DISPOSAL LÀ GÌ

  -  
disposal nghĩa là gì, có mang, các thực hiện với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách vạc âm disposal giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disposal.

Bạn đang xem: Disposal là gì


Từ điển Anh Việt

disposal

/dis"pouzəl/

* danh từ

sự sắp xếp, sự thu xếp, sự bố trí, phương pháp bố trí, cách cha trí

sự bỏ loại bỏ, sự chào bán tống đi

sự cung cấp, sự chuyển nhượng ủy quyền, sự nhượng lại

for disposal: nhằm bán

disposal of property: sự chuyển nhượng tài sản

sự tuỳ ý sử dụng

at one"s disposal: tuỳ ý sử dụng

to lớn place something at someone"s disposal: để vật gì cho ai tuỳ ý sử dụng

lớn have sầu entire disposal of something: gồm toàn quyền sử dụng mẫu gì

I am at your disposal: ngài có thể tuỳ ý sử dụng tôi được, tôi chuẩn bị sẵn sàng giao hàng ngài

disposal

sự xếp đặt; sự khử; sự loại


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

disposal

* tởm tế

bán

bán tống đi

bố trí

chuyển nhượng

loại bỏ thanh lý

nhượng lại

sự bán đi

sự sắp đặt

sự vứt bỏ đi

tkhô giòn lý

tùy ý sử dụng

* kỹ thuật

sự bố trí

sự khử

sự loại

sự loại bỏ

sự tiêu hủy

sự xắp xếp

sự xếp đặt

cơ khí & công trình:

sự thải

toán và tin:

sự xắp đặt


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với đánh giá.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ bỏ.

Xem thêm: ' Documented Là Gì ? Documented Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy bé trỏ vào ô tìm kiếm tìm với để ra khỏi.Nhập tự cần tra cứu vào ô kiếm tìm tìm với xem các trường đoản cú được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Lúc bé trỏ sẽ phía trong ô search kiếm,áp dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> nhằm di chuyển thân những trường đoản cú được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lượt nữa) để thấy chi tiết tự kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tra cứu tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ bỏ buộc phải tra cứu vào ô kiếm tìm kiếm với xem những từ được gợi ý hiển thị bên dưới.Nhấp loài chuột vào tự mong mỏi xem.

Xem thêm: Thống Kê Giá Vàng Các Năm Qua, Giá Vàng Hiện Nay Khác Gì Năm 2008


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa thừa nđính thêm các bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm vào list lưu ý,lúc ấy bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để chỉ ra tự đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*