Địa hình tiếng anh là gì

  -  
a small vehicle with a seat và handlebars like a motorcycle but with three or four wheels, that can travel over very rough ground


Bạn đang xem: địa hình tiếng anh là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ hoidapthutuchaiquan.vn.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép


Xem thêm: Đầu Tư Tài Chính Bitcoin - Nên Đầu Tư Bitcoin Hay Ethereum

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hoidapthutuchaiquan.vn English hoidapthutuchaiquan.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Có Nên Sử Dụng Đòn Bẩy Tài Chính Là Gì? Vì Sao Nên Sử Dụng Đòn

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語