Chống Thấm Tiếng Anh Là Gì

  -  

*
Waffle slabs …………………………………. Bản sàn bao gồm gân

Walkie – talkie set…………………………… Bộ thu vạc vô tuyến đường cố kỉnh tay

Walk-in………………………………………… Lối vào

Wall and corner guards……………………. Tkhô hanh bảo vệ tường với góc tường

Wall beam……………………………………. Dầm tường

Wall covering………………………………… Ốp tường

Wall covering………………………………… Ốp tường

Walloven……………………………………… Lò vi ba đính tường

Wane………………………………………….. Mẻ

Wardrobe & clophối specialties……….. Sản phđộ ẩm quan trọng đặc biệt về tủ áo

Wardrope…………………………………….. Tủ áo

Warranty review……………………………. Đánh giá chỉ bảo hiểm

Warren girder……………………………….. Giàn biên tuy vậy song mạng tam giác

Washer ……………………………………….. Vòng đệm, rông đen

Water conduit bridge……………………… Cầu máng

Water cured concrete…………………….. Bê tông bảo trì trong nước

Water cured concrete…………………….. Bê tông bảo trì vào nước

Water current force……………………….. Lực vày cái nước

Water distribution………………………….. Phân pân hận nước

Water distribution………………………….. Phân phối nước

Water layer…………………………………… Lớp nước

Water penetration…………………………. Thấm nước

Water proofing layer………………………. Lớp chống nước

Water repellent…………………………….. Chất đẩy nước

Water repellents……………………………. Chất đẩy nước

Water Spray System……………………….. Hệ thống trị cháy dùng nước vách tường

Water stop…………………………………… Nút bịt ống

Water supply and treatment equipment Cung cung cấp và xử lý nước

Water table…………………………………..


Bạn đang xem: Chống thấm tiếng anh là gì


Xem thêm: Hoa Hồng ( Commission Hoa Hồng, Commission (Phí Hoa Hồng) Trong Forex Là Gì


Xem thêm: Giao Thức Smb Là Gì - Cách Disable Smb Tránh Virus Wanna Cry


Nước ngầm

Water tender………………………………… Xe cấp nước

Water with additive……………………….. Nước gồm hóa học phụ gia

Waterproofe compound………………… Chất kháng thấm

Waterproofing………………………………. Chống thấm

Waterproofing………………………………. Chống thấm

Waterproofing admixture……………….. Phụ gia chống thấm

Waterproofing membrane………………. Lớp bí quyết nước

Water-reducing Admixture……………… Phụ gia có tác dụng bớt nước

Waterway…………………………………….. Đường thủy

Waterway opening………………………… Khẩu độ thoát nước

Wattage………………………………………. Công suất

Wave action………………………………….. Tác cồn của sóng

Wave force…………………………………… Lực hao mòn

Wear ………………………………………….. Hao mòn

Wearing coat………………………………… Lớp phủ phương diện cầu

Weatherability………………………………. Sức Chịu đựng thòi tiết

Weathering steel (need not be painted) Thép Chịu đựng thời tiết

Weathering steel (need not be painted) Thnghiền chịu đựng thời tiết

Web……………………………………………. Sườn

Web girder…………………………………… Giàn lưới thép, dầm đặc

Web Reinforcement………………………. Cốt thnghiền sườn dầm

Web reinforcement……………………….. Cốt thnghiền sườn dầm

Web reinforcement……………………….. Cốt thnghiền sườn dầm

Wedening of the deck…………………….. Mở rộng lớn phương diện cầu

Wedge………………………………………… Chêm neo

Wedge-shaped sliding surface………….. Mặt cầu gẫy góc

Weighing equipement……………………. Thiết bị cân

Weld…………………………………………… Hàn

Welded construction………………………. Kết cầu được link hàn

Welded plate girder……………………….. Dầm bản thép hàn

Welded plate girder……………………….. Dầm bản thép hàn

Welded Reinforcement…………………… Cốt thnghiền hàn