GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS LÀ GÌ

  -  
*
TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG SÁNG TẠO (TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS) KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÔNG TY LUẬT VÀ KHÔNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ. VIỆC CUNG CẤP GIẤY PHÉP NÀY KHÔNG TẠO RA MỘT MỐI quan tiền HỆ PHÁP LÝ GIỮA LUẬT SƯ VÀ KHÁCH HÀNG. TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN NÀY TRÊN CƠ SỞ “NHƯ NÓ VỐN CÓ”. TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN ĐÓ.

Bạn đang xem: Giấy phép creative commons là gì

Giấy Phép Sử Dụng

TÁC PHẨM (NHƯ ĐƯỢC GIẢI THÍCH DƯỚI ĐÂY) ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS ĐẠI CHÚNG NÀY (“CCPL” HOẶC “GIẤY PHÉP”). TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ VÀ/HOẶC LUẬT ÁP DỤNG KHÁC. TÁC PHẨM KHÔNG CHỨA CÁC NỘI DUNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHỔ BIẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM NÀO NGOÀI PHẠM VI ĐƯỢC đến PHÉP THEO GIẤY PHÉP NÀY HOẶC THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM.

BẰNG VIỆC THỰC HIỆN BẤT KỲ QUYỀN NÀO QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY ĐỐI VỚI TÁC PHẨM, BẠN CHẤP THUẬN VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA GIẤY PHÉP NÀY. BÊN CẤP PHÉP TRAO cho BẠN CÁC QUYỀN ĐƯỢC NÊU trong GIẤY PHÉP NÀY TRÊN CƠ SỞ BẠN CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NHƯ VẬY.

