Consciousness Là Gì

  -  

Ý thức cùng lương tâm không giống nhau như chũm nào? Hai định nghĩa này đôi lúc hay bị nhầm lẫn trong ngôn ngữ mỗi ngày (đặc biệt trong tiếng Anh – ND), tuy thế hai tự này thực sự tất cả nghĩa rất khác biệt trong bối cảnh tâm lý học. Hãy cùng khám phá kỹ hơn định nghĩa và giải pháp phân biệt hai khái niệm này.

Bạn đang xem: Consciousness là gì

How does the conscious differ from the conscience? These two terms are sometimes confused in common everyday usage, but they actually mean very different things within the field of psychology. Let’s take a closer look at what each term means and how you can distinguish between the two concepts.

*

Lương trọng điểm và Ý thức. Conscience vs. Conscious

Lương tâm là 1 phần trong tính cách khiến cho bạn xác định điều đúng sai. Nó là cái khiến bạn cảm giác tội lỗi khi bạn làm điều gì đấy sai trái và giúp cho bạn cảm thấy tốt khi làm điều gì đó tử tế.

Your conscience is the part of your personality that helps you determine between right and wrong. It is what makes you feel guilty when you bởi something bad và good when you vì something kind.

Trong lý thuyết của Freud, lương trọng tâm là một phần của vô cùng Ngã, tiềm ẩn những tin tức về mẫu bị coi là xấu hay tiêu cực bởi cha mẹ và buôn bản hội – tất cả những giá bán trị bạn làm việc và tiếp thụ trong suốt quá trình lớn lên. Lương tâm xuất hiện thêm theo thời gian khi bạn tiếp thu những thông tin về dòng bị xem như là đúng sai bởi fan chăm sóc, bạn bè, cùng nền văn hóa truyền thống nơi các bạn sống.

In Freudian theory, the conscience is part of the superego that contains information about what is viewed as bad or negative by your parents và by societyall the values you learned and absorbed during your upbringing. The conscience emerges over time as you absorb information about what is considered right và wrong by your caregivers, your peers, và the culture in which you live.

Ý thức, phương diện khác, là nhấn thức của người tiêu dùng về phiên bản thân và quả đât quanh bạn. Trong hầu hết các thuật ngữ thêm thì nghĩa của từ này là thức giấc thức và nhận ra/nhận thức. Trong tư tưởng học, ý thức bao hàm tất cả phần đa thứ nằm trong phạm vi dấn thức của bạn bao hàm cảm nhận, cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ, cam kết ức và phần lớn mộng tưởng.

Your conscious, on the other hand, is your awareness of yourself and the world around you. In the most general terms, it means being awake và aware. In psychology, the conscious mind includes everything inside of your awareness including things lượt thích perceptions, sensations, feelings, thoughts, memories, & fantasies.

Mặc dù lương vai trung phong và ý thức là nhị phạm trù rất không giống nhau nhưng ý thức và và tỉnh giấc thức trong thực tiễn lại có contact với nhau.

Xem thêm: Keep Là Gì ? Keep Tiếng Anh Là Gì

While conscience & conscious are two very different things, conscious & consciousness are in fact related khổng lồ one another.

Tỉnh thức là những trải nghiệm bạn có được lúc tỉnh táo, mọi nhận thức của chính bạn về suy nghĩ, cảm xúc, cam kết ức và cảm hứng nội tâm. Tỉnh giấc thức hay được ví như một mẫu suối, liên tục đổi khác theo dòng suy nghĩ và phần đa trải nghiệm tăng lên và giảm xuống trong quả đât quanh bạn.

Your consciousness refers khổng lồ your conscious experiences, your individual awareness of your own internal thoughts, feelings, memories, & sensations. Consciousness is often thought of as a stream, constantly shifting according khổng lồ the ebb & flow of your thoughts và experiences of the world around you.

