Convolution Là Gì

  -  

Bước 1: Thí nghiệm xử lý ảnh trực quan trên setosa.io

Hãy vào web site nàyhttp://setosa.io/ev/image-kernels/để trải nghiệm với kernel khác nhau kết quả đầu ra sẽ khác nhau như thế nào. Nếu hiểu được thí nghiệm này, các bước tiếp theo bạn sẽ thấy rất dễ dàng.

Bạn đang xem: Convolution là gì

Bước 2: Thí nghiệm với ma trận đủ nhỏ

Trước tiên hãy thử nghiệm với ma trận image đầu vào đủ nhỏ để tính toán thủ công và kiểm tra kết quả đã!Bên trái là ma trận đầu vào, có thể là ảnh. Bên phải là kernel là một ma trận dùng để biến đổi ma trận đầu vào trong 2 vòng lặp lồng nhau convolution.Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới dịch chuyển cửa sổ có kích thước bằng với kernel trên ma trận đầu vào, thực hiện phép nhân từng phần tử cùng vị trí ở ma trận cửa số với kernel rồi tính tổng ra giá trị scalar điền vào ma trận kết quả. Đây gọi là dot productChạy hết một hàngchạy hàng tiếp theo và kết quả cuối cùngChạy xuống hàng tiếp theo và kết quả cuối cùngCó vài điểm cần lưu ý:Tích chập biến đổi các điểm ảnh nằm kề nhau trong ma trận cửa sổMa trận kernel có hàng và cột là số lẻ để giá trị dot product gán được vào ô chính giữa, ma trận đầu dôi một hàng, một cộtKhông nhất thiết phải bằng nhau, như thông thường kernel là ma trận vuôngKết quả sau tích chập convolution sẽ bị hụt đi vài hàng và cột. Ví dụ kernel matrix là (3x3), thì hụt 2 hàng, 2 cột, kernel matrix (4, 4) sẽ hụt 3 hàng, 3 cột.

Xem thêm: Tra Từ: Hôn Thú Là Gì - Con Ngoài Giá Thú Là Gì

Bước 3: Code thử nghiệm

Đây là code ban đầu chưa tối ưu, dùng nhiều vòng lặp lồng nhau, quan trọng là dễ hiểu. Định nghĩa convolve_nest_loop trong file convolute_lib.pydef convolve_nest_loop(img, kernel): img_height = img.shape<0> img_width = img.shape<1> kernel_height = kernel.shape<0> kernel_width = kernel.shape<1> H = (kernel_height - 1) // 2 W = (kernel_width - 1) // 2 out = np.zeros((img_height, img_width)) for i in np.arange(H, img_height - H): for j in np.arange(W, img_width - W): sum = 0 for k in np.arange(-H, H + 1): for l in np.arange(-W, W + 1): a = img w = kernel sum += (w * a) out = sum return outline 5, 6: kernel_height, kernel_width luôn là số lẻ để kết quả dot product trả về ghi vào vị trí tâm chính giữama trận cửa sổ !line 8, 9: H, W là một nửa hàng và nửa cột sau khi loại đi đường nằm chính giữaline 11: out là ma trận kết quả, có kích thước bằng ma trận đầu vào, được khởi tạo ban đầu là toàn giá trị 0.line 13, 14: Hai vòng lặp ngoài cùng biến đếm i cho hàng, j cho cột. Biến đếm i, j thay đổi để dịch chuyển ma trận cửa sổ.line 16, 17: Hai vòng lặp k, l thực hiện phép dot product giữa ma trận cửa sổ với kernelTại sao vòng lặp i, j không bằng đầu từ 0 mà lại bắt đầu từ H, W? Hãy thử nhìn vào hình minh hoạ và tự trả lời nhé.Hãy chạy thử file nàyhttps://github.com/hoidapthutuchaiquan.vn/CythonOpenCV/blob/master/Convolution/Convolute_Basic1.pyimport numpy as npimport convolute_lib as cnnin_img = np.array(<<1, 0, 0, 1, 0>, <0, 1, 1, 0, 1>, <1, 0, 1, 0, 1>, <1, 0, 0, 1, 1>, <0, 1, 1, 0, 1> >)kernel = np.array(<<1, 0, 0>, <0, 1, 1>, <1, 0, 1>>)out_img = cnn.convolve_nest_loop(in_img, kernel)with np.printoptions(suppress=True): print(out_img)Kết quả ra được là ma trận cùng kích thước bằng ma trận đầu vào nhưng xung quanh viền toàn là số 0, thực chất các phần tử này không được ghi giá trị vào trong phép tích chập.

