Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì

  -  

Nhà đầu tư là gì?

nhà đầu tư là thuật ngữ nhà đầu tư, có thể là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hoạt động đầu tư vì mục đích thương mại. Trong đó, nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, quy trình của dự án đầu tư kể cả chất lượng, hiệu quả,… bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: đầu tư tiếng anh là gì

*

Nhà đầu tư tiếng Anh là gì?

Nhà đầu tư tiếng Anh là: Investor.

Xem thêm: Vải Chiffon Là Gì ? Từ Az Về Chất Vải Chiffon Vải Chiffon Là Gì

Nhà đầu tư tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Nhà đầu tư là thuật ngữ dùng để chỉ nhà đầu tư, có thể là cá nhân hoặc tổ chức, thực hiện các hoạt động như một khoản đầu tư vào doanh nghiệp. Trong đó, chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, quy trình của dự án đầu tư kể cả chất lượng, hiệu quả… đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của pháp luật.

Danh từ tương ứng với nhà đầu tư tiếng Anh là gì?

– Chủ dự án tiếng anh là chủ dự án

– Investor: Từ tiếng Anh dùng trong ngành xây dựng là Investor

– private Investor: tiếng Anh dùng là nhà đầu tư tư nhân

— người góp vốn: Tiếng Anh dùng cho kỹ thuật chung là những người đóng góp.

*

Ví dụ về các cụm từ thông dụng liên quan đến nhà đầu tư bằng tiếng Anh?

– Đại Diện Chủ Đầu Tư là gì? – Đại diện chủ đầu tư tiếng anh là gì?

– Sự khác biệt giữa người quyết định đầu tư và nhà đầu tư là gì? – Tiếng Anh là sự khác biệt giữa người ra quyết định và nhà đầu tư.

– Sự công nhận của nhà đầu tư là gì? – Ghi nhận nhà đầu tư trong tiếng Anh là gì?

– Nhà thầu là gì? – Nhà thầu trong tiếng anh là gì?

– Thế nào là chủ đầu tư, nhà thầu? – Chủ đầu tư, nhà thầu tiếng anh là gì?

– Quy chế nhà đầu tư là gì? – Giám sát chủ đầu tư tiếng anh là gì?

– Nhà đầu tư là gì? – Nhà đầu tư tiếng anh là gì?

– Chủ đầu tư là ai? – Tiếng Anh là who is the Investor?

– Khái niệm nhà đầu tư và người được ủy quyền là khác nhau-Tiếng Anh là khái niệm nhà đầu tư và người được ủy quyền là khác nhau

– Nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư kiếm tiền như thế nào? – Tiếng là làm sao nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư kiếm lời?

– Một số đặc điểm của dự án đầu tư và dự án đầu tư – Tiếng Anh là someđặc điểm của dự án đầu tư và dự án đầu tư.

– chủ đầu tư xây dựng – tiếng anh chủ đầu tư xây dựng.

– Vai trò và nhiệm vụ của nhà đầu tư – tiếng anh là roles and tasks of the Investor.

Xem thêm: Đường Hỗ Trợ Và Kháng Cự Hỗ Trợ Là Gì? Các Xác Định Vùng Kháng Cự Hỗ Trợ

– Vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư trong dự án bất động sản – Vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư trong dự án bất động sản là gì.

-Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư-Tiếng Anh là Investment concept and Investment projects.

investor khái niệm investor giữa các luật không đồng nhất – Tiếng Anh là Investor giữa các luật không đồng nhất.