Each Là Gì

  -  

EACH và EVERY – 2 từ vựng có ý nghĩa gần giống nhau trong tiếng Anh. Mặc dù chúng có ý nghĩa giống nhau, nhưng trong nhiều trường hợp bạn không thể lấy Each thay thế cho Every và ngược lại. Vậy 2 từ này có gì khác nhau, hãy cùng hoidapthutuchaiquan.vn đi tìm hiểu cách phân biệt EACH và EVERY chi tiết trong tiếng Anh. Tham khảo kỹ lưỡng bài viết để ôn luyện thi hiệu quả tại nhà và chinh phục điểm số thật cao trong các kỳ thi tiếng Anh như IELTS, THPT Quốc gia hay TOEIC nhé!

*
EACH và EVERY là gì? Phân biệt EACH và EVERY trong tiếng Anh như thế nào?

Mục lục bài viết

III. Phân biệt Each và Every trong tiếng Anh

I. Each trong tiếng Anh là gì?

Trước tiên, để phân biệt EACH và EVERY trong tiếng Anh, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Each có ý nghĩa gì nhé. 

Ý nghĩa: Trong tiếng Anh, Each đóng vai trò vừa là một tính từ và vừa là một đại từ. Each có nghĩa là “mỗi người, mỗi vật, mỗi cái”.

Bạn đang xem: Each là gì

Cách dùng:

Đứng với danh từ: Each đóng vai trò là một đại từ bất định và cụ thể hóa ý nghĩa nếu Each đứng với danh từ trong câu. Trong trường hợp này Each sẽ là một đại từ số ít, vậy nên các động từ đi theo sau phải chia ở theo dạng số ít.Kết hợp cùng OF + cụm N: Nhằm nhấn mạnh sự độc lập của từng đối tượng được nhắc đến trong câu và giúp làm sáng tỏ ý nghĩa của câu, bạn có thể sử dụng cấu trúc: Each + of + cụm N (bắt buộc cụm N này phải là một tính từ sở hữu – my, her, him,… hoặc từ hạn định – the,…).Đứng độc lập, riêng biệt: Each có thể đứng độc lập, riêng biệt mà không cần có N nào đi theo sau. Trong trường hợp này, Each dùng để thay thế cho cụm N đã được nhắc đến ở câu trước, phía trước

Ví dụ:

Each answer is worth 50 points (Mỗi câu trả lời có giá trị 50 điểm).Each of his answers is worth 50 points (Mỗi câu trả lời của anh ấy có giá trị 50 điểm).There aren’t enough notebooks for everyone to have one each (Không có đủ sổ tay cho mỗi người một cuốn).

II. Every trong tiếng Anh là gì?

Phân biệt EACH và EVERY trong tiếng Anh sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta nếu vững được ý nghĩa, cấu trúc và cách dùng của từng từ. Sau đây, hãy cùng hoidapthutuchaiquan.vn đi tìm hiểu Every trong tiếng Anh có nghĩa là gì nhé!

Ý nghĩa: Cũng giống như Each, Every trong tiếng Anh mang nghĩa là mỗi, mọi,.. người/ vật. Every được dùng để chỉ tất cả các thành viên của một nhóm nào đó có từ 3 trở lên.

Cách dùng:

Đứng với danh từ: Tương tự như cách dùng của Each phía trên, Every cũng có thể đi cùng với N số ít trong câu để bổ nghĩa cho danh từ đó. Lưu ý rằng, động từ đi theo sau nó cũng chia ở dạng số ít.Kết hợp cùng ONE (đại từ không xác định): Every + one – “Every one” ➡ trong trường hợp này, cụm từ Every one được sử dụng để đề cập tới mỗi một cá nhân nào đó để tạo thành nhóm, hay bạn có thể hiểu là từng người, từng vật thay vì nói cả nhóm chung chung.Every one of + cụm N: Every one of + cụm N ➡ khi bạn muốn nhấn mạnh ý nghĩa, hãy sử dụng cụm từ này.

