DISPOSAL LÀ GÌ

  -  
disposal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disposal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disposal.

Bạn đang xem: Disposal là gì


Từ điển Anh Việt

disposal

/dis"pouzəl/

* danh từ

sự sắp đặt, sự sắp xếp, sự bố trí, cách sắp xếp, cách bố trí

sự vứt bỏ đi, sự bán tống đi

sự bán, sự chuyển nhượng, sự nhượng lại

for disposal: để bán

disposal of property: sự chuyển nhượng tài sản

sự tuỳ ý sử dụng

at one"s disposal: tuỳ ý sử dụng

to place something at someone"s disposal: để cái gì cho ai tuỳ ý sử dụng

to have entire disposal of something: có toàn quyền sử dụng cái gì

I am at your disposal: ngài có thể tuỳ ý sử dụng tôi được, tôi sẵn sàng phục vụ ngài

disposal

sự xếp đặt; sự khử; sự loại


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

disposal

* kinh tế

bán

bán tống đi

bố trí

chuyển nhượng

loại bỏ thanh lý

nhượng lại

sự bán đi

sự sắp đặt

sự vứt bỏ đi

thanh lý

tùy ý sử dụng

* kỹ thuật

sự bố trí

sự khử

sự loại

sự loại bỏ

sự tiêu hủy

sự xắp xếp

sự xếp đặt

cơ khí & công trình:

sự thải

toán & tin:

sự xắp đặt


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: ' Documented Là Gì ? Documented Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Thống Kê Giá Vàng Các Năm Qua, Giá Vàng Hiện Nay Khác Gì Năm 2008


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*