Income Tax Return Là Gì

  -  

Hướng Dẫn đến Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR (giờ đồng hồ Anh) (Phiên bản in (giờ Anh)PDF) | Sách điện tử (epub) (giờ Anh)EPUB


 

Dưới đấy là lí giải tầm thường về (các) Bảng Liệt Kê khách hàng vẫn bắt buộc nộp. (Xem khuyên bảo về Mẫu 1040 để biết thêm ban bố về những bảng liệt kê được đánh số). Đối cùng với Bảng A cùng các Bảng Liệt Kê theo chữ cái không giống, hãy xem Các Bảng Liệt Kê mang lại Mẫu 1040.

Bạn đang xem: Income tax return là gì

NẾU QUÝ VỊ...THÌ DÙNG
Có thu nhập cá nhân bổ sung cập nhật, như là prúc cấp thất nghiệp, phần thưởng xuất xắc tiền thưởng trọn, chi phí chiến thắng cờ bạc. Có ngẫu nhiên khoản khấu trừ làm sao để trải đời, ví dụ như khấu trừ lãi vay sinc viên, thuế tự sale, chi phí giáo dục.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Liberal Là Gì ? Khuynh Hướng 'Liberal' Là Gì Tại Hoa Kỳ

Bảng 1 (giờ đồng hồ Anh) PDF
Nợ các nhiều loại thuế khác, ví dụ như thuế tự kinh doanh, thuế lao hễ hộ mái ấm gia đình, thuế bổ sung cập nhật trên IRA hoặc các chương trình hưu trí đủ điều kiện cùng các thông tin tài khoản được ưu đãi thuế không giống, AMT, hoặc buộc phải hoàn lại khoản tín thuế bảo giá tiền ứng trước trên mức cho phép.

Xem thêm: Trường Mầm Non Tiếng Anh Là Gì, Trường Mẫu Giáo, Mầm Non In English

Bảng 2 (giờ đồng hồ Anh)PDF
cũng có thể kinh nghiệm ngẫu nhiên khoản tín thuế như thế nào nhưng mà quý khách không yêu cầu bên trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, ví dụ như tín thuế nước ngoài, tín thuế giáo dục, tín thuế bình thường dành cho bạn. Có các khoản tkhô nóng toán khác, ví dụ như số chi phí được thanh khô toán thù với hưởng thụ gia hạn nộp hồ sơ hoặc khấu lưu lại thuế an sinh xã hội quá mức cho phép.Bảng 3 (tiếng Anh)PDF

Những Txuất xắc Đổi Gần Đây


Sửa thay đổi đến Hướng Dẫn 2021 của Bảng H (Mẫu 1040) (giờ đồng hồ Anh) -- 16-THÁNG 2-2022

Sử dụng Số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) Khi Khai Thuế (giờ đồng hồ Anh) -- 25-THÁNG 6-2021

Cập Nhật Loại Trừ Tiền Thất Nghiệp cho những người đóng thuế đang kết thân sống trong một đái bang gia sản cộng đồng (giờ đồng hồ Anh) -- 24-THÁNG 5-2021

Xử Lý Thuế đối với Trợ Cấp Thất Nghiệp

Mẫu 1040, 1040-SR hoặc 1040-NR, mẫu 3a, Cổ tức đầy đủ điều kiện (giờ đồng hồ Anh) -- 06-THÁNG 4-2021

Gia Hạn Nộp Hồ Sơ và Miễn Áp Dụng Khác đến Người Knhị Mẫu 1040 (tếng Anh)PDF 

Khẩu trang với các thứ bảo đảm an toàn cá thể khác nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm của COVID-19 được khấu trừ thuế

Tuyên tía của hoidapthutuchaiquan.vn - Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ năm 2021 (giờ Anh) 

Loại Trừ Mới lên tới mức $ 10.200 chi phí Bồi Thường Thất Nghiệp (giờ đồng hồ Anh) -- 24 THÁNG 3-2021

Báo Cáo Tín Thuế Đối Với Tiền Lương khi Nghỉ Phxay Gia Đình và Nghỉ Bệnh Đủ Điều Kiện Trong Tổng Lợi Tức (Tiếng Anh) – 01-THÁNG 3-2021

Sửa thay đổi Hướng Dẫn đến Mẫu 1040 với 1040-SR (giờ đồng hồ Anh) -- 08-THÁNG 2-2021

Báo cáo Các Khoản Khấu Trừ Dư Thừa lúc Chấm Dứt Di Sản hoặc Ủy Thác trên những Mẫu 1040, 1040-SR và 1040-NR mang đến Năm Thuế 2018 và Năm Thuế 2019 (giờ đồng hồ Anh) -- 10-THÁNG 7-2020

Bãi vứt giới hạn về tổn thất marketing đối với một trong những tín đồ nộp thuế cho những năm 2018, 2019 và 2020 (tiếng Anh) --19-THÁNG 5-2020

Giảm dịu nhiệm vụ cho người đóng góp thuế so với các thời hạn một mực tương quan cho thuế bởi vì đại dịch vi-rút coromãng cầu (giờ Anh) -- 14-THÁNG 4-2020

Hình thức cửa hàng bảo đảm dạng nhỏ tuổi (micro captive) (giờ Anh) -- 23-THÁNG 3-2020

Báo cáo Liên quan liêu đến Mục 965 của Sở cơ chế Thuế vụ (IRC) bên trên những Tờ k2 năm 2017 (tiếng Anh)– 08-THÁNG 3-2018


Các Mục Khác Quý Vị Có Thể Thấy Hữu Ích


Tất Cả Các Bản Sửa Đổi của Mẫu 1040 (tiếng Anh)