1. Lý giải từ ngữ

“Bạn” gồm nghĩa là cá thể hoặc tổ chức thực hiện các quyền theo giấy tờ này cùng trước đó không từng vi phạm các lao lý trong giấy tờ này so với Tác Phẩm, hoặc là người được bên Cấp Phép cho phép thực hiện các quyền theo giấy phép này một cách ví dụ mặc cho dù trước đó đã có vi phạm.“Bên cấp Phép” là 1 trong cá nhân, các cá nhân hoặc một đội nhóm chức, những tổ chức hỗ trợ Tác Phẩm theo các pháp luật của bản thảo này.“Biểu Diễn Trước Công Chúng” là việc trình diễn Tác Phẩm một phương pháp trực tiếp hoặc trải qua các công tác ghi âm, ghi hình hoặc ngẫu nhiên phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.“Các yếu Tố cung cấp Phép” là các thuộc tính cấp giấy phép mức độ cao sau đây do mặt Cấp Phép chọn lựa và được ghi tại tiêu đề của Giấy Phép: Ghi nhấn Đóng Góp - share Với Điều khiếu nại Như Nhau.“Chủ mua Quyền Liên Quan” (i) so với buổi biểu diễn, là những diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, và những người khác trình diễn, hát, phát biểu, diễn thuyết, trình bày, diễn xuất hoặc biểu diễn theo cách khác các tác phẩm văn học hoặc thẩm mỹ và nghệ thuật hoặc biểu diễn các tác phẩm văn học thẩm mỹ dân gian; (ii) đối với bản ghi âm, là bên sản xuất, đó là cá thể hoặc tổ chức triển khai lần đầu tiên ghi âm buổi biểu diễn hoặc các âm thanh khác; với (iii) đối với buổi phân phát sóng, là tổ chức phát đi buổi phát sóng đó. “Giấy Phép Creative Commons Tương Thích” là một trong những giấy phép được đưa trên trang https://hoidapthutuchaiquan.vn/compatiblelicenses được tổ chức triển khai Creative Commons chấp nhận là tương đương với giấy tờ này, không nhiều nhất là vì giấy phép đó: (i) bao hàm các lao lý có cùng mục đích, ý nghĩa sâu sắc và hiệu lực thực thi hiện hành giống những Yếu Tố cấp phép của giấy phép này; với (ii) chất nhận được một cách cụ thể việc tái cấp giấy phép để tạo những tác phẩm phái sinh từ những tác phẩm được cấp giấy phép theo giấy tờ đó theo bản thảo này hoặc theo một giấy phép Creative Commons không được điều chỉnh theo luật giang sơn (unported) hoặc một bản thảo Creative Commons sẽ được kiểm soát và điều chỉnh theo luật giang sơn có cùng các Yếu Tố cấp phép như giấy phép này. “Phân Phối” là việc tạo nên công chúng rất có thể tiếp cận được phiên bản gốc với các bạn dạng sao của thắng lợi hoặc item Phái Sinh khi cần, trải qua việc giao thương mua bán hoặc các hiệ tượng chuyển giao quyền mua khác.“Sao Chép” là việc tạo nên một hoặc nhiều phiên bản sao thành quả bằng ngẫu nhiên phương thức tuyệt dưới ngẫu nhiên hình thức nào, bao gồm cả việc tàng trữ Tác Phẩm lâu bền hơn hoặc tạm thời dưới hiệ tượng điện tử. “Tác Giả” là một cá thể hoặc các cá thể trực tiếp trí tuệ sáng tạo ra 1 phần hoặc toàn cục các sản phẩm văn học, nghệ thuật hoặc khoa học. “Tác Phẩm” là bất kỳ sản phẩm sáng tạo nào trong lĩnh vực văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật và khoa học biểu lộ bằng bất kỳ phương luôn tiện hay vẻ ngoài nào như những tác phẩm văn học và khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tòa tháp khác được thể hiện dưới dạng văn bản viết hoặc ký kết tự khác; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; tác phẩm báo chí; tòa tháp âm nhạc; cống phẩm sân khấu; công trình điện ảnh và sản phẩm được tạo thành theo phương pháp tương từ (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); tác phẩm chế tác hình, mỹ thuật ứng dụng; thành quả nhiếp ảnh; tòa tháp kiến trúc; bản họa đồ, sơ đồ, phiên bản đồ, bản vẽ tương quan đến địa hình, công trình khoa học; cửa nhà văn học, nghệ thuật dân gian; chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu. Theo giấy phép này, một Tác Phẩm cũng rất được hiểu là một trong những buổi biểu diễn, 1 trong các buổi ghi âm, hoặc một chương trình phát sóng trong phạm vi mà lại buổi biểu diễn, buổi thu thanh hoặc lịch trình phát sóng đó được bảo hộ theo luật vận dụng của tổ quốc của người sử dụng. “Tác Phẩm Phái Sinh” là một thành công được tạo nên dựa trên tác phẩm như vật phẩm dịch, tòa tháp phóng tác, công trình cải biên, hoặc ngẫu nhiên dạng nào khác mà Tác Phẩm rất có thể được sửa đổi, đưa thể, biên soạn, chú giải hoặc tuyển chọn chọn. Để rõ ràng hơn, vào trường hợp tác Phẩm là một trong những tác phẩm âm nhạc, buổi biểu diễn hay bạn dạng ghi âm, thành công này được đồng nhất hóa với các hình ảnh chuyển rượu cồn khớp về mặt thời hạn (“sự đồng nhất hóa”) đang được xem như là một item Phái Sinh theo bản thảo này. Theo bản thảo này, Tuyển tuyển chọn được loại ra khỏi khái niệm sản phẩm Phái Sinh.“Truyền Đạt Đến Công Chúng” là câu hỏi đưa item hoặc bản sao Tác Phẩm mang lại công bọn chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng tin tức điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác nhưng mà công chúng có thể tiếp cận được tại vị trí và thời hạn do bao gồm họ lựa chọn.

Xem thêm: 1 Pcs Là Gì Trong Xuất Nhập Khẩu Và Các Lĩnh Vực Khác? Viết Tắt Của Từ Gì

“Tuyển Chọn” là một bộ sưu tầm các thành tựu văn học tập hoặc nghệ thuật, như các bộ tự điển bách khoa và những hợp tuyển mà, do việc lựa chọn hoặc sắp xếp về mặt nội dung, có sự trí tuệ sáng tạo trí tuệ sẽ được bảo hộ theo nghĩa thường thì của tự này, nhưng mà không làm ảnh hưởng tới quyền người sáng tác của từng tác phẩm tạo cho tuyển chọn có chứa Tác Phẩm. Theo bản thảo này, Tuyển chọn được bóc riêng khỏi định nghĩa Tác Phẩm Phái Sinh.

2. áp dụng Tác Phẩm không phải Xin Phép. không có lao lý nào trong giấy Phép này nhằm mục tiêu mục đích làm cho giảm, hạn chế hoặc giới hạn bất kỳ việc áp dụng nào chưa hẳn xin phép hoặc các quyền tạo nên từ các lao lý giới hạn hay sa thải được quy định tương quan tới bảo lãnh quyền người sáng tác theo mức sử dụng quyền người sáng tác hoặc các luật vận dụng khác.

3. Cấp cho Phép. chịu sự điều chỉnh của các luật pháp và những điều kiện theo giấy tờ này, mặt Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho mình giấy phép có giá trị bên trên toàn cầu, miễn phí, không sản phẩm hiếm và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để tiến hành các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định ví dụ dưới đây:

Sao Chép Tác Phẩm, đưa Tác Phẩm vào một trong những hoặc những Tuyển Chọn, và coppy Tác Phẩm có trong số Tuyển lựa chọn đó;Làm và coppy các thắng lợi Phái Sinh với điều kiện là ngẫu nhiên Tác Phẩm Phái Sinh nào như vậy, bao gồm bất kỳ phiên bản dịch nào dưới bất kỳ dạng nào, buộc phải thực hiện các bước hợp lý để ghi rõ, khác nhau rõ hoặc xác nhận bằng cách khác những thay đổi so với tác phẩm gốc. Ví dụ, một bạn dạng dịch rất cần được ghi “Tác Phẩm cội đã được dịch từ giờ đồng hồ Anh sang tiếng Việt", hoặc phiên bản cải biên nên chỉ rõ "Tác Phẩm gốc đã được cải biên"; Phân Phối, màn trình diễn Trước Công bọn chúng và Truyền Đạt Đến Công chúng Tác Phẩm, bao gồm cả sản phẩm được đưa vào tuyển Chọn; cùng Phân Phối, màn biểu diễn Trước Công Chúng, và Truyền Đạt Đến Công Chúng những Tác Phẩm Phái Sinh;Để rõ ràng hơn, mặt Cấp Phép từ chối quyền thu phí bạn dạng quyền từ những việc Bạn thực hiện ngẫu nhiên quyền làm sao được cấp cho chính mình theo giấy phép này, dù cho là với tứ cách cá thể hay thông qua một hiệp hội thu tiền phí điều hành hệ thống cấp phép từ nguyện trong trường hợp mặt Cấp Phép là thành viên.

Các quyền nói trên rất có thể được triển khai dưới mọi hình thức hay phương tiện hiện bao gồm hoặc sẽ sở hữu trong tương lai. Các quyền nói trên còn bao gồm quyền triển khai những sửa đổi cần thiết về kỹ thuật nhằm thực hiện những quyền kia dưới các hình thức hay phương tiện khác. Tất cả các quyền ko được bên Cấp Phép nêu rõ trên giấy tờ Phép này những được bảo lưu.

4. Những Hạn Chế. Quyền được trao trên Mục 3 nêu trên dựa vào vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

Bạn chỉ hoàn toàn có thể Phân Phối hoặc trình diễn Trước Công bọn chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công bọn chúng Tác Phẩm theo đúng các quy định của bản thảo này. Các bạn phải đương nhiên một bạn dạng sao, hoặc ký kết hiệu phân biệt nguồn đồng dạng (URI), của bản thảo này vào tất cả các bạn dạng sao của tòa tháp mà bạn Phân Phối hoặc biểu diễn Trước Công bọn chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng. Các bạn không được phép đề nghị hay áp đặt ngẫu nhiên điều khoản nào đối với Tác Phẩm làm tinh giảm các điều khoản của giấy tờ này hoặc hạn chế khả năng thực hiện những quyền theo giấy tờ này của các người mừng đón Tác Phẩm. Các bạn không được cấp giấy phép lắp thêm cấp đối với Tác Phẩm. Bạn phải không thay đổi mọi thông tin đề cập đến giấy phép này cùng đề cập đến sự việc từ chối bảo vệ đối với từng bạn dạng sao của tòa tháp mà bạn Phân Phối hoặc màn biểu diễn Trước Công bọn chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng. Khi bạn Phân Phối hoặc trình diễn Trước Công bọn chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công chúng Tác Phẩm, chúng ta không được áp đặt ngẫu nhiên biện pháp kỹ thuật bổ ích nào đối với Tác Phẩm có tác dụng hạn chế tài năng thực hiện các quyền được cấp cho theo giấy tờ này của người đón nhận Tác Phẩm trường đoản cú Bạn. Mục 4(a) này vận dụng với thành tựu được đưa vào tuyển Chọn, nhưng không đòi hỏi Tuyển Chọn, trừ vật phẩm đó, chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của các quy định thuộc mục này của giấy phép này. Nếu như bạn làm một Tuyển lựa chọn hoặc thành quả Phái Sinh, ngay trong khi có thông báo từ Tác Giả/Chủ cài Quyền tương quan và/hoặc bên Cấp Phép, bạn phải xóa bỏ khỏi Tuyển lựa chọn hoặc cửa nhà Phái Sinh đó, trong phạm vi hoàn toàn có thể thực hiện được, bất kỳ dẫn chiếu nào được mức sử dụng tại Mục 4(c), như được yêu cầu.Bạn chỉ có thể Phân Phối hoặc biểu diễn Trước Công chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công chúng một công trình Phái Sinh theo: (i) các quy định của giấy tờ này; (ii) một phiên bạn dạng sau của Giấy Phép này còn có cùng những Yếu Tố cấp Phép; (iii) hoặc giấy phép Creative Commons chưa được điều chỉnh theo luật nước nhà (unported) hoặc một bản thảo Creative Commons đang được kiểm soát và điều chỉnh theo luật non sông (hoặc giấy tờ đó hoặc phiên bạn dạng sau của bản thảo đó) tất cả cùng các Yếu Tố cấp giấy phép như giấy tờ này (ví dụ Ghi dìm Đóng Góp – chia sẻ Với Điều khiếu nại Như Nhau, Phiên bản 3.0 Hàn Quốc); (iv) hoặc giấy phép Creative Commons Tương Thích. Nếu như khách hàng cấp phép cho Tác Phẩm Phái Sinh theo một trong những giấy phép nhắc tại mục (iv), bạn phải tuân thủ theo đúng các điều khoản của giấy phép đó. Nếu như khách hàng cấp phép đến Tác Phẩm Phái Sinh theo các điều khoản của ngẫu nhiên giấy phép nào nói tại mục (i), (ii) hoặc (iii) (“Giấy Phép Áp Dụng”), chúng ta phải tuân thủ theo đúng các luật pháp của bản thảo Áp Dụng cùng các lao lý sau: (I) các bạn phải tất nhiên một bạn dạng sao, hoặc ký kết hiệu phân biệt nguồn đồng dạng (URI), của bản thảo Áp Dụng này vào tất cả các phiên bản sao của mỗi cửa nhà Phái Sinh mà chúng ta Phân Phối hoặc biểu diễn Trước Công bọn chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng; (II) các bạn không được phép ý kiến đề xuất hay áp đặt ngẫu nhiên điều khoản nào so với Tác Phẩm Phái Sinh làm giảm bớt các lao lý của bản thảo Áp Dụng này hoặc hạn chế kĩ năng thực hiện các quyền được cung cấp theo giấy tờ Áp Dụng này của những người đón nhận Tác Phẩm Phái Sinh; (III) bạn phải không thay đổi mọi thông tin đề cập đến giấy phép Áp Dụng này hoặc đề cập đến