Chi Số Sợi Là Gì

  -  

Phương pháp khẳng định đo chỉ số gai trong ngành may mặc: cũng có thể dùng cân so sánh 03 số lẻ bình thường. Nhưng với cân nặng chuyên được sự dụng vẫn hiển thị thẳng các chỉ số nhỏng Denier, Dtex, Tex, Ne, New, ... Xác định tỷ lệ dài tua ( chi số và chỉ còn số sợi) : Độ dày hoặc đường kính của tua là một trong những công dụng cơ bản. Tuy nhiên, bây giờ chưa có reviews như thế nào bao gồm ý ngĩa mang đến đại lượng này.


*

1. Thiết bị quan trọng để đo chỉ số với chi số sợi:

Cân siêng dụngđo chỉ số, bỏ ra số: Có thể dùng cân nặng so với 03 số lẻ thông thường. Nhưng với cân chuyên sử dụng sẽhiển thị trực tiếp những chỉ số nlỗi Denier, Dtex, Tex, Ne, New, ...quý khách hàng vẫn xem: Chi số sợi là gì

Xác định mật độnhiều năm sợi ( bỏ ra số và chỉ số sợi) :

Độ dày hoặc 2 lần bán kính của tua là 1 trong trong những tính năng cơ bạn dạng. Tuy nhiên, hiện thời chưa tồn tại Review làm sao có ý ngĩacho đại lượng này.

Bạn đang xem: Chi số sợi là gì

Vì vậy một hệ thống bộc lộ độ mhình họa của sợi bằng cách đo trọng lượng của một độlâu năm sợi đang biết đã có đưa ra. Đạilượng này được nghe biết như là mật độ theo chiều nhiều năm và nó thể đođược cùng với độ đúng chuẩn cao trường hợp sử dụngvới một chiều nhiều năm gai đầy đủ Khủng để tách gây sai số.

Có hai hệ thống xác minh tỷ lệ theo hướng lâu năm được sử dụng: Trực tiếp cùng loại gián tiếp

2. Hệ thống thẳng tính chỉ số sợi:

Hệ thống thẳng biểu lộ mật độ theo hướng nhiều năm dựa trên câu hỏi đo cân nặng bên trên một đơn vị chức năng chiều nhiều năm sợi

Chiều dài vào khối hệ thống là nuốm định

Sợi mảnh hơn bao gồm chỉ số phải chăng hơn

Công thức tính chỉ số sợi:N = (W x l)/L

Trong đó: N : chỉsố gai W: trọng lượng lượng mẫu mã tua L: chiều dài mẫu l: đơn vị của hệ thống chiều dài

Numbering System

Unit of Length(l)

Unit of Weight(w)

Tex system, Tt

1,000 metres

No. of Grams

Denier, D or Td

9,000 metres

No. of Grams

DeciTex, dtex

10,000 metres

No. of Grams

Militex, mtex

1,000 metres

No. of Miligrams

Kilotex, ktex

1,000 metres

No. of Kilograms

Jute count

14,400 yards

No. of Pounds(lb)

Tóm lại quan niệm của những phép tính bên trên được hiểu nlỗi sau:

Tex- số gam sợi phân chia cho một.000 mét tua.Denier-số gam sợi phân chia cho9.000 mét tua.Decitex ( Dtex)-số gam sợi chia cho10.000 mét tua.Millitex (Mtex)-số mili gam gai chia cho một.000 mét tua.Kilotex ( Ktex)-số kgam tua phân tách cho1.000 mét sợi.1 tex = 10 decitex

Ví dụ:SốTexcủa sợi đã cho thấy trọng lượng theo gam 1000 mét sợi. Vì vậy, 40Tex Tức là 1000 mét sợi nặng trĩu 40g.

3. Hệ thống loại gián tiếp tính đưa ra số sợi:

Nó được xem bằng cách lấychiều lâu năm gai phân chia cho trọng lượnggai.

Xem thêm: Return On Investment Là Gì ? Công Thức Tính Roi Chuẩn Nhất Cho Seo, Marketing

Hệ thống này hay được biết đến như đưa ra số.

Sợi mảnh rộng tất cả chỉ số cao hơn.

