Hippo Là Gì

  -  
Từ điển Tiếng Anh - Tiếng hoidapthutuchaiquan.vnệt đựng 3 phép dịch hippo , phổ cập duy nhất là: trâu nước, của hippotamus, ợn nước . Cửa hàng dữ liệu của phép dịch theo ngữ chình họa của hippo chứa ít nhất 85 câu.
an ancient Numidian town in northwestern Africa adjoining present-day Annatía in northeastern Algeria

*

*

However, the earliest anthracotheres, the ancestors of hippos, vày not appear in the fossil record until the Middle Eocene, millions of years after Pakicetus, the first known whale ancestor, appeared during the Early Eocene, implying the two groups diverged well before the Eocene.

Bạn đang xem: Hippo là gì


Tuy nhiên, Anthracotheriidae cổ duy nhất, tiên sư cha của hà mã, chỉ xuất hiện thêm vào thân cụ Eocene, nhiều triệu năm sau khoản thời gian Pakicetus, tổ tiên của cá voi, lộ diện vào đầu cố kỉnh Eocene, cho thấy nhị nhánh này vẫn bóc biệt tự trước gắng Eocene.
The Carthaginians were warned of what was coming when Scipio sent his legate C. Laelius with a naval force to plunder the area of Hippo Regius on the African coast west of Carthage (205 BC).
Scipio sẽ nỗ lực lập luận rằng kế hoạch của ông là biện pháp hoàn hảo và tuyệt vời nhất tuyệt nhất để buộc quân team của fan Carthage rút ít khỏi Ý Tuy nhưng ông chưa lúc nào bao gồm đủ nguồn lực Người Carthage đã có được lưu ý về hồ hết gì vẫn xảy cho đến khi Scipio gửi vị tướng mạo của bản thân mình C. Laelius với một lực lượng hải quân nhằm giật bóc tách các khu vực của Hippo Regius bên trên bờ biển cả phía tây châu Phi của Carthage (205 TCN).
Gregory of Nazianzus & John Chrysostom (meaning “Golden-Mouthed”) in Greek as well as Ambrose of Milan & Augustine of Hippo in Latin were consummate orators, masters of the most respected và popular art khung of their time.
Gregory ở Nazianzus với John Chrysostom (tức thị “Lời Vàng Ý Ngọc”) thực hiện giờ đồng hồ Hy Lạp, Ambrose ngơi nghỉ Milan và Augustine ngơi nghỉ Hippo thực hiện tiếng La-tinh đầy đủ là những nhà hùng biện lão luyện, những bậc thầy xuất nhan sắc về thẩm mỹ được nhìn nhận trọng và ưu thích nhiều duy nhất thời bấy giờ đồng hồ.
When the tomatoes were nice and ripe and red, overnight, some 200 hippos came out from the river và they ate everything.
lúc mà phần đa quả quả cà chua bắt đầu đạt, chín, với tất cả màu đỏ, chỉ qua 1 đêm, chừng khoảng 200 con hà mã từ dưới sông trồi lên cùng ngốn sạch mát tất cả.
The Greeks, Hasmoneans, and Romans founded flourishing towns and settlements on the land-locked lake including Hippos and Tiberias.
Những fan Hy Lạp, Hasmona với La Mã đang lập ra nhiều khu vực định cư cùng các thành phố thịnh trị bên trên vùng bờ hồ, trong những số đó tất cả Gadara, Hippos và Tiberias.
Buffaloes are sometimes reported khổng lồ kill more people in Africa than any other animal, although the same clayên ổn is also made of hippos & crocodiles.
Trâu thỉnh thoảng được report rằng thịt không ít người sinh hoạt châu Phi rộng ngẫu nhiên loài động vật hoang dã không giống, mặc dù tuim cha tương tự cũng được dành cho hà mã và cá sấu.
The HIPPO juggernaut we have created, if unabated, is destined -- according lớn the best estimates of ongoing biodiversity research -- lớn reduce half of Earth"s still surhoidapthutuchaiquan.vnhoidapthutuchaiquan.vnng animal và plant species to extinction or critical endangerment by the kết thúc of the century.
Lực lượng hủy hoại HIPPO mà lại bọn họ tạo thành còn nếu không yếu ớt đi, Tức là đã được định sẵn (theo rất nhiều dự đoán thù tốt nhất từ rất nhiều nghiên cứu và phân tích nhiều mẫu mã sinch học tập vẫn diễn ra) để gia công bớt dần đi một nửa đều loại rượu cồn, thực vật vẫn tồn tại trên Trái Đất cho đến Khi chúng tốt chủng hoặc ở vào tình trạng nguy cấp khi chấm dứt chũm kỷ.
His Vandal army laid siege khổng lồ the city of Hippo Regius (where Augustine had recently been bishop — he died during the siege), taking it after 14 months of bitter fighting.
Quân team Vandal nhanh chóng tiến về bao vây thành phố Hippo Regius (nơi Augustine được phong làm cho Giám mục gần đây cùng ông sẽ chết vào cuộc bao vây này), sau 14 mon đại chiến khốc liệt.
Augustine of Hippo: Augustine developed classical Christian philosophy, & the whole of Western thought, largely by synthesizing Hebrew và Greek thought.
Augustinô thành Hippo: Augustine đang phát triển triết học Kiđánh giáo cổ điển, với toàn cục tư tưởng phương Tây, đa phần bằng phương pháp tổng vừa lòng tứ tưởng Do Thái và Hy Lạp.

