In Nature Là Gì

  -  
nature tức thị gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong tiếng Anh. Biện pháp phát âm nature giọng bản ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của nature.Bạn đang xem: In nature là gì

Từ điển Anh Việt

nature

/"neitʃə/

* danh từ

tự nhiên, thiên nhiên, tạo ra hoá

the struggle with nature: cuộc tranh đấu với thiên nhiên

according lớn the laws of nature: theo quy luật pháp tự nhiên

in the course of nature: theo lẽ thường

to draw from nature: (nghệ thuật) vẽ theo trường đoản cú nhiên

trạng thái tự nhiên; tâm lý nguyên thuỷ

tính, bạn dạng chất, bạn dạng tính

good nature: bản chất tốt, tính thiện

loại, thứ

things of this nature bởi not interest me: các chiếc thuộc loại này không tạo nên tôi thích hợp thú

in (of) the nature of: giống như, cùng loại với

sức sống; tác dụng tự nhiên; yêu cầu tự nhiên

to ease (relieve) nature: đi ỉa, đi đái; đồng tình một nhu cầu tự nhiên

nhựa (cây)

full of nature: căng nhựa

against (contrary to) nature

phi thường, rất phàm, kỳ diệu

debt of nature

(xem) debt

to pay one"s debt lớn nature

(xem) debt

nature

tự nhiên, bản chất

Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

nature

* kỹ thuật

bậc

bản chất

cảnh vật

đặc tính

hạng

loại

xây dựng:

bản tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

nature

the essential qualities or characteristics by which something is recognized

it is the nature of fire to burn

the true nature of jealousy

a causal agent creating & controlling things in the universe

the laws of nature

nature has seen to it that men are stronger than women

the natural physical world including plants & animals & landscapes etc.

they tried khổng lồ preserve nature as they found it

the complex of emotional and intellectual attributes that determine a person"s characteristic actions and reactions

it is his nature lớn help others

a particular type of thing

problems of this type are very difficult to solve

he"s interested in trains và things of that nature

matters of a personal nature
Bạn đang xem: In nature là gì

*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh9,0 MBHọc từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Fainting Là Gì ? Nghĩa Của Từ Faint, Từ Faint Là Gì

*

*Xem thêm: Định Nghĩa For Profit Organization Là Gì, Từ Điển Anh Việt Company Organization Là Gì

*