​Công thức tính đưa ra số sợi:N = (L x w) / (l x W)

Trong đó: N : đưa ra số gai W: cân nặng lượng chủng loại gai L: chiều dài mẫu l: đơn vị của hệ thống chiều dài

w: đơn vị chức năng của khối hệ thống kăn năn lượng

Numbering System

Unit of Length(l)

Unit of Weight(w)

English cốt tông count, Ne (NeB)

840 yards (yds)

1 pound (lb)

Metric count, Nm

1,000 metres/1km

1kg

Woollen count (YSW)

256 yards

1pound (lb)

Woollen count (Dewsbury)

1 yard

1 ounce (oz)

Worsted count, NeK

560 yards

1 pound(lb)

Linen count, NeL

300 yards

1 pound (lb)

Chi số lenNeK= số nhỏ tua bao gồm chiều nhiều năm 560 yard trên 1 pound

Chi số bôngNe= số nhỏ sợi có chiều nhiều năm 840 yard trên 1 poundChi số métNm= số Km chiều dài trên 1 Kg

Bảng chuyển đổi Ne to lớn tex,denier to ne, dtex khổng lồ ne,tex to ne, ...

tex

dtex

den

(gr/yd)

NeL or Lea

Nm

NeC or Ne

NeK or NeW

NeS

LOẠI

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Gián tiếp

Gián tiếp

Gián tiếp

Gián tiếp

Gián tiếp

Đơn vị tính

Grams per 1km

Grams per 10km

Grams per 9000m

Grains per yard

300 yards per lb

1000m per kg

840 yards per lb

560 yards per lb

256 yards per lb

tex

1

dtex/10

den/9

(gr/yd)*70.86

1653.5/NeL

1000/Nm

590.5/NeC

885.5/NeK

1937.7/NeS

dtex

tex*10

1

den/0.9

(gr/yd)*708.6

16535/NeL

10,000/Nm

5905.4/NeC

8855.8/NeK

19377/NeS

den

tex*9

dtex*0.9

1

(gr/yd)*637.7

14882/NeL

9,000/Nm

5314.9/NeC

7972.3/NeK

17439/NeS

gr/yd

tex/70.86

dted/708.6

den/673.7

1

23.33/NeL

14.1/Nm

8.33/NeC

12.5/NeK

27.34/NeS

NeL

1653.5/tex

16535/dtex

14882/den

23.33/(gr/yd)

1

Nm *1.6535

NeC*2.8

NeK*1.87

NeS*0.8533

Nm

1000/tex

10,000/dtex

9000/den

14.1/(gr/yd)

NeL/1.6535

1

NeC*1.6934

NeK*1.13

NeS*0.516

NeC

590.5/tex

5905.4/dtex

5314.9/den

8.33/(gr/yd)

NeL/2.8

Nm/1.6934

1

NeK/1.5

NeS/3.28

NeK

885.8/tex

8858/dtex

7972.3/den

12.5/(gr/yd)

NeL/1.87

Nm/1.13

NeC*1.5

1

NeS/2.187

NeS

1937.7/tex

19,377/dtex

17,439/den

27.34/(gr/yd)

NeL/0.8533

Nm/0.516

NeC*3.28

NeK*2.187

1

Các có mang Đơn vị tính:

Den(denier) gram (0,035 oz) mỗi sợi 9 km (5,6 mi).Den là thước đo trực tiếp của tỷ lệ tuyến tính.Dtex(denier; deci-tex) gram (0,035 oz) từng 10 km (6,2 mi) gai.Dtex là thước đo thẳng của tỷ lệ con đường tính.Yard:gr / yard(0,065 g) mỗi yard (0,91 m) gai.Gr / yard là thước đo thẳng của tỷ lệ đường tính.ECChoặcNeChoặcNe(Đếm bông giờ đồng hồ Anh) Số lượng chiều lâu năm 840 yard (770 m) từng pound (0,45 kg).ECC là thước đo loại gián tiếp của tỷ lệ đường tính.Đó là con số vật tư xiên nặng trĩu 1 pound (0,45 kg).Theo khối hệ thống này, số càng cao, tua càng mịn.LeahoặcNeL(vải lanh) Số lượng tua dài 300 yard (270 m) bên trên 1 pound (0,45 kg) gai.NeKhoặcNeW(Đếm Worsted).Số lượng chiều lâu năm 560 yard (510 m) trên 1 pound (0,45 kg) gai.NeLhoặcLea(Số lượng vải lanh).Số lượng sợi nhiều năm 300 yard (270 m) bên trên 1 pound (0,45 kg) sợi.

Xem thêm: Cách Để Chế Biến Đại Hoàng ( Rhubarb Là Gì ? Nấu Ra Sao? #Thudidungso

NeS(Woolen Count hoặc Yorkshire skein).Số lượng gai dài 256 yard (234 m) trên 1 pound (0,45 kg) sợi. texgram (0,035 oz) từng km (0,62 mi) sợi.tex là thước đo thẳng của mật độ con đường tính.Tex được thực hiện nhằm đo form size sợi trong vô số nhiều sản phẩm, bao hàm bộ thanh lọc dung dịch lá, cáp quang đãng, gai với vải.