Xem thêm: Chỉ Số Stochastic Là Gì? Cách Sử Dụng Chỉ Báo Stochastic Stochastic Là Gì


Augustine of Hippo, on the other h&, held that suffering in hell was both spiritual and sensory —a hoidapthutuchaiquan.vnew that gained acceptance.
Trái lại, Augustine sinh hoạt Hippo có niềm tin rằng sự buồn bã vào hỏa ngục tù là lẫn cả về tâm linh lẫn thể chất—một quan niệm được rất nhiều bạn đồng ý.
The Synod of Hippo of 393 ordered a general meeting yearly, but this was found too onerous for the bishops, & in the Synod of Carthage (407) it was decided to hold a general synod only when necessary for the needs of all Africa, and it was to lớn be held at a place most convenient for the purpose.
Hội đồng tôn giáo Hippo năm 393 sai bảo cho 1 buổi họp phổ biến thường niên, tuy thế vấn đề đó đã làm được tìm thấy là thừa gớm ghê đối với những giám mục, với trong Hội đồng tôn giáo Carthage (407) nó đã có quyết định giữ lại một hội đồng tôn giáo bình thường chỉ lúc quan trọng đến toàn bộ các nhu yếu của toàn bộ các giám mục châu Phi, cùng nó được tổ chức triển khai tại một khu vực thuận tiện duy nhất cho mục tiêu này.
When the Western Roman Empire was starting lớn disintegrate, St Augustine was Bisiêu thị of Hippo Regius.
Hippo was an ancient bishopric, one of many suffragans in the former Roman prohoidapthutuchaiquan.vnnce of Numidia, since French colonial rule a part of the residential see of Constantine.
Hippo là Địa phận của giám mục cổ điển, là 1 trong những trong tương đối nhiều toà phó giám mục vào cựu Tỉnh của La Mã Numidia, kể từ lúc cơ chế thực dân Pháp nó là 1 phần của toà giám mục dân sự của Constantine.
The synods of the Ancient (North) African church were held, with but few exceptions (e.g. Hippo, 393; Milevum, 402) at Carthage.
Các hội thánh ở trong phòng thờ châu Phi cổ kính (Bắc) đã có được tổ chức triển khai, tuy thế có vài ba ngoại lệ (ví như Hippo, năm 393; Milevum, năm 402) tại Carthago (Già Thái Cơ).
At the Synod of Hippo (393) it was ordered that "dignities" should be sent from each ecclesiastical prohoidapthutuchaiquan.vnnce.
Tại hội đồng giám mục Hippo (393) nó đã được lệnh rằng "phẩm giá" phải được gửi từ bỏ mỗi tỉnh giáo hội.
At least one archaeological site suggests that the last pygmy hippo was killed and cooked by Homo sapiens hunters.
Ít độc nhất, một địa chỉ khảo cổ học tập cho thấy bé hà mã cuối cùng đã trở nên tín đồ thợ snạp năng lượng giỏi nhất giết mổ chết và nấu nướng làm thịt nhằm nạp năng lượng.
Belisarius quickly advanced lớn Hippo, second thành phố of the Vandal Kingdom, và in 534 Gelimer surrendered lớn the Byzantine conqueror, ending the Kingdom of the Vandals.
Belisarius nhanh lẹ tiến cho Hippo, thành thị đồ vật hai của Vương quốc Vandal, với trong thời gian 534, Gelimer đầu hàng đoàn quân thắng lợi Đông La Mã, lưu lại sự xong của Vương quốc Vandal.
At the Synod of Hippo (393), và again at the Synod of 397 at Carthage, a list of the books of Holy Scripture was drawn up, & these books (including some considered apocryphal by Protestants) are still regarded as the constituents of the Catholic canon.

Xem thêm: Đối Chiếu Công Nợ Là Gì ? Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ 2022


Tại Hội đồng tôn giáo Hippo (393), với một đợt nữa trên Hội đồng năm 397 tại Carthage, một list những cuốn nắn sách của Thánh Kinc đã làm được soạn thảo, và đa số cuốn sách này (bao gồm 1 số được coi là ngụy tác của Tin Lành) vẫn được coi là nguyên tố của tiêu chuẩn Công giáo.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M