Enlightenment Là Gì

  -  
(definite article) A 17th và 18th-century philosophical movement in European history; the Age of Enlightenment or Age of Reason emphasizing rationalism.+3 definitions
The Age of Enlightenment was marked by the work of biologist Buffon & chemist Lavoisier, who discovered the role of oxyren in combustion, while Diderot và D"Alembert published the Encyclopédie, which aimed khổng lồ give sầu access lớn "useful knowledge" khổng lồ the people, a knowledge that they can apply khổng lồ their everyday life.

Bạn đang xem: Enlightenment là gì


Thời kỳ Knhị sáng có dấu ấn là dự án công trình ở trong nhà sinch đồ dùng học Buffon và đơn vị hoá học tập Lavoisier, là fan phạt hiện nay vai trò của ôxy trong sự cháy, còn Diderot cùng D"Alembert xuất bản Encyclopédie nhằm mục tiêu kim chỉ nam cung ứng có nhân dân lối tiếp cận "kỹ năng hữu dụng", kỹ năng mà người ta hoàn toàn có thể áp dụng trong sinc hoạt thường nhật của chính bản thân mình.
To begin with, he had to lớn enlighten the Corinthians as to the mistake they were making in forming personality cults around certain individuals.
Trước hết, ông đề xuất làm sáng tỏ tội lỗi của bạn Cô-rinh-tô là họ tôn sùng một số fan lỗi lạc nào kia.
(Hebrews 3:7-13; Psalm 95:8-10) How urgent it is, therefore, that we remain transformed in mind & enlightened in heart!
If you substitute the word blogosphere, of the Internet today, it is very true that his understanding is probably very enlightening now.
They were also enlightened as to the gross error of the churches’ teachings on hellfire & the Trinity.
Họ cũng khá được soi sáng nhằm nhận thấy sự sai lạc rõ rệt của những sự khuyên bảo về địa ngục cùng Chúa Ba Ngôi của những nhà thờ.
As these men continue khổng lồ study the Bible and observe the progressive sầu outworking of God’s purposes, the fulfillment of prophecy in world events, and the situation of God’s people in the world, they may at times find it necessary to make enlightened adjustments in the understanding of some teachings.
Trong lúc những người dân này liên tiếp giao lưu và học hỏi Kinh-thánh cùng quan liền kề dự định của Đức Chúa Ttách dần dần được tiến hành, lời tiên tri được ứng nghiệm trong các vươn lên là cố kỉnh thế giới cùng yếu tố hoàn cảnh của dân tộc bản địa Đức Chúa Trời trên nhân loại, nhiều lúc chúng ta thấy cần phải điều chỉnh một cách sáng sủa suốt một vài nét không được làm rõ.
“I will impart unlớn you of my Spirit, which shall enlighten your mind, which shall fill your soul with joy;
“Ta đang truyền mang lại ngươi Thánh Linc của ta, là Đấng đã soi sáng trung tâm trí ngươi, là Đấng vẫn tạo cho vai trung phong hồn ngươi tràn đầy nụ cười.
It enlightens minds, fills our souls with joy, teaches us all things, and brings forgotten knowledge khổng lồ our remembrance.
Ân tđọng này soi sáng trọng điểm trí, làm cho tràn đầy trung tâm hồn họ cùng với thú vui, dạy chúng ta tất cả số đông điều, và mang lại sự hiểu biết về phần đa điều sẽ quên mang đến với trí tuệ của chúng ta.
The Big Buddha was constructed beginning in 1990, and was finished on 29 December 1993, which the Chinese reckon as the day of the Buddha"s enlightenment.

Xem thêm: Alligator Là Gì ? Con Nào Mới Là Cá Sấu


Bức tượng được tạo bắt đầu vào thời điểm năm 1990, với được hoàn thành vào ngày 29 tháng 1hai năm 1993, mà Trung Hoa coi là ngày của sự giác ngộ của Đức Phật.
In the essay "What is Enlightenment?", Michel Foucault proposed a concept of critique based on Kant"s distinction between "private" và "public" uses of reason.
Trong tiểu luận “ Khai sáng là gì”, Michel Foucault giới thiệu 1 định nghĩa review dựa trên sự rõ ràng bí quyết sử dụng “cá nhân”(private) và “công cộng”(public).
The issues included the legal & economic Jewish disabilities (e.g. Jewish quotas and segregation), Jewish assimilation, Jewish emancipation và Jewish Enlightenment.
Các vụ việc bao gồm sự tật nguyền của bạn Do Thái đúng theo pháp với tài chính (ví như hạn ngạch của fan Do Thái và sự phân chia), sự đồng điệu của người Do Thái, sự giải pngóng Do thái và Do Thái Giác ngộ.
In recognition of their need khổng lồ build up endurance, Paul said: “Keep on remembering the former days in which, after you were enlightened, you endured a great condemo under sufferings.”
Nhận biết họ rất cần được trau củ dồi thêm tính Chịu đựng, Phao-lô nói: “Hãy nhớ lại những ngày thusinh sống trước, thời vừa được sáng sủa soi, bằng hữu vẫn cần chịu đựng bao là đau khổ xông đánh” (Hê-bơ-rơ 10:32, Nguyễn vắt Thuấn).
This, reacting to a world dominated by Enlightenment rationalism, expressed a romantic view of a Golden Age of chivalry.
Chính vấn đề này, đáp trả một thế giới kẻ thống trị vày công ty nghĩa knhị sáng duy lý, đang biểu lộ quan điểm hữu tình về Thời kỳ Hoàng kim của hiệp sĩ.
God’s answers come by the still, small voice—feelings of peace or comfort, impressions khổng lồ bởi vì good, enlightenment—sometimes in the khung of tiny seeds of thoughts which if reverenced & nourished can grow into lớn spiritual redwoods.
Những câu vấn đáp của Thượng Đế mang lại bằng tiếng nói nhỏ tuổi dịu êm ái—phần đông cảm xúc bình yên hoặc an ủi, các tuyệt hảo để gia công điều thiện nay, sự soi sáng—nhiều lúc bên dưới vẻ ngoài của không ít ý nghĩ có vẻ nhỏ dại nhặt giống hệt như hạt như là, nhưng mà hoàn toàn có thể phát triển không hề ít ví như được suy ngẫm với kính trọng.
Paul spoke of some who were ‘once enlightened, had tasted the heavenly không tính tiền gift, but had fallen away.’
Phao-lô nói về vài fan «đã có soi-sáng một lần, sẽ nếm sự ban-mang đến từ bỏ trên trời, dự phần về thánh-linh, tuy vậy lại vấp-ngã» (Hê-bơ-rơ 6:4-6).
In 1860, in The Civilization of the Renaissance in Italy, Jacob Burckhardt delineated the contrast between the medieval "dark ages" và the more enlightened Renaissance, which had revived the cultural and intellectual achievements of antiquity.

Xem thêm: Feedback Nghĩa Là Gì - Những Ý Nghĩa Của Feedback


Vào năm 1860, vào cuốn “The Civilization of the Renaissance in Italy”, Jacob Burckhardt đã vạch ra sự tương phản bội thân “Thời kỳ Tăm tối” trung cổ cùng Thời kỳ Phục Hưng được khai sáng mà lại khi đó phục hồi đa số thành công văn hóa truyền thống với tri thức của thừa khứ đọng cổ kính.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M