Xem thêm: Khi Thất Tình Nên Làm Gì Khi Thất Tình ? Bật Mí 8 Cách Vượt Qua

Ví dụ:

My best friend knows every student in primary school (Bạn thân của tôi biết mọi học sinh ở trường tiểu học).Every one of my family members is also my darling (Mỗi thành viên trong gia đình tôi cũng là con yêu của tôi).Every one of their songs has been a hit (Bài hát nào của họ cũng thành hit).

III. Phân biệt Each và Every trong tiếng Anh

Each và Every là kiến thức cơ bản trong chương trình tiếng anh THPT quốc gia nên bạn hãy chắc chắn mình đã nắm rõ kiến thức này nhé

1. Sự giống nhau giữa Each và Every

Each và Every đều có ý nghĩa giống nhau trong tiếng Anh, 2 từ này đều có chức năng bổ sung ý nghĩa cho N số ít mà nó đi kèm trong câu. Ví dụ:

Look at the pictures in the TOEIC Speaking test and answer the questions about each one (Nhìn vào các bức tranh trong bài thi TOEIC Speaking và trả lời các câu hỏi về từng bức tranh).Every student in the room is capable of passing the IELTS exam (Mọi sinh viên trong phòng đều có khả năng vượt qua kỳ thi IELTS).

2. Sự khác nhau giữa Each và Every

Sau đây, hãy cùng hoidapthutuchaiquan.vn đi phân biệt Each và Every chi tiết nhất để giúp bạn biết cách sử dụng chính xác 2 từ này nhé:

Each và every – 2 từ này đều dùng với N (số ít). Each được dùng để nói đến từ 2 người hoặc 2 vật trở lên còn từ Every được dùng để nhắc đến 3 người hoặc 3 vật trở lên.Each có thể đứng một mình nhưng Every không thể đứng một mình. Ví dụ:Each of the rooms was slightly different (Mỗi phòng hơi khác nhau).I bought a dozen apples and every one of them was terrible (Tôi mua cả chục quả táo và quả nào cũng dở tệ).

Tham khảo thêm bảng sau để hiểu hơn về cách phân biệt Each và Every bạn nhé:

EachEvery

Each được dùng để chỉ một số đối tượng/ sự vật hoặc sự việc như từng phần tử độc lập, tách rời nhau. Ví dụ:

I read every last article in the new magazine (Tôi đọc tất cả các bài báo cuối cùng trong tạp chí mới).

Every được dùng để chỉ các sự vật, sự việc như một nhóm chung. Ví dụ:

I bought a dozen apples and every one of them was terrible (Tôi mua cả chục quả táo và quả nào cũng dở tệ).

Each được dùng với số lượng nhỏ, ít. Ví dụ:

When you run, each foot leaves the ground before the other comes down (Khi bạn chạy, mỗi chân rời khỏi mặt đất trước khi chân kia hạ xuống).

Every được dùng cho số lớn. Ví dụ:

My sister has been out every night this week (Em gái tôi đã ra ngoài mỗi đêm trong tuần này).

Xem thêm: Tổng Hợp Mise En Place Là Gì, Khám Phá Thuật Ngữ Trong Khu Vực Bếp Tại Nhà Hàng

Tham khảo thêm bài viết:

WHO WHOM WHOSE LÀ GÌ? PHÂN BIỆT WHO WHOM WHOSE TRONG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

IV. Bài tập phân biệt Each và Every

Một số câu hỏi phân biệt Each và Every trong tiếng Anh:

…. side of a square is the same length.…. seat in the cinema were taken.There are nine apartments in the building….. one has a balcony.There’s a train to Hue…. hour.She was wearing 4 rings – one on….finger.The basketball team of Vietnam is playing well. They’ve won….game this session.

Đáp án bài tập phân biệt Each và Every: Each – Every – Each – Every – Each – Every

Trên đây là một số cách phân biệt EACH và EVERY chi tiết nhất trong tiếng Anh. Tham khảo chi tiết để ôn luyện thi IELTS, THPT Quốc gia và TOEIC hiệu quả tại nhà bạn nhé!