Hợp đồng trọn gói tiếng anh là gì

  -  

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói.

Bạn đang xem: Hợp đồng trọn gói tiếng anh là gì


Hiện nay, hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng được sử dụng ngày càng phổ biến bởi những ưu điểm của nó. Vậy quy định của pháp luật đối với hợp đồng trọn gói như thế nào?

Chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc những nội dung liên quan đến vấn đề này thông qua bài viết Hình thức hợp đồng trọn gói?

Hình thức hợp đồng trọn gói?

Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu quy định:


Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói;”

Căn cứ vào quy định trên, ta có thể hiểu hình thức hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Hợp đồng trọn gói thường được sử dụng cho các gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa.

Hợp đồng trọn gói được sử dụng bắt buộc đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ.


Cụ thể theo điều 63 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định gói thầu có quy mô nhỏ như sau: “Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng”

Hợp đồng trọn gói tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh hợp đồng trọn gói là lump-sum contract.

Bên cạnh hợp đồng trọn gói, còn có một số loại hợp đồng trong tiếng anh như sau: Hợp đồng thuê: Lease contract

Hợp đồng dịch vụ: Service contract

Hợp đồng mua bán: A purchase contract

Điều chỉnh hợp đồng trọn gói

Điều chỉnh hợp đồng trọn gói được hiểu là điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói. Câu hỏi đặt ra là có điều chỉnh được giá hợp đồng trọn gói không?


Như quy định trên thì giá thầu là giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng mà các bên đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện. Do đó giá của hợp đồng trọn gói vẫn có thể thay đổi nếu gặp trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.


Cũng theo Khoản 1 điều 62 Luật đấu thầu thì “ Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng;”

Như vậy cũng cần lưu ý là giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

*
*

Mẫu hợp đồng trọng gói mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG 

Hợp đồng số:……..

Gói thầu: …………………………..

Thuộc dự án: ………………………………………………………………………

– Căn cứ…………………………………………………………………………….

– Căn cứ……………………………………………………………………………

– Căn cứ…………………………………………………………………………….

Xem thêm: .Org Là Gì ? Ý Nghĩa Các Đuôi Tên Miền Website Online Các Đuôi Tên Miền

– Căn cứ Quyết định số………… ngày ……tháng ….năm …. của …. về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu…….. và thông báo kết quả chỉ định thầu số …. ngày ….. tháng…. năm ……..của bên mời thầu;

– Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được chủ đầu tư và nhà thầu được chỉ định thầu ký ngày…. tháng ……năm ………;

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

BÊN A: Chủ đầu tư

Tên chủ đầu tư ………………………….

Đại diện là ông/bà:…………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………

Tài khoản: …………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………

Giấy ủy quyền số …. ngày …… tháng …. năm ….. (trường hợp được ủy quyền).

BÊN B: Nhà thầu

Tên nhà thầu :………………………………………………………………………

Đại diện là ông/bà: …………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………

Tài khoản: …………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………

Giấy ủy quyền số….. ngày …tháng ….năm …..(trường hợp được ủy quyền).

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết trong Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu”.

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng

Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Văn bản hợp đồng;

2. Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;

3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;

4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

5. Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;

6. Hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn;

7. Hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ yêu cầu;

8. Các tài liệu có liên quan.

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

 Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Xem thêm: Meaning Of Communications Là Gì ? Ý Nghĩa & Ví Dụ Minh Họa Truyền Thông Communication Hay Communications

 Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá hợp đồng: ___.

2. Phương thức thanh toán : Chuyển khoản theo tài khoản của nhà thầu nêu trong hợp đồng. 

Điều 6. Loại hợp đồng 

Loại hợp đồng: Trọn gói. 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: …………………………………………

 Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ khi 2 bên ký kết và bên Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định. 

Hợp đồng được lập thành 07 bộ, Chủ đầu tư giữ 05 bộ, Nhà thầu giữ 02 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 

ĐẠI ĐIỆN NHÀ THÂUĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
Ký tên, đóng dấu

Ký tên, đóng dấu

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết hình thức hợp đồng trọn gói Quý độc giả vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác, trân trọng!