việc từ chối bảo vệ đối với từng bản sao của Tác Phẩm bao gồm trong công trình Phái Sinh mà bạn Phân Phối hoặc biểu diễn Trước Công bọn chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng; (IV) khi chúng ta Phân Phối hoặc biểu diễn Trước Công chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công bọn chúng Tác Phẩm Phái Sinh, bạn không được áp đặt ngẫu nhiên biện pháp kỹ thuật hữu dụng nào đối với Tác Phẩm Phái Sinh làm hạn chế kỹ năng thực hiện các quyền được cấp theo bản thảo này của người tiếp nhận Tác Phẩm Phái Sinh tự Bạn. Mục 4(b) này áp dụng với thành tích Phái Sinh được đưa vào tuyển chọn Chọn, tuy vậy không yên cầu Tuyển Chọn không tính Tác Phẩm Phái Sinh đó chịu đựng sự điều chỉnh của các điều khoản thuộc mục này của giấy tờ Áp Dụng này. Vào trường hợp các bạn Phân Phối hoặc biểu diễn Trước Công bọn chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công bọn chúng Tác Phẩm hoặc bất kỳ Tuyển chọn hoặc tòa tháp Phái Sinh nào, trừ khi bao gồm yêu mong như được kể tại Mục 4(a) nêu trên, bạn phải không thay đổi tất cả những thông tin về quyền tác giả đối với Tác Phẩm và chỉ còn ra, dưới vẻ ngoài hoặc phương tiện phù hợp mà nhiều người đang sử dụng: (i) tên của Tác Giả/Chủ cài Quyền liên quan nếu được cung ứng (hay bút danh, nếu như có), và/hoặc tên của một bên hoặc các Bên gồm Đóng Góp nếu Tác Giả/Chủ mua Quyền tương quan và/hoặc mặt Cấp Phép chứng tỏ đến một mặt hoặc những bên không giống (như đơn vị tài trợ, công ty xuất bản, tạp chí) cho mục tiêu ghi nhận góp phần ("Các Bên bao gồm Đóng Góp") vào phần tin tức về quyền tác giả của bên Cấp Phép, vào các điều khoản về thương mại & dịch vụ hoặc bên dưới các hiệ tượng hợp lý khác; (ii) nhan đề của Tác Phẩm, trường hợp được cung cấp; (iii) trong phạm vi có thể thực hiện tại một phương pháp hợp lý, cam kết hiệu phân biệt nguồn đồng dạng (URI), trường hợp có, mà bên Cấp Phép xác định có tương quan đến Tác Phẩm, trừ khi ký kết hiệu nhận thấy nguồn đồng dạng (URI) kia không đề cập tới thông tin về quyền tác giả hoặc thông tin có thể chấp nhận được sử dụng so với Tác Phẩm; với (iv), cân xứng với Mục 3(b), vào trường thích hợp là thành phầm Phái Sinh, là thông tin phân biệt việc sử dụng Tác Phẩm trong vật phẩm Phái Sinh (Ví dụ, "bản giờ Việt được người sáng tác dịch từ bỏ Tác Phẩm" hoặc "Kịch phiên bản phim được người sáng tác chuyển thể dựa vào Tác Phẩm gốc"). Việc dẫn chiếu thông tin theo yêu mong nêu sinh hoạt Mục 4(c) này rất có thể được triển khai bởi ngẫu nhiên cách thức phù hợp nào; tuy nhiên với điều kiện là, trong trường phù hợp Tuyển chọn hoặc thành phầm Phái Sinh, những dẫn chiếu về tối thiểu sẽ tiến hành thể hiện, nếu như một dẫn chiếu cho tất cả các tác giả có góp sức cho Tuyển chọn hoặc cống phẩm Phái Sinh được thể hiện, thì dẫn chiếu này sẽ là một phần của các dẫn chiếu về tối thiểu và được mô tả theo phương pháp ít độc nhất cũng phải trông rất nổi bật như những dẫn chiếu cho những tác trả có đóng góp khác. Để ví dụ hơn, bạn chỉ có thể sử dụng dẫn chiếu như được yêu cầu ở mục này cho mục đích ghi nhận góp sức theo phương pháp nêu bên trên và, bởi việc tiến hành các quyền của người sử dụng theo giấy phép này, các bạn không được phép, cho dù gián tiếp hay trực tiếp, xác định hoặc ngầm ý rằng Tác Giả/Chủ download Quyền Liên Quan, bên Cấp Phép và/hoặc những Bên bao gồm Đóng Góp có bất kỳ mối liên hệ, tài trợ hoặc đảm bảo nào cho bạn hoặc cho bài toán sử dụng của doanh nghiệp đối với Tác Phẩm, mà không có sự có thể chấp nhận được bằng văn phiên bản cụ thể, riêng rẽ rẽ của Tác Giả/Chủ sở hữu Quyền Liên Quan, mặt Cấp Phép và/hoặc các Bên gồm Đóng Góp. Theo giấy tờ này, quyền nhân thân được giữ nguyên không thay đổi trong phạm vi bọn chúng được công nhận và quan yếu bị từ chối theo vẻ ngoài áp dụng.

