FAULT TOLERANCE LÀ GÌ

  -  
*
165) this.height = 165; " />UsernameNhớ?Mật khẩu
*
*
*
Đăng KíHỏi/ĐápDanh SáchLịchBài trong NgàyTìm tìm
*

links Thiết Bị giá Rẻ

Chia Sẽ tay nghề Về IT

Tìm tìm Với Google-
*

Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin thông tin giành cho giới IT VIệt hi vọng là nơi có ích cho cộng đồng » Virtualization/ Simulation (Công nghệ ảo hóa máy chủ)» VMware Server, VMware ESXi» 9. High Availability, Fault Tolerance » VMware Fault Tolerance là gì, cách thực hiện và ghê nghiệm làm chủ VMware FT
*
*

Công CụXếp Bài

*
Mình mở topic này nhằm mọi người cùng đàm luận – share kinh nghiệm khi tiến hành Vmware Fault Tolerance (FT)
*
+ mục tiêu của VMware FT (Fault Tolerance) : Đảm bảo Virtual Machine Server không xẩy ra gián đoán lúc một Physical Host faile. Tức downtime của Virtual Machine server = 0.

Bạn đang xem: Fault tolerance là gì

+ để ý : Vmware FT bây giờ mới chỉ hỗ trợ 01 vCPU, một trong những tính năng sẽ ko xài được khi ta xài FT như snapshot, DRS, Vmware storage vMotion.+ Điều kiện yêu cầu để thực hiện FT :- FT cần có Vmware HA- Đảm bảo Host redundancy gồm đủ tài nguyên đến Virtual Machie (Secondary)- VMWare Storage- Vmware HA không thể cần sử dụng hỗn hợp bao gồm ESX + ESXi (tức chỉ cần sử dụng HA là ESX hoặc ESXi )- server Physical phải cùng loại, CPU thuộc loại, cùng vận tốc CPU+ kinh nghiệm của bản thân mình :- trong BIOS của Host đề nghị disable nhân kiệt CPU power-saving mode , vd: với CPU hãng intel là intel SpeedStep cùng ADM là PowerNow!- áp dụng NIC vận tốc tối thiểu 1G, cần là 10G (cho Loging network)- Việc xúc tiến FT rất có thể áp dụng cho các Virtual Machine đòi hỏi tính chuẩn bị sẵn sàng cao, uptime liên tiếp .Check danh sách The following compliance checks are performed: Validate that Fault Tolerancelogging NIC tốc độ is at least 1000 Mbps.Validate that at least one shared datastore existsValidate that Fault Tolerance logging is enabled.Validate that VMotion NIC tốc độ is at least 1000 Mbps.Validate that all the hosts in the cluster have the same build for Fault ToleranceValidate that the host hardware supports Fault Tolerance.Validate that VMotion is enabled.Demo
VMware Fault Tolerance FAQ (1013428)
Purpose This article provides information for users of VMware Fault Tolerance (FT). The article contains Frequently Asked Questions that can help to resolve Fault Tolerance related issues. Resolution What is VMware Fault Tolerance? VMware Fault Tolerance is a feature that allows a new level of guest redundancy. Information regarding this feature can be found in the vSphere Availability Guide for your version of ESX. How vì chưng I turn it on? The feature is enabled on a per virtual machine basis. Instructions for enabling Fault Tolerance can be found in the Turning on Fault Tolerance for Virtual Machines section of the vSphere Availability Guide for your version of ESX. What happens when I turn on Fault Tolerance? In very general terms, a second virtual machine is created to work in tandem with the virtual machine you have enabled Fault Tolerance on. This virtual machine resides on a different host in the cluster, và runs in virtual lockstep with the primary virtual machine. When a failure is detected, the second virtual machine takes the place of the first one with the least possible interruption of service. More specific information about how this is achieved can be found in the Protecting Mission-Critical Workloads with VMware Fault Tolerance whitepaper. Why can"t I turn Fault Tolerance on? VMware Fault Tolerance can be enabled on any virtual machine that resides in a cluster that meets the necessary requirements. If you have difficulty enabling Fault Tolerance for a specific virtual machine, see The Turn on Fault Tolerance option is disabled (1010631). How bởi I turn Fault Tolerance off? Instructions for disabling Fault Tolerance can be found in the article in Disabling or Turning Off VMware FT (1008026). How bởi vì I tell if my environment is ready for Fault Tolerance? The VMware SiteSurvey Tool is used to kiểm tra your environment for compliance with VMware Fault Tolerance. It can be downloaded at http://www.vmware.com/download/shared_utilities.html. Where vì I find the product"s website? VMware has a trang web for the Fault Tolerance product available online here at http://www.vmware.com/products/fault-tolerance/. What happens during a failure? When a host running the primary virtual machine fails, a transparent failover occurs to lớn the corresponding secondary virtual machine. During this failover, there is no data loss or noticeable service interruption. In addition, VMware HA automatically restores redundancy by restarting a new secondary virtual machine on another host. Similarly, if the host running the secondary virtual machine fails, VMware HA starts a new secondary virtual machine on a different host. In either case there is no noticeable outage by an kết thúc user. What is the logging time delay between the Primary & Secondary Fault Tolerance virtual machines? The actual delay is based on the network latency between the Primary & Secondary. VLockstep executes the same instructions on the Primary & Secondary, but because this happens on different hosts, there could be a small latency, but no loss of state. This is typically less than 1 ms. Fault Tolerance includes synchronization to ensure that the Primary and Secondary are synchronized. In a cluster with more than 3 hosts, can you tell Fault Tolerance where to lớn put the Fault Tolerance virtual machine or does it chose on its own? You can place the original (or Primary virtual machine). You have full control with DRS or VMotion lớn assign to lớn it khổng lồ any node. The placement of the Secondary, when created, is automatic based on the available hosts. But when the secondary is created và placed, you can VMotion it lớn the preferred host.
What happens if the host containing the primary virtual machine comes back online (after a node failure)?

This node is put back in the pool of available hosts. There is no attempt to lớn start or migrate the primary khổng lồ that host.
Is the failover from the primary virtual machine to the secondary virtual machine dynamic or does Fault Tolerance restart a virtual machine?
The failover from primary lớn secondary virtual machine is dynamic, with the secondary continuing execution from the exact point where the primary left off. It happens automatically with no data loss, no downtime, and little delay. Clients see no interruption. After the dynamic failover to the secondary virtual machine, it becomes the new primary virtual machine. A new secondary virtual machine is spawned automatically
Where are Fault Tolerance failover events logged?
All failover events are logged by vCenter.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ State Of The Art Là Gì, State Of The Art Là Gì


I encountered an error message that I can"t find in the knowledge base. Where else should I check?
The vSphere Availability Guide contains a danh sách of known errors in the Fault Tolerance Error Messages section.

Xem thêm: Californium Là Gì Mà Đắt Hơn Cả Kim Cương? Nguyên Tố Đắt Nhất Thế Giới


Does Fault Tolerance support Intel Hyper-Threading Technology?Yes, Fault Tolerance does tư vấn Intel Hyper-Threading giải pháp công nghệ on systems that have it enabled. Enabling or disabling Hyper-Threading has no impact on Fault Tolerance. What happens if vCenter vps is offline when a failover sự kiện occurs? Once Fault Tolerance is configured for a virtual machine, vCenter hệ thống need not be online for FT to lớn work. Even if vCenter hệ thống is offline, failover will still occur from the primary lớn the secondary virtual machine. Additionally, the spawning of a new secondary virtual machine will also occur without vCenter Server. Sưu tập
*

hi88n.com