Decimal Number Là Gì

  -  

Định nghĩa Decimal là gì?

Decimal là Số thập phân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Decimal - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Bạn đang xem: Decimal number là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong bối cảnh của máy tính, số thập phân dùng để chỉ hệ thống đánh số cơ số 10. Đó là cách người đọc số. Nói chung, số thập phân có thể được bất cứ điều gì mà được dựa trên số 10. Hiểu cách thập phân liên quan đến nhị phân, bát phân và thập lục phân là điều cần thiết đối với những người làm việc trong ngành công nghiệp CNTT.

Giải thích ý nghĩa

Trong toán học, số thập phân có thể tham khảo các hệ thống đánh số thập phân, ký hiệu thập phân hoặc bất kỳ số viết bằng ký hiệu thập phân. số thập phân được viết theo giá trị vị trí của họ. Số nguyên được ghi vào bên trái của dấu thập phân, và bất kỳ số phân đoạn được ghi vào bên phải (ví dụ, 1,023).

Xem thêm: Hedge Fund Là Gì ? Lịch Sử Phát Triển Của Quỹ Phòng Hộ Rủi Ro Khi Đầu Tư Vào Quĩ

What is the Decimal? - Definition

In the context of computing, decimal refers to the base-10 numbering system. It is the way humans read numbers. In general, decimal can be anything that is based on the number 10. Understanding how decimal relates to binary, octal and hexadecimal is essential for those working in the IT industry.

Understanding the Decimal

In mathematics, decimal can refer to the decimal numbering system, decimal notation or any number written in decimal notation. Decimal numbers are written according to their place value. The integer is written to the left of the decimal point, and any fractional number is written to the right (for example, 1.023).

Xem thêm: Generosity Là Gì ? Nghĩa Của Từ Generous Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ : Generous

Thuật ngữ liên quan

Decimal PointDecimal To Hexadecimal (D2X)Binary-Coded Decimal (BCD)Analytical EngineElectronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC) Dotted Decimal NotationCharles BabbageBinaryOctalHexadecimal

Source: Decimal là gì? Technology Dictionary - hoidapthutuchaiquan.vn - Techtopedia - Techterm


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


hoidapthutuchaiquan.vn là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến