Job Order Costing Là Gì

  -  

Sự khác biệt chính - Chi phí Đơn hàng Công hoidapthutuchaiquan.vnệc và Chi phí Quy trình

Chi phí theo đơn đặt hàng và chi phí quá trình là hệ thống tập hợp và phân bổ chi phí cho các đơn vị sản xuất. Sự khác biệt chính giữa chi phí đặt hàng công hoidapthutuchaiquan.vnệc và chi phí quy trình là chi phí công hoidapthutuchaiquan.vnệc được sử dụng khi sản phẩm được sản xuất dựa trên đơn đặt hàng cụ thể của khách hàng trong khi chi phí quy trình được sử dụng để phân bổ chi phí trong môi trường sản xuất tiêu chuẩn hóa. hoidapthutuchaiquan.vnệc phân bổ chi phí chính xác là rất quan trọng bất kể sản phẩm được thiết kế riêng hay tiêu chuẩn hóa vì chi phí ảnh hưởng đến các quyết định định giá.Bạn đang xem: Job order costing là gì

NỘI DUNG 1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Chi phí Đơn hàng Công hoidapthutuchaiquan.vnệc là gì 3. Chi phí quy trình là gì 4. So sánh Song song - Chi phí Đơn hàng Công hoidapthutuchaiquan.vnệc và Chi phí Quy trình 5. Tóm tắt

Chi phí Đơn hàng Công hoidapthutuchaiquan.vnệc là gì?


*

Ví dụ. ABV là nhà sản xuất trang phục theo yêu cầu dành riêng cho cô dâu. ABV sẽ tính phí trang phục cộng với tỷ suất lợi nhuận 30% trên chi phí. Mã công hoidapthutuchaiquan.vnệc là HG201. Hãy xem xét các chi phí sau.

Bạn đang xem: Job order costing là gì

Giá cảSố tiền ($)
Vật liệu trực tiếp420
Tư liệu gián tiếp110
Lao động trực tiếp ($ 10 mỗi giờ trong 20 giờ)200
Lao động gián tiếp ($ 7 mỗi giờ trong 6 giờ)42
Chi phí sản xuất chung (15 mỗi giờ trong 26 giờ)390
Tổng chi phí1,162
Lợi nhuận (30%)348.60
Giá đã tính1,510.60

Chi phí công hoidapthutuchaiquan.vnệc giúp xác định chi phí và lợi nhuận kiếm được cho các công hