FIND OUT LÀ GÌ

  -  

Trong bài bác này mời các bạn cùng tìm hiểu những nhiều động từ bỏ (phrasal verds) sau: find out, look for, look up, look over, look round, với look into


Cụm danh từ find out

*

Find out the truth / a secret / an address / the time / when / what / why / where / who / which v.v.

Bạn đang xem: Find out là gì

Tìm ra một sự thật / một bí mật / một showroom / thời hạn v.v.

Find out tức thị bạn cố gắng khám phá hoặc tò mò một điều gì đó.

Mr. Johns wanted lớn catch the train lớn London. He was late and he didn’t know which platform the London train left from. He found out which platform by asking a ticket collector.

Ông John mong mỏi bắt tàu đi London. Ông bị trễ và không biết nhà ga như thế nào đi London. Ông tìm ra nhà ga ấy bằng cách hỏi tín đồ soát vé.

Look for

*

Look for something or someone

Look for nghĩa là bạn tìm tìm một thứ gì đó hoặc một ai đó, thường là một trong những thứ bị mất hoặc một bạn bị thất lạc.

Fred wanted to open his front door but he couldn’t find his key. He looked for it everywhere. ‘It’s in one of my pockets’, he though.

Fred muốn mở cửa nhưng không kiếm thấy chìa khóa. Anh tìm kiếm nó khắp nơi. “Rõ ràng mình nhằm trong túi mà.” Anh nghĩ.

Look up

*

Look up a word / a telephone number / and address / a train time / a date v.v.

Look up tức là bạn nỗ lực tra cứu giúp để tìm kiếm một thông tin gì đấy trong một cuốn sách (hoặc một cuốn sổ)

While Peter was reading he found a word that he didn’t understand. This is a difficult word, he though. I’ll look it up in the dictionary và see what it means.

Đang đọc sách thì Peter phát hiện một từ không hiểu. đấy là một từ khó, anh nghĩ. Mình đã tra cứu vớt từ điển coi nó tức là gì.

Xem thêm: 9277 Là Gì ? Ý Nghĩa Các Con Số Trong Tiếng Trung Quốc Là Gì

Look over

*

Look over some work / a oto / a house / a document / a suggestion / an applicant v.v.

Look over nghĩa là bạn kiểm tra một đồ hoặc một bạn rất kỹ càng và cẩn thận.

Joe wanted to lớn buy a secon-hand car. That one looks good, he said lớn the salesman. Give me some time khổng lồ look it over. If it’s in good condition, I’ll buy it.

Joe mong mua một dòng xe cũ. Loại đó trông còn tốt, anh nói với người bán xe. Mang đến tôi kiểm tra nó một chút. Nếu những thứ phần đa ổn tôi đã mua.

Look round

*

Look round a hose / a cửa hàng / a town / a factory / an exhibition v.v.

Look round nghĩa là đi du lịch thăm quan xung quanh

Mr & Mrs Smith wanted khổng lồ buy a house. The estate agent took them to see a house in the centre of town & said: look round the house and see if it’s what you want.

Ông bà Smith hy vọng mua 1 căn nhà. Người môi giới gửi họ đi xem 1 căn nhà nằm ở vị trí chính giữa thị trấn và nói: hai ông bà cứ tham quan xung xung quanh xem vẫn muốn mua ko nhé.

Look into

*

Look into a situation / a crime / a problem / a complain v.v.

Look into nghĩa là điều tra, để ý (một tình huống, một tội ác, một vấn đề) nhằm tìm ra những tại sao của chúng.

Xem thêm: Bitstamp Là Gì ? Đánh Giá Và Tổng Quan Về Sàn Giao Dịch Uy Tín Bitstamp

The police are looking into the death of Mr James. They want lớn know how he was murdered. They are looking at the evidence & asking lots of questions. They want to find the murderer.