Xem thêm: Binance Coin ( Bnb Là Gì ? Chiến Thuật Đầu Tư Hiệu Quả Nhất Với Bnb Năm 2021

<<0. 0. 0. 0. 0.> <0. 5. 1. 3. 0.> <0. 2. 3. 3. 0.> <0. 2. 2. 5. 0.> <0. 0. 0. 0. 0.>>

Bước 4: thay 2 vòng lặp bằng np.tensordot

logic code này có thể thay bằng numpy tensordot. Code ngọn và chạy nhanh hơnsum = 0for k in np.arange(-H, H + 1): for l in np.arange(-W, W + 1): a = img w = kernel sum += (w * a) out = sumTốc độ nhanh hơn 3-5 lần với tensordot. Xem hàmdef convolve_np(img, kernel) nhéfor i in np.arange(H, img_height - H): for j in np.arange(W, img_width - W): out = np.tensordot(img, kernel, axes=((0, 1), (0, 1)))

Bước 5: bỏ padding zero ở ma trận đầu ra hoặc thêm padding zero ở ma trận đầu vào

Trong file convolute_lib.py có một số hàm :def convolve_nest_loop(img, kernel): dùng 2 nested loop để tính dot productdef convolve_np(img, kernel): thay nested loop bằng tensordotdef convolve_np2(img, kernel): loại bỏ padding zero ở ma trận đầu ra, số hàng và cột hụt đidef convolve_np4(img, kernel): thêm padding zero vào ma trận đầu vào để đầu ra có kích thước bằng ma trận đầu vàoFile thực hành làhttps://github.com/hoidapthutuchaiquan.vn/CythonOpenCV/blob/master/Convolution/Convolute_Basic.pyChúng ta chỉ tập trung vàodef convolve_np4(img, kernel): vì nó giữ nguyên kích thước ma trận sau biến đổi. Trong các bài tiếp theo tôi sẽ giải thích cơ chế của pool layer trong Convolution Network, pool layer mới thực sự thu nhỏ lại kích thước của ma trận.def convolve_np4(img, kernel): img_height = img.shape<0> img_width = img.shape<1> kernel_height = kernel.shape<0> kernel_width = kernel.shape<1> H = (kernel_height - 1) // 2 W = (kernel_width - 1) // 2 out = np.zeros((img_height, img_width)) img = cv2.copyMakeBorder(img, H, H, W, W, cv2.BORDER_REPLICATE) for i in np.arange(H, img_height + 1): for j in np.arange(W, img_width + 1): out = np.tensordot(img, kernel, axes=((0, 1), (0, 1))) return out

Bước 6: kiểm thử hàm convolute

Để kiểm tra hàm convolute có lập trình đúng hay không hãy sử dụng kernel là ma trận identity,phần tửchính giữabằng 1, còn lại bằng 0 tất .Kết quả ma trận đầu ra phải giống hết ma trận đầu vào là được.Line 3 import thư viện convolute_lib vừa viếtLine 12 định nghĩ ma trận identityLine 17 gọi hàmconvolve_np4import numpy as npimport convolute_lib as cnnin_img = np.array(<<1, 0, 0, 1, 0>, <0, 1, 1, 0, 1>, <1, 0, 1, 0, 1>, <1, 0, 0, 1, 1>, <0, 1, 1, 0, 1> >)identity = np.array(( <0, 0, 0>, <0, 1, 0>, <0, 0, 0>))out_img = cnn.convolve_np4(in_img, identity)with np.printoptions(suppress=True): print(out_img)

Kết luận

Convolution, tích chập thực ra cũng đơn giản nhỉ, mấy vòng lặp for là xử lý ngon lành. Tuy nhiên trong ứng dụng thực tế, tăng tốc xử lý hàm này mới là chuyện đáng bànThay vì chỉ đọc nhiều paper công thức toán trừu tượng, mình chọn cách lập trình để kiểm chứng. Tất nhiên mình cũng tham khảo từ nhiều tác giả khác, trong khi lập trình rút ra được nhiều điều thú vị như xử lý padding zero, tối ưu tốc độ thực thi, tại sao trong 2 vòng lặp dịch ma trận cửa sổ của hàm convolve_np4 lại phải cộng thêm 1 ở giá trị stop...Trong bài sau, mình sử dụng thư viện convolution code ở bài này để tạo ra một loạt hiệu ứng xử lý ảnh rất cool.Dùng convolution, bạn sẽ biến đổi bức ảnh rất ảo diệu. Ngoài ra có thể nối chuỗi các hàm convolution.