Impose Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
impose imposengoại đụng từ (to impose something on / upon somebody / something) đánh (thuế...) ai/cái gì; bắt ai/cái gì buộc phải làm/chịu loại gì; áp đặt to impose heavy taxes upon luxuries đánh thuế nặng vào sản phẩm xa xỉ khổng lồ impose a fine, term of imprisonment bắt nộp chi phí phạt, bắt nên chịu một thời hạn tù khổng lồ impose strict regulations on imports áp để những phép tắc nghiêm ngặt đối với hàng nhập khẩu lớn impose one"s rule on a people đặt ách giai cấp lên một dân tộc (to impose oneself something on somebody) buộc ai phải gật đầu điều nào đấy to impose classical methods on his inferiors bắt nằm trong cấp của bản thân phải có tác dụng theo cách thức cổ điển he has never thought of imposing himself on his offspring ông ấy chưa lúc nào nghĩ tới việc buộc con cháu phải tuân theo bản thân răm rắp she imposed her presence on me for my birthday các buổi tiệc nhỏ cô ta buộc tôi phải đặt cô ta xuất hiện trong tiệc sinh nhật của tớ (ngành in) lên khuôn (trang in)nội hễ từ (to impose on / upon somebody / something) lân dụng; tận dụng I hope it"s not imposing on you/your kindness, but may I borrow some money from you? Tôi mong muốn đây chưa phải là tận dụng anh/lòng giỏi của anh, nhưng mà tôi mượn anh tí tiền được chứ?
*
/im"pouz/ ngoại hễ từ ( on, upon) tiến công (thuế...); bắt chịu, bắt gánh vác, bắt đảm nhiệm to impose heavy taxes upon luxury goods tấn công thuế nặng vào hàng xa xỉ to lớn impose one"s methods on somebody bắt ai yêu cầu làm theo cách thức của bản thân lớn impose oneself on somebody bắt ai bắt buộc chịu đựng mình ( upon) gạt gẫm tống ấn, tấn công lộn sòng, tấn công tráo to impose something upon somebody tiến công lừa mà tống ấn vật gì cho ai (ngành in) lên khuôn (trang in) (từ cổ,nghĩa cổ) bỏ lên nội rượu cồn từ ( on, upon) gây tuyệt vời mạnh mẽ đối với, tác động mạnh đối với; bắt buộc phải kính nể; bắt đề nghị chịu đựng bản thân lớn impose on someone gây ấn tượng mạnh mẽ đối với ai; bắt ai phải kính nể ( on, upon) lừa gạt, lừa phỉnh, bịp to lớn be imposed upon bị lừa, bị bịp ( on, upon) lân dụng, lợi dụng lớn impose upon someone"s kindness lợi dụng lòng xuất sắc của ai
*