5. Tuyên Bố, Bảo Đảm và Từ Chối

THEO GIẤY PHÉP NÀY, BÊN CẤP PHÉP KHẲNG ĐỊNH RẰNG HỌ CUNG CẤP TÁC PHẨM NHƯ NÓ VỐN CÓ VÀ TRỪ TRƯỜNG HỢP LUẬT ÁP DỤNG YÊU CẦU, KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ tốt BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN quan liêu ĐẾN TÁC PHẨM, DÙ LÀ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGẦM ĐỊNH, bởi vì PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH giỏi DƯỚI HÌNH THỨC KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, VỀ SỰ PHÙ HỢP đến MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VỀ HÀNH VI KHÔNG VI PHẠM, HOẶC BẢO ĐẢM KHÔNG CÓ LỖI TIỀM TÀNG HOẶC CÁC LỖI KHÁC, BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, HOẶC BẢO ĐẢM KHÔNG CÓ LỖI DÙ LÀ LỖI CÓ THỂ PHÁT HIỆN tốt KHÔNG THỂ PHÁT HIỆN.

6. Giới Hạn trọng trách

TRỪ lúc LUẬT ÁP DỤNG CÓ YÊU CẦU KHÁC, vào MỌI TRƯỜNG HỢP, BÊN CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN THEO BẤT KỲ HỆ THỐNG PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THỰC TẾ, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI bởi vì VI PHẠM HỢP ĐỒNG, BỒI THƯỜNG bởi vì GÂY THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI sở hữu TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC LÀM GƯƠNG PHÁT SINH TỪ GIẤY PHÉP NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM, KỂ CẢ vào TRƯỜNG HỢP BÊN CẤP PHÉP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ CÓ CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

7. Hoàn thành

Giấy Phép này và các quyền được trao theo giấy phép này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực khi bạn có bất kỳ vi phạm nào đối với các luật pháp của bản thảo này. Tuy nhiên, những giấy phép của các cá nhân hoặc các tổ chức đã nhận được Tuyển chọn hoặc item Phái Sinh từ chúng ta theo bản thảo này sẽ không bị chấm dứt hiệu lực với điều kiện các cá thể hoặc các tổ chức đó vẫn thường xuyên tuân thủ khá đầy đủ các quyền áp dụng đó. Các Mục 1, 2, 5, 6, 7, cùng 8 vẫn liên tiếp có hiệu lực ngay cả khi giấy phép này chấm dứt.Chịu sự điều chỉnh của các lao lý và đk nêu trên, giấy phép này sẽ sở hữu hiệu lực vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với Tác Phẩm). Tuy vậy vậy, mặt Cấp Phép bảo lưu giữ quyền cung ứng Tác Phẩm theo các luật pháp của bản thảo khác hoặc kết thúc phân phối thành phầm tại ngẫu nhiên thời điểm nào; mặc dù với điều kiện là bất kỳ lựa chọn nào vì vậy không nhằm mục tiêu rút lại giấy tờ này (hoặc bất kể giấy phép nào khác đã có cấp, hoặc đang được yêu cầu cấp theo các luật pháp của bản thảo này), và giấy tờ này vẫn tiếp tục duy trì và có tương đối đầy đủ hiệu lực trừ khi bị chấm dứt như nói nghỉ ngơi trên.

Xem thêm: Cách Hủy Dịch Vụ Bankplus Của Vietinbank, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công

