DIAGONALLY LÀ GÌ

  -  
in a straight và sloping way that is not horizontal or vertical, for example joining two opposite corners of a square or other flat shape with four sides:


Bạn đang xem: Diagonally là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ hoidapthutuchaiquan.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


This improvisation featured the repetition of a distinctive sầu rhythmic pattern that was based on a patterned movement using both hands diagonally crossed over the congas.
The system (5.5) was solved directly và, for t sufficiently small, is strictly diagonally dominant and thus no partial pivoting is required.
This method has been quite successful in finding dominant eigenvalues of strongly diagonally dominant matrices.
Các ý kiến của những ví dụ ko bộc lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên hoidapthutuchaiquan.vn hoidapthutuchaiquan.vn hoặc của hoidapthutuchaiquan.vn University Press hay của các công ty cấp giấy phép.
*

*

*Xem thêm: Cách Trade Coin Là Gì? Các Bước & 10 Bí Kíp Trade Coin Hiệu Quả

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hoidapthutuchaiquan.vn English hoidapthutuchaiquan.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Interpreter Là Gì ? Interpretation Khác Biệt Interpreting

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語