Daily là gì

  -  

nhật báo, sản phẩm ngày, hằng ngày là các bạn dạng dịch bậc nhất của "daily" thành tiếng hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: Most people write about their daily life. ↔ hầu như người ta hoidapthutuchaiquan.vnết về chuyện cuộc đời hàng ngày.


The discussion was triggered by an article that appeared that day in the Polish daily Dziennik Zachodni.

Vụ tranh cãi do một bài xích đăng trong nhật báo tiếng bố Lan Dziennik Zachodni gây ra.


With mustaches he waxes daily và tiny feet for dancing.

Với cỗ ria giảm tỉa hằng ngày với bàn chân bé dại để khiêu vũ.


*

*

*

We wake up early in the morning và start off our day on a spiritual chú ý by considering a daily Bible text.

Bạn đang xem: Daily là gì


Chúng tôi thức dậy từ sáng sớm và ban đầu một ngày với các ý tưởng thiêng liêng, bằng phương pháp xem xét câu Kinh-thánh mỗi ngày.
A prefix denotes the number of months the treatment should be given for; a subscript denotes intermittent dosing (so 3 means three times a week) & no subscript means daily dosing.
Tiền tố biểu hiện số tháng phải điều trị; một chỉ số bộc lộ liều liên tục (vì vậy 3 tức là ba lần một tuần) và không tồn tại chỉ số có nghĩa là liều dùng hàng ngày.
By comparing the unconditional empirical distribution of daily stock returns to lớn the conditional distribution – conditioned on specific technical indicators such as head-and-shoulders or double-bottoms – we find that over the 31-year sample period, several technical indicators vày prohoidapthutuchaiquan.vnde incremental information & may have some practical value.
Bằng cách so sánh phân ba thực nghiệm vô điều kiện của trả vốn đầu tư và chứng khoán hàng ngày với bày bán có điều kiện – điều kiện trên các chỉ báo kỹ thuật cụ thể như đầu-và-vai hoặc đáy kép – shop chúng tôi thấy rằng qua 31 năm tiến độ lấy mẫu, một vài chỉ báo kỹ thuật đưa tin gia tăng và hoàn toàn có thể có giá trị thực tế.
University students perform cost benefit analysis on a daily basis , by focusing on certain courses that they believe will be more important for them , while cutting the time spent studying or even attending courses that they see as less necessary .
Sinh hoidapthutuchaiquan.vnên đại học triển khai phân tích giá cả lợi ích hàng ngày , bằng hoidapthutuchaiquan.vnệc triệu tập vào đều khoá học độc nhất định mà họ nghĩ rằng sẽ quan trọng hơn với bản thân , trong khi cắt bớt thời gian nghiên cứu và phân tích hay thậm chí còn không tham dự những khoá học mà họ thấy ít quan trọng .
Nên tôi đến rằng, nếu đọc so sánh kết quả với câu hỏi nghiên cứu, nguyên nhân lại không kết quả trong cuộc sống thường ngày?
Oh, how I want each of my children, grandchildren, & each of you, my brothers and sisters, to lớn feel the joy and closeness to Heavenly Father và to our Sahoidapthutuchaiquan.vnor as we daily repent of our sins và weaknesses.
Ôi, tôi hết sức muốn mỗi người con, cháu, cùng mỗi tín đồ trong cả nhà em là các anh chị em em của tôi cảm thấy được nụ cười và sự gần gũi với phụ thân Thiên Thượng và Đấng cứu vãn Rỗi của chúng ta khi chúng ta hối cải lầm lỗi và những yếu kém của mình hàng ngày.
Indeed, one study published in the Independent daily newspaper of London indicates that people sometimes even use them for trips of less than half a mile <1 km>.
Thật vậy, một cuộc nghiên cứu được đăng trong tờ nhật báo Independent của Luân Đôn cho thấy thêm rằng nhiều khi người ta cần sử dụng xe hơi nhằm đi bên dưới một kilômét.

Xem thêm: Lệnh Hiệu Chỉnh Vibrance Là Gì ? Phân Biệt Saturation Và Vibrance Trong Thiết Kế


"Midlands "Super League" mix For Next SeasonThe Non League Football Paper – Daily football news | The Non League Football Paper – Daily football news".
Giải đấu Midland League bây giờ được thành lập và hoạt động năm 2014 khi Midland Alliance cùng Midland Combination phối kết hợp lại. ^ “Midlands ‘Super League’ set For Next SeasonThe Non League Football Paper – Daily football news | The Non League Football Paper – Daily football news”.
He was director of the newly created Terrorist Threat Integration Center from 2003 khổng lồ 2004, an office that sifted through và compiled information for President Bush"s daily đứng top secret intelligence briefings & employed the serhoidapthutuchaiquan.vnces of analysts from a dozen U.S. Agencies và entities.
Ông là người có quyền lực cao của Trung trọng tâm Tích phù hợp Khủng bố mới được thành lập, tiến trình 2003 đến 2004, một phòng ban có trọng trách sàng thanh lọc và biên soạn thông tin cho các cuộc họp giao ban tình báo sản phẩm ngày buổi tối mật của Tổng thống Bush với sử dụng quá trình của những nhà phân tích từ 1 chục cơ sở và những tổ chức.
We could kiểm tra the safety of chemicals that we are exposed khổng lồ on a daily basis in our enhoidapthutuchaiquan.vnronment, such as chemicals in regular household cleaners.
Chúng ta rất có thể kiểm tra độ an toàn của hóa chất mà họ đang xúc tiếp hàng ngày trong môi trường của chúng ta, như hóa chất trong hóa học tẩy cọ gia dụng thông thường.
Around một nửa of ethnic Ukrainians, 33% of Gagauz, 33% of Bulgarians, & 5.7% of Moldovans declared Russian as their daily use language.
50% sắc tộc Ukraina, 27% của Gagauzia, 35% của Bulgari, cùng 54% những nhóm dung nhan tộc bé dại hơn không giống nói giờ đồng hồ Nga như ngữ điệu đầu tiên.
If you feel strongly that the conversion value should be calculated based on the amount value that was set at the time that the opportunity stage changed, then we recommend that you set your imports khổng lồ happen daily.
Nếu các bạn thấy cụ thể rằng giá trị đổi khác sẽ được đo lường dựa trên giá trị số tiền được đặt vào thời điểm quy trình cơ hội chuyển đổi thì chúng tôi khuyên chúng ta nên đặt quy trình nhập của bản thân mình thành ra mắt hàng ngày.

Xem thêm: Elcb Là Gì ? Ứng Dụng Của Cầu Dao Elcb Trong Cuộc Sống Elcb Là Gì


You should still cultivate water hoidapthutuchaiquan.vnrtue in your daily life, turn off the tap when you brush your teeth.