8. Các Điều Khoản Khác

Mỗi lần các bạn Phân Phối hoặc màn trình diễn Trước Công bọn chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công chúng Tác Phẩm hoặc tuyển chọn Chọn, bên Cấp Phép cung cấp cho người đón nhận một giấy phép sử dụng Tác Phẩm với cùng các luật pháp và đk được cấp cho mình theo giấy tờ này.Mỗi lần các bạn Phân Phối hoặc trình diễn Trước Công chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công bọn chúng Tác Phẩm Phái Sinh, bên Cấp Phép hỗ trợ cho người tiếp nhận một giấy phép thực hiện Tác Phẩm với thuộc các điều khoản và điều kiện được trao cho bạn theo giấy phép này. Trường hợp có bất kỳ quy định nào của giấy tờ này bị vô hiệu hóa hoặc không thể xúc tiến theo hiện tượng áp dụng, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực hiện hành và kĩ năng thực thi của các luật pháp còn lại của giấy tờ này, và nếu các bên không có hành vi tiếp theo nào so với Giấy Phép này, các luật pháp như vậy sẽ được sửa đổi ở mức tối thiểu quan trọng để điều khoản đó có hiệu lực và có khả năng thực thi.Không có lao lý nào của giấy phép này được xem là bị từ quăng quật và không phạm luật nào được chấp thuận đồng ý trừ lúc sự từ vứt và chấp thuận đồng ý như vậy được thể hiện bằng văn bản và được ký do bên bao gồm quyền từ bỏ hoặc thuận tình như vậy.Giấy Phép này cấu thành một thỏa thuận sau cùng và rất đầy đủ giữa các bên đối với Tác Phẩm theo giấy phép này. Không tồn tại thỏa thuận sơ bộ, thỏa thuận hoặc tuyên bố nào tương quan tới Tác Phẩm mà không được nêu ra trong giấy Phép này. Mặt Cấp Phép sẽ không trở nên ràng buộc bởi ngẫu nhiên các điều khoản bổ sung cập nhật nào hoàn toàn có thể có trong ngẫu nhiên sự liên hệ nào tự phía Bạn. Bản thảo này sẽ không thể bị sửa thay đổi nếu không tồn tại thỏa thuận bằng văn phiên bản giữa bên Cấp Phép cùng Bạn.Các quyền được cấp cho và những vấn đề được đề cập trong giấy Phép này khi soạn thảo sẽ sử dụng những từ ngữ của cục Luật Dân Sự của vn năm 2005, hiện tượng Sở Hữu trí tuệ của nước ta năm 2005 và các văn phiên bản dưới luật tương quan gồm cả Nghị Định 100/2006/ND-CP lý giải thi hành một vài điều của bộ Luật Dân Sự và nguyên lý Sở Hữu Trí Tuệ liên quan tới quyền người sáng tác và quyền liên quan.

Thông báo của Creative Commons

Creative Commons ko phải là 1 trong bên của giấy tờ này, và không tồn tại bất kỳ đảm bảo an toàn nào tương quan đến Tác Phẩm. Creative Commons sẽ không còn chịu trách nhiệm với bạn hay ngẫu nhiên bên nào khác theo ngẫu nhiên hệ thống pháp luật nào đối với ngẫu nhiên bồi hay thiệt sợ nào bao gồm, tuy nhiên không giới hạn, bồi hoàn do bị thiệt hại, bồi thường thiệt hại thực tế, bồi hoàn thiệt sợ do phạm luật hợp đồng hoặc đền bù do gây thiệt hại gián tiếp phát sinh tương quan tới giấy phép này. Tuy nhiên có nhì câu nói trên, tuy nhiên nếu Creative Commons tự chứng thực một cách cụ thể là mặt Cấp Phép theo giấy tờ này, Creative Commons sẽ sở hữu tất cả những quyền và nghĩa vụ của bên Cấp Phép.

Ngoại trừ mục đích đã được giới hạn nhằm mục tiêu chỉ mang đến công chúng hiểu được Tác Phẩm đã làm được trao theo giấy tờ Creative Commons, Creative Commons cấm đoán phép ngẫu nhiên bên làm sao được sử dụng thương hiệu "Creative Commons" hoặc bất kể nhãn hiệu hay logo tương quan nào của Creative Commons mà không tồn tại sự đồng ý chấp thuận trước bằng văn bạn dạng của Creative Commons. Bất cứ việc áp dụng được phép nào phần đa phải vâng lệnh theo chỉ dẫn sử dụng thương hiệu hiện hành của Creative Commons như rất có thể được chào làng trên website hoặc được cung cấp bằng cách khác theo yêu cầu tại từng thời điểm. Để cụ thể hơn, việc tiêu giảm về nhãn hiệu này sẽ không cấu thành 1 phần của giấy phép này.