as organic growers.

Xem thêm: Hiểu Về Inodes Là Gì ? Cách Giảm Số Lượng Inode Trong Tài Khoản


to formally and officially state that something is true, especially by signing an official or legal document:
certify that The rules require sponsors to identify themselves and certify that they have no financial interest in the projects.

Xem thêm: Phong Trào Metoo Là Gì - Những Mặt Trái Của Phong Trào Metoo


To claim tax relief, submit a written statement from the lender to certify any interest paid on the loan.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

Pouring your heart out and bottling it up (Showing and not showing emotions, Part 2)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hoidapthutuchaiquan.vn English hoidapthutuchaiquan.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} Giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm về Từ Điển hoidapthutuchaiquan.vn của bạn. Đóng Làm bài khảo sát {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}