Isomer là gì

  -  

Đồng phân lập thể là ự khác biệt trong cách ắp xếp không gian của các phân tử có cùng khả năng kết nối của các nguyên tử. Các phân tử

NộI Dung:

Sự khác biệt chính - Cis vs Trans Isomers

Đồng phân lập thể là sự khác biệt trong cách sắp xếp không gian của các phân tử có cùng khả năng kết nối của các nguyên tử. Các phân tử này có cùng công thức hóa học và công thức phân tử, nhưng hình học khác nhau. Những đồng phân lập thể này có thể được phân loại thành nhiều loại xem xét sự tương đồng giữa các phân tử này. Đồng phân cis-trans là một loại đồng phân như vậy có thể tìm thấy trong ankan và cụ thể hơn là trong anken. Đồng phân cis-trans có thể được tìm thấy khi vị trí của một nhóm bên bị thay đổi trong khi phần còn lại của các phân tử giống hệt nhau. Sự khác biệt chính giữa các đồng phân cis và trans là Các đồng phân cis về cơ bản là cực trong khi các đồng phân trans tương đối không phân cực.Bạn đang xem: Isomer là gì

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. Đồng phân Cis là gì? - Định nghĩa, tính chất liên quan đến cấu trúc 2. Đồng phân Trans là gì - Định nghĩa, tính chất liên quan đến cấu trúc 3. Sự khác biệt giữa đồng phân Cis và Trans - So sánh sự khác biệt chính

Các thuật ngữ chính: Ankan, Anken, Đồng phân Cis-Trans, Hình học, Đồng phân, Không phân cực, Cực, Đồng phân lập thể


*

Đồng phân Cis là gì

Các đồng phân cis là các phân tử có cùng khả năng kết nối của các nguyên tử và bao gồm các nhóm bên giống hệt nhau có thể được tìm thấy ở cùng một phía. Ví dụ, trong anken, có ít nhất một liên kết đôi carbon-carbon. Nếu có các nhóm giống hệt nhau được gắn vào hai nguyên tử carbon nhưng nằm ở cùng một phía của phân tử, thì chúng được gọi là đồng phân cis. Để có đồng phân cis, một phân tử nên có hai nhóm bên giống hệt nhau và hai nhóm bên khác nhau. Hai nhóm bên giống hệt nhau nên được gắn vào hai nguyên tử carbon hoidapthutuchaiquan.vnnylic (nguyên tử carbon nằm trong liên kết đôi).Bạn đang xem: Isomer là gì

Hình 1: Đồng phân cis của phân tử 2-butene

Như thể hiện trong hình trên, 2-butene có đồng phân cis-trans. Ở đây, đồng phân cis gồm hai nhóm methyl gắn vào mỗi nguyên tử hoidapthutuchaiquan.vnnyl carbon. Hai nhóm methyl này ở cùng một phía của phân tử.

Bạn đang xem: Isomer là gì

Các nhóm giống hệt nhau ở cùng một phía ảnh hưởng đến sự phân cực của phân tử đó. Nếu có nhiều nhóm bên có độ âm điện ở cùng một phía, thì có sự phân cực rất cao trong phân tử đó. Do đó phân tử đó trở thành một phân tử phân cực cao. Do sự phân cực tăng lên này, có các lực hút mạnh giữa các phân tử này. Điều này dẫn đến điểm sôi cao hơn vì lực hút mạnh làm giảm khả năng các phân tử rời khỏi nhau. Nhưng điểm nóng chảy tương đối thấp hơn vì đồng phân cis không được đóng gói chặt chẽ do lực đẩy giữa các phân tử.

Đồng phân Trans là gì

Các đồng phân trans là các phân tử có cùng kết nối các nguyên tử và bao gồm các nhóm bên giống hệt nhau có thể được tìm thấy ở các phía đối diện. Ở đây, các nhóm bên giống hệt nhau được đặt trong một mô hình chéo. Một phân tử nên có hai nhóm bên giống hệt nhau và hai nhóm bên khác nhau để có đồng phân trans. Hai nhóm bên giống hệt nhau được gắn vào hai nguyên tử hoidapthutuchaiquan.vnnyl carbon, nhưng các nhóm này nằm ở hai hướng ngược nhau.


*

Hình 2: Đồng phân trans của 2-butene

Như thể hiện trong hình trên, đồng phân trans có hai nhóm methyl ở hai phía đối diện nhau. Hai nhóm methyl không được gắn vào cùng một nguyên tử carbon. Do đó, đây là một ví dụ tốt cho đồng phân trans.

Các đồng phân trans thường là các phân tử không phân cực. Nhưng có thể có một số mức độ phân cực theo loại nhóm bên có mặt. Tuy nhiên, không có lực hút mạnh giữa các phân tử trans do ít / không có cực. Do đó, điểm sôi của đồng phân trans tương đối thấp.

Sự khác biệt giữa Cis và Trans Isomers

Định nghĩa

Cực tính

Đồng phân Cis: Đồng phân cis luôn là một phân tử phân cực.

Xem thêm: Lemp Là Gì ? Tổng Quan Về Lamp/Lemp Stack Tổng Quan Về Lamp/Lemp Stack

Đồng phân trans: Các đồng phân trans ít cực hoặc không phân cực.

Độ nóng chảy

Đồng phân Cis: Điểm nóng chảy của đồng phân cis tương đối thấp do sự đóng gói lỏng lẻo của các phân tử.

Đồng phân trans: Điểm nóng chảy của đồng phân trans tương đối cao do sự đóng gói chặt chẽ của các phân tử.

Điểm sôi

Đồng phân Cis: Điểm sôi của đồng phân cis tương đối cao do sự hiện diện của lực hút mạnh.

Xem thêm: Cáp Hdmi Dvi Là Gì ? Có Chức Năng Như Thế Nào? Có Chức Năng Như Thế Nào

Phần kết luận

Đồng phân cis-trans mô tả sự khác biệt giữa các phân tử có cùng khả năng kết nối của các nguyên tử nhưng tính chất khác nhau. Những tính chất khác nhau này được gây ra do sự khác biệt trong cách sắp xếp không gian của hai phân tử. Sự khác biệt chính giữa các đồng phân cis và trans là các đồng phân cis về cơ bản là cực trong khi các đồng phân trans là tương đối không phân cực.