Gió tiếng anh là gì

  -  

wind, air, jiggered là các bản dịch hàng đầu của "gió" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Lá cờ đỏ trắng đang bay trong gió. ↔ A red and white flag was flying in the wind.


Tôi nghĩ ít nhất là một tuần trước khi gió đã làm sạch không khí.

I think at least a week before the winds cleanse the air.


*

*

Tháng 10/1948, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ra nghị định "Kế hoạch cho trồng hàng cây chắn gió, giới thiệu các đồng cỏ luân canh cây trồng và xây dựng các ao hồ chứa để đảm bảo năng suất cây trồng cao trong khu vực thảo nguyên và rừng thảo nguyên trong các khu vực châu Âu của Liên Xô".

Bạn đang xem: Gió tiếng anh là gì


The plan was outlined in the Decree of the USSR Council of Ministers and All-Union Communist Party (Bolshehoidapthutuchaiquan.vnks) Central Committee of October 20, 1948: "On the plan for planting of shelterbelts, introduction of grassland crop rotation and construction of ponds and reservoirs to ensure high crop yields in steppe and forest-steppe areas of the European USSR."
Anh ta có đôi bốt da cao, chiếc quần cao bồi, áo khoác da cũ kỹ, và một cái mũ bảo hiểm tuyệt vời và cặp kiếng bay hào nhoáng--- và,không thể thiếu một chiếc khăn choàng trắng, để nó bay trong gió.
He had high leather boots, jodhpurs, an old leather jacket, a wonderful helmet and those marvelous goggles -- and, inehoidapthutuchaiquan.vntably, a white scarf, to flow in the wind.
Trang hoidapthutuchaiquan.vnew and News của Na-uy tường thuật lại là kể từ hôm thứ ba , hầu hết số cá chết đã biến mất , có lẽ chúng bị lùa ra biển bởi các cơn thuỷ triều và gió .
hoidapthutuchaiquan.vnews and News from Norway reports that as of Tuesday , most of the dead fish were gone , perhaps pushed out to sea by tides and winds .
Trước khi ông đến, các tù nhân bị xiềng xích trong những căn phòng chật hẹp và có cửa thông gió kém, quản lý bởi một người đàn ông tên là Jackson "Brutis" Taylor.
Before his arrival, inmates were chained in cramped cell-like rooms where there was poor ventilation, led by a man named Jackson "Brutis" Taylor.
Các vật đúc dùng cho gãy xương có thể được lắp đặt và mở tùy chỉnh, cho phép người đeo có thể gải ngứa, rửa và thông gió cho khu vực bị gãy.
Printed casts for broken bones can be custom-fitted and open, letting the wearer scratch any itches, wash and ventilate the damaged area.
AT: Ừm, chúng tôi nằm trên xích đạo, và tôi chắc chắn rất nhiều bạn hiểu rằng khi bạn nằm trên đường xích đạo, nó đáng lẽ ở vùng lặng gió.
AT: Well, we"re on the equator, and I"m sure many of you understand that when you"re on the equator, it"s supposed to be in the doldrums.
Sâu vào rừng xa gió một cách khúc khuỷu, đạt để thúc đẩy sự chồng chéo của núi tắm màu xanh lam đồi phía.
Deep into distant woodlands winds a mazy way, reaching to overlapping spurs of mountains bathed in their hill- side blue.
Bài chi tiết: Gió Mặt Trời Thay vì khí, gió Mặt Trời là một dòng hạt mang điện—plasma—phát ra từ tầng khí quyển trên của Mặt Trời với tốc độ 400 kilômét một giây (890.000 mph).

Xem thêm: Đánh Giá Sàn C-Cex - Đánh Giá Sàn Giao Dịch Tập Trung Uy Tín 2022!


Rather than air, the solar wind is a stream of charged particles—a plasma—ejected from the upper atmosphere of the sun at a rate of 400 kilometers per second (890,000 mph).
Các kỹ sư có xu hướng học hỏi từ các ví dụ như vậy (ít nhất là trong ngắn hạn) và nhiều cầu treo hiện đại hơn chịu ảnh hưởng tiềm năng của gió thông qua hình dạng của boong, có thể được thiết kế theo các thuật ngữ khí động học để kéo sàn xuống của cấu trúc hơn là cho phép nó nâng lên.
Engineers tend to learn from such examples (at least in the short term) and more modern suspension bridges take account of the potential influence of wind through the shape of the deck, which might be designed in aerodynamic terms to pull the deck down against the support of the structure rather than allow it to lift.
Như đóa hoa sau cơn gió bão, với thời gian họ có thể vượt qua sự đau buồn, ngước mặt tìm lại được niềm vui và thỏa nguyện trong đời sống.
In time, like the flower after the storm, they may lift their heads up from grief and find joy and fulfillment in life once again.
Họ nhận biết bốn thiên sứ trong sự hiện thấy có tính tiên tri của sứ đồ Giăng đang “cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất”.
They recognize that the four angels whom the apostle John saw in a prophetic hoidapthutuchaiquan.vnsion are “holding tight the four winds of the earth, that no wind might blow upon the earth.”
Sau khi di chuyển qua vùng Đông Nam Louisiana và eo Breton, cơn bão đổ bộ lần thứ ba gần biên giới Louisiana–Mississippi với vận tốc gió 120 dặm/giờ (190 km/giờ), vẫn ở cường độ bão cấp 3.
After mohoidapthutuchaiquan.vnng over southeastern Louisiana and Breton Sound, it made its third landfall near the Louisiana–Mississippi border with 120 mph (190 km/h) sustained winds, still at Category 3 intensity.
Jane Eyre của Charlotte, Đồi gió hú của Emily và Agnes Grey của Anna được xuất bản năm 1847 sau một thời gian dài tìm kiếm nhà xuất bản.
Charlotte"s Jane Eyre, Emily"s Wuthering Heights, and Anne"s Agnes Grey, appeared in 1847 after many tribulations, again for reasons of finding a publisher.
Các đầm lầy ven biển lộng gió, nơi các giống có nguồn gốc được đặc trưng bởi phong phú, đất ướt có thể bị khô và biến cụ thể như trong một vài giờ.
The windswept coastal marshes where the breed originated are characterized by rich, wet soil that could dry out and turn concrete-like in a matter of hours.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Convict Là Gì, Convict Tiếng Anh Là Gì


When we"re turning, we have the feeling of surfing, and the way it"s going up- wind, it"s very efficient.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M