Herald là gì

  -  
Reporters Without Borders reported that Orobosa Omo-Ojo, the publisher of the Lagos-based Nigerian Midwest Herald, was arrested on Stella Obasanjo"s orders on 2 May 2005 và taken khổng lồ Akure prison.

Bạn đang xem: Herald là gì


Pchờ viên ko biên cương báo cáo rằng Orobosa Omo-Ojo, đơn vị xuất bạn dạng của Lagos-based Nigerian Midwest Herald, đã trở nên bắt giữ lại theo lệnh của Stella Obasanjo vào ngày 2 mon 5 năm 2005 cùng bị mang lại bên tầy Akure.
"From tomalớn paste to lớn Doritos: Rigoletkhổng lồ aria a popular refrain" by Carrie Seidman, Sarasota Herald-Tribune, 18 October 2012 Stan Hey (21 April 2006).
38. ^ "From tomato lớn paste lớn Doritos: Rigoletlớn aria a popular refrain" by Carrie Seidman, Sarasota Herald-Tribune, 18 tháng 10 năm 2012 ^ Srã Hey (ngày 21 tháng bốn năm 2006).
For forty days before the execution took place, a herald went forth và cried, "He is going forth lớn be stoned because he has practised sorcery & enticed Israel lớn apostasy.
Suốt tứ mươi ngày trước cuộc hành hình, một bạn tiên báo cho khóc lóc, "Người sắp tới bị ném nhẹm đá chính vì bạn vẫn xua quỷ với xúi giục dân Israel bội đạo.
Commenting on the report, the International Herald Tribune states: “In painstaking detail, the report on 193 countries . . . paints a dreary picture of day-to-day discrimination and abuse.”
Bình luận về bạn dạng báo cáo này, báo International Herald Tribune nói: “Bản báo cáo trong 193 nước... diễn tả cùng với chi tiết sâu sắc tình trạng thê thảm xảy ra mỗi ngày về sự việc tẩy chay và ngược đãi”.
They received press coverage from numerous newspapers, including The New York Times, The Herald Tribune, La Tribune de Genève sầu, and the CERN Courier.
Tên tuổi của group cũng lộ diện bên trên mọi những phương diện báo, trong những số đó gồm The Thành Phố New York Times, The Herald Tribune, La Tribune de Genève, & the CERN Courier.
Supporting this contention, The Glasgow Herald, Scotl&, claims that only 2 percent of Roman Catholic clergy in the United States have avoided both heterosexual và homosexual relationships.
Củng nắm lời xác minh này, tờ báo The Glasgow Herald của Scotland bảo rằng chỉ tất cả 2 Xác Suất chức sắc đẹp trong mặt hàng giáo phđộ ẩm của Công giáo La Mã sống Hoa Kỳ tránh cả sự tương tác dục tình dị tính lẫn đồng tính.
Billboard, Fuse, The Sydney Morning Herald & numerous others placed the album at number one on their most anticipated các mục, with the latter stating "if Adele releases her third album in 2015, she could dominate the year."
Billboard, Fuse, The Sydney Morning Herald cùng những trang không giống vẫn đặt album tại phần trước tiên vào danh sách của họ, sau đó họ nêu rõ "Nếu Adele desgin album của cô ý vào khoảng thời gian 2015, cô hoàn toàn có thể chiếm phần ưu thế trong những năm."
In the reviews & Herald of January 29, 1857, White said that Jesus had begun an “investigative judgment.”
khi con trai của Sakaar thực sự đến, mang lại mặc dù là ai chỉ lúc đó ta bắt đầu báo trước sự viếng thăm của ngài
While still in a retìm kiếm phase, stem cells may one day herald a quantum leap in the field of cardiology.

Xem thêm: Your Welcome Là Gì ? You'Re Welcome Là Gì


Dù vẫn sẽ trong tiến độ nghiên cứu và phân tích, rất có thể tế bào cội một ngày sẽ tiên báo một bước nhảy vọt vào khoa tyên.
Indeed, Noah spoke out boldly as a herald of God’s warning lớn those antediluvians, but “they took no note until the flood came & swept them all away.” —Matthew 24:36-39.
Thật nạm, Nô-ê sẽ mạnh dạn rao báo lời cảnh cáo của Đức Chúa Ttránh cùng với những người dân trước thời Nước Lụt, nhưng mà bọn họ “không ngờ chi không còn, cho đến Khi nước lụt tới mà nghịch mang đi hết thảy” (Ma-thi-ơ 24:36-39).
In view of the knowledge of some of the reminders of Jehovah, the magazine Zion’s Watch Tower và Herald of Christ’s Presence began to be published in July of 1879.
Để góp sự hiểu biết về các sự nhắc-nhlàm việc của Đức Chúa Ttách, tạp-chí Tháp Canh (Zion’s Watch Tower & Herald of Christ’s Presence) ban đầu xuất bạn dạng vào thời điểm tháng 7 năm 1879 (Anh-ngữ).
It is one of three English-language daily newspapers in South Korea, along with The Korea Times and The Korea Herald.
Một trong 3 tờ nhật báo hàng ngày bởi giờ Anh sống Nước Hàn, cùng rất The Korea Times và The Korea Herald.
When Pyrrhus learned this, he encamped about Nauplia và the next day dispatched a herald to Antigonus, calling him a coward & challenging hyên ổn to lớn come down & fight on the plain.
Lúc Pyrros biết được điều đó, ông đóng trại nghỉ ngơi Nauplia cùng ngày bữa sau gửi một bức thư tới chỗ Antigonos, điện thoại tư vấn ông ta là một trong những kẻ hèn kém cùng thúc đẩy ông xuống và đại chiến bên trên đồng bằng.
In a letter khổng lồ Pope John XXIII in 1412, Archbicửa hàng Arundel referred to “that wretched & pestilent fellow John Wycliffe, of damnable memory, that son of the old serpent, the very herald & child of antichrist.”
Trong lá thư mang lại Giáo hoàng Gioan XXIII vào thời điểm năm 1412, Tổng Giám mục Arundel nói đến “John Wycliffe là người đáng khinch, thương hiệu ôn dịch, kẻ tồi tệ, nhỏ cháu của con rắn xưa, kẻ dọn mặt đường đến với là nhỏ cháu kẻ nghịch lại đấng Christ”.

Xem thêm: Màu Tím Có Ý Nghĩa Gì - Ý Nghĩa Của Màu Tím Trong Tình Yêu Và Cuộc Sống


Tờ báo Herald Sun của Úc dự tính chi phí khoảng 32 triệu mang đến khoảng bình yên với 800,000 Đô la Úc dồn phần hoa cưới.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M