Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì

  -  

Nhà chi tiêu là gì?

nhà đầu tư là thuật ngữ đơn vị đầu tư, rất có thể là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hoạt động đầu tư vì mục đích thương mại. Trong đó, nhà đầu tư phải trọn vẹn chịu nhiệm vụ về rất nhiều hoạt động, quá trình của dự án đầu tư kể cả chất lượng, hiệu quả,… bảo vệ tuân thủ những quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: đầu tư tiếng anh là gì

*

Nhà chi tiêu tiếng Anh là gì?

Nhà đầu tư tiếng Anh là: Investor.

Xem thêm: Vải Chiffon Là Gì ? Từ Az Về Chất Vải Chiffon Vải Chiffon Là Gì

Nhà đầu tư tiếng Anh được khái niệm như sau:

Nhà đầu tư chi tiêu là thuật ngữ dùng để làm chỉ nhà đầu tư, có thể là cá thể hoặc tổ chức, tiến hành các vận động như một khoản đầu tư vào doanh nghiệp. Vào đó, chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu nhiệm vụ về rất nhiều hoạt động, quá trình của dự án đầu tư chi tiêu kể cả chất lượng, hiệu quả… đảm bảo tuân thủ các yêu ước của pháp luật.

Danh từ tương ứng với nhà đầu tư tiếng Anh là gì?

– Chủ dự án tiếng anh là nhà dự án

– Investor: Từ giờ Anh cần sử dụng trong ngành xuất bản là Investor

– private Investor: giờ Anh cần sử dụng là nhà đầu tư chi tiêu tư nhân

— người góp vốn: tiếng Anh cần sử dụng cho kỹ thuật tầm thường là những người dân đóng góp.

*

Ví dụ về các cụm từ thông dụng tương quan đến nhà đầu tư chi tiêu bằng giờ Anh?

– Đại Diện chủ Đầu tư là gì? – Đại diện chủ đầu tư chi tiêu tiếng anh là gì?

– Sự khác hoàn toàn giữa người quyết định đầu tư và nhà đầu tư chi tiêu là gì? – giờ đồng hồ Anh là sự biệt lập giữa bạn ra ra quyết định và công ty đầu tư.

– Sự công nhận của nhà đầu tư chi tiêu là gì? – Ghi nhận nhà đầu tư trong tiếng Anh là gì?

– bên thầu là gì? – nhà thầu trong giờ đồng hồ anh là gì?

– rứa nào là công ty đầu tư, công ty thầu? – nhà đầu tư, bên thầu tiếng anh là gì?

– quy chế nhà đầu tư là gì? – đo lường và tính toán chủ đầu tư chi tiêu tiếng anh là gì?

– Nhà đầu tư là gì? – Nhà đầu tư tiếng anh là gì?

– Chủ đầu tư là ai? – giờ Anh là who is the Investor?

– quan niệm nhà chi tiêu và tín đồ được ủy quyền là không giống nhau-Tiếng Anh là tư tưởng nhà đầu tư chi tiêu và tín đồ được ủy quyền là không giống nhau

– bên thầu xây dựng, chủ đầu tư chi tiêu kiếm tiền như thế nào? – tiếng là làm sao nhà thầu thiết kế và chủ đầu tư chi tiêu kiếm lời?

– Một số điểm lưu ý của dự án đầu tư chi tiêu và dự án chi tiêu – giờ đồng hồ Anh là someđặc điểm của dự án đầu tư chi tiêu và dự án đầu tư.

– chủ chi tiêu xây dựng – giờ anh chủ đầu tư chi tiêu xây dựng.

– sứ mệnh và trách nhiệm của nhà chi tiêu – giờ anh là roles và tasks of the Investor.

Xem thêm: Đường Hỗ Trợ Và Kháng Cự Hỗ Trợ Là Gì? Các Xác Định Vùng Kháng Cự Hỗ Trợ

– sứ mệnh và trọng trách của chủ chi tiêu trong dự án bđs nhà đất – sứ mệnh và trách nhiệm của chủ đầu tư chi tiêu trong dự án bđs nhà đất là gì.

-Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư-Tiếng Anh là Investment concept and Investment projects.

investor khái niệm investor giữa các luật không đồng bộ – giờ Anh là Investor giữa những luật không đồng nhất.