DIAGNOSTIC LÀ GÌ

  -  

chuẩn đoán phân phát hiện, chẩn đoán, chẩn đoán học là các phiên bản dịch số 1 của "diagnostic" thành giờ đồng hồ hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: Each one of these genes has potential diagnostic test. ↔ mỗi một gen trong những chúng gồm tiềm năng cho hoidapthutuchaiquan.vnệc kiểm tra chẩn đoán.


Each one of these genes has potential diagnostic test.

Mỗi một gen trong các chúng có tiềm năng cho hoidapthutuchaiquan.vnệc kiểm tra chẩn đoán.


Your fourth diagnostic criterion for lupus is psychosis.

Triệu chứng tiêu chuẩn thứ bốn của dịch Lupus là náo loạn tâm thần.


*

*

The problem is that many cancer diagnostic tools are invasive, costly, often inaccurate và they can take an agonizing amount of time khổng lồ get the results back.

Bạn đang xem: Diagnostic là gì


Vấn đề là nhiều vẻ ngoài chẩn đoán ung thư nên xâm nhập cơ thể, đắt tiền, thường xuyên không bao gồm xác. Với chúng rất có thể mất nhiều thời hạn để nhận ra kết quả.
If you don"t follow these requirements, we"ll disapprove your product và let you know on the Diagnostics page of your Merchant Center account.
Nếu bạn không tuân hành những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của doanh nghiệp và thông báo cho chính mình trong trang Chẩn đoán của thông tin tài khoản Merchant Center.
Measuring levels of bile acids in patients urine, or studying DCHR7 actihoidapthutuchaiquan.vnty in tissue culture are also common postnatal diagnostic techniques.
Đo nồng độ axit mật trong nước tiểu dịch nhân, hoặc nghiên cứu chuyển động DCHR7 vào nuôi ghép mô cũng là phần nhiều kỹ thuật chẩn đoán sau khi sinh phổ biến.
Specimens from skin và subcutaneous tissue from nonulcerated lesions are likewise often diagnostic.
Then it goes lớn a diagnostic center, & within one minute of your heart attack, your signal appears on the screen of a computer & the computer analyzes what your problem is.
Sau đó nó cho tới trung chổ chính giữa chẩn đoán, và trong khoảng một phút sau khi chúng ta bị nhồi máu, biểu thị của bạn sẽ xuất hiện trên screen của 1 laptop và nó đã phân tích vấn đề của người sử dụng là gì.
In order to evaluate your Analytics implementation, Diagnostics crawls your website pages as GoogleBot, and does so in a way that minimizes any inflation of traffic data.
Để đánh giá triển khai Analytics của bạn, Chẩn đoán tích lũy thông tin trang web của người tiêu dùng dưới dạng GoogleBot và triển khai theo biện pháp giảm thiểu mọi gia tăng giả chế tạo về tài liệu lưu lượng truy nã cập.
You"ll see alerts for any issues or disapprovals in the Diagnostics page of your Merchant Center account.
Bạn đã thấy lưu ý cho ngẫu nhiên vấn đề như thế nào hoặc nếu ngẫu nhiên tài khoản hoặc sản phẩm nào của công ty bị phủ nhận trong trang Chẩn đoán của thông tin tài khoản Merchant Center.

Xem thêm: Inclusive Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Cloud Translation API - Serhoidapthutuchaiquan.vnce khổng lồ dynamically translate between thousands of available language pairs Cloud hoidapthutuchaiquan.vnsion API - Image analysis serhoidapthutuchaiquan.vnce based on machine learning Cloud clip Intelligence - đoạn clip analysis serhoidapthutuchaiquan.vnce based on machine learning Stackdriver - Monitoring, logging, và diagnostics for applications on Google Cloud Platform and AWS.
Cloud Translation API - dịch vụ thương mại dịch rượu cồn giữa hàng vạn cặp ngôn ngữ khả dụng Cloud hoidapthutuchaiquan.vnsion API - thương mại dịch vụ phân tích hình ảnh dựa bên trên học sản phẩm Cloud đoạn phim Intelligence - thương mại & dịch vụ phân tích đoạn phim dựa bên trên học vật dụng Stackdriver - Theo dõi, ghi nhật ký kết và chẩn đoán cho những ứng dụng trên google Cloud Platform và AWS.
Trên màn hình thiết đặt Google chính, hãy dìm vào biểu tượng Thêm thực hiện và chẩn đoán.
For the past three years, I"ve been developing technologies that could ultimately aid clinicians with rapid, early-stage cancer diagnostics.
Trong 3 năm qua, tôi đã với đang trở nên tân tiến các kĩ thuật rất có thể hỗ trợ bác sĩ với sự chẩn đoán ung thư sớm cùng thường xuyên.
Be sure to kiểm tra the Diagnostics page after you’ve uploaded for your feed for a full menu of all errors và warnings for your data.
Bạn hãy nhớ chất vấn trang Chẩn đoán sau khi đã mua nguồn cấp tài liệu lên để tìm hiểu danh sách khá đầy đủ gồm tất cả các lỗi và lưu ý về dữ liệu của mình.
The Watch Tower Society does not make recommendations or decisions for indihoidapthutuchaiquan.vnduals on medical and diagnostic practices.
If there are new Diagnostics notifications available, you"ll see a number over the notification bell.
In hoidapthutuchaiquan.vntro diagnostics refers khổng lồ a wide range of medical and veterinary laboratory tests that are used khổng lồ diagnose diseases & monitor the clinical status of patients using samples of blood, cells, or other tissues obtained from a patient.
Trong các chẩn đoán in hoidapthutuchaiquan.vntro là một trong loạt những xét nghiệm trong phòng thí điểm y tế và thú y được thực hiện để chẩn đoán bệnh và theo dõi chứng trạng lâm sàng của dịch nhân bằng cách sử dụng mẫu mã máu, tế bào hoặc các mô không giống được mang từ căn bệnh nhân.

Xem thêm: Các Loại Quang Phổ Là Gì - Các Loại Quang Phổ Liên Tục, Vạch Phát Xạ


I performed several diagnostic procedures on Mr Tooms in order to lớn determine any organic physiological dysfunction.
Would my Bible-trained conscience be troubled if during a diagnostic or therapeutic procedure some of my own blood was withdrawn, modified, and directed back into (or onto) my body?
Lương trọng tâm được tởm Thánh dạy dỗ của tôi có bị giầy vò không nếu như như trong cách thức chẩn đoán hoặc trị liệu một số trong những lượng huyết được rút ra, sửa đổi và truyền trở về cơ thể?
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M