Dirty Là Gì

  -  

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú hoidapthutuchaiquan.vn.

Bạn đang xem: Dirty là gì

Học những tự bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.

Xem thêm: Piece By Piece Là Gì, Nghĩa Của Từ Piece, Nghĩa Của Từ Piece Trong Tiếng Việt


used to lớn describe something that is connected with sex, in a way that many people think is offensive:
The building societies have sầu done the chancellor"s dirty work for hlặng, by cutting the cost of a mortgage in anticipation of a base rate cut.

Xem thêm: Nhâm Tý Mạng Gì ? Tử Vi Trọn Đời Nhâm Tý 1972 Sinh Năm 1972 Mệnh Gì


Developers make quichồng and dirty versions of the final sản phẩm so that the client can interact with it và provide feedbaông xã.
*

a type of nhảy where carefully organized movements tell a story or express an idea, or a theatre work that uses this type of dancing

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hoidapthutuchaiquan.vn English hoidapthutuchaiquan.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message