Ý thức với tỉnh thức hoàn toàn có thể rất cực nhọc để cắt nghĩa. Theo như nhà tư tưởng học cùng nhà triết học William James đã có lần lý giải, “Chúng ta biết ý nghĩa của nó lâu đến mức không có ai nhờ ta tư tưởng nó cả.” tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nhiều người đang “nhận thức” được cái nào đấy nếu như chúng ta cũng có thể dùng ngôn từ để thể hiện chúng.

The conscious và consciousness can be difficult lớn pin down. As the psychologist and philosopher William James once explained, “Its meaning we know so long as no one asks us khổng lồ define it.” However, some experts suggest that you are considered conscious of something if you are able lớn put it into words.

Định nghĩa cùng Quan sát. Definitions & Observations

Có một vài thứ cần xem xét giúp các bạn phân biệt được nhị thuật ngữ này. Theo thuyết phân trọng tâm của Freud về tính cách, trọng tâm trí thường xuyên được ví như 1 tảng băng trôi. Phần băng rất có thể được thấy được từ khía cạnh nước trở lên thay mặt đại diện cho ý thức. Nó là chiếc ta thừa nhận thức được và rất có thể mô tả cùng nói một cách rõ ràng. Phần nhiều nhất của tảng băng đích thực lại chìm bên dưới mặt nước, là loại mà Freud ví như chổ chính giữa trí vô thức, hay toàn bộ những suy nghĩ, ký ức, và thôi thúc nằm không tính vùng kiểm soát điều hành của ý thức.

There are a few things to cảnh báo that might help you keep these two terms separate in your mind. According lớn Freud’s psychoanalytic theory of personality, the mind is often likened to an iceberg. The part of the iceberg that can be seen above the surface of the water represents conscious awareness. It is what we are aware of and can describe and articulate clearly. The largest part of the iceberg actually lies below the surface of the water, which Freud compared to the unconscious mind, or all the thoughts, memories, and urges that are outside of our conscious awareness.

*

Các chuyên gia khác cũng chú ý rằng tỉnh thức không chỉ có là một quá trình tinh thần độc nhất độc lập. Nhóm tác giả Bernstein, Penner với Roy giải thích, “Tỉnh thức nói chung được định nghĩa là dìm thức hầu hết suy nghĩ, hành động, cảm xúc, cảm giác, cảm thấy và những quy trình khác ra mắt trong trung tâm trí. Định nghĩa này nhận định rằng tỉnh thức là một trong những khía cạnh vào nhiều quy trình diễn tiến lòng tin khác thay do chỉ là một quá trình độc nhất. Ví dụ, số đông ký ức hoàn toàn có thể có ý thức, mà lại tỉnh thức ko chỉ bao gồm ký ức. Phần lớn cảm dìm của chúng ta cũng có thể có ý thức nhưng mà tỉnh thức không chỉ có là cảm nhận.”

Other experts also cảnh báo that consciousness is not just a singular mental process. “Consciousness is generally defined as awareness of your thoughts, actions, feelings, sensations, perceptions, và other mental processes,” explain authors Bernstein, Penner, và Roy. “This definition suggests that consciousness is an aspect of many mental processes rather than being a mental process on its own. For example, memories can be conscious, but consciousness is not just memory. Perceptions can be conscious, but consciousness is not just perception.”

Mặt khác, lương trung tâm là cái giữ các bạn không hành xử theo những thúc đẩy và mong muốn cơ bản nhất. Lương tâm của khách hàng là gốc rễ đạo đức giúp dẫn lối cho số đông hành vi thuận làng hội và lí giải giúp hạn hành xử theo một biện pháp được đông đảo xã hội chấp nhận và thậm chí là là đầy tính vị tha.

Xem thêm: Các Cách Nhận Spin, Chạy Spin Là Gì, Chạy Spin Coin Master Là Gì

The conscience, on the other hand, is what keeps you from acting upon your most basic urges và desires. Your conscience is the moral basis that helps guide prosocial behavior & leads you lớn behave in socially acceptable & even altruistic ways.