CHRISTIAN LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ hoidapthutuchaiquan.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Christian là gì

a person who follows or belongs khổng lồ a religion based on the worship of one God và the teachings of Jesus Christ as described in the Bible:
If you describe a person or a person’s actions as Christian, you mean that he or she acts according lớn Christian principles of goodness & kindness toward others:
*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hoidapthutuchaiquan.vn English hoidapthutuchaiquan.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện


Xem thêm: Múi Giờ Utc Là Gì ? Cách Xem Giờ Utc Đúng Cách Giờ Utc Là Gì

/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Trap Là Gì Trong Manga Có Nghĩa Là Gì, Trap Là Gì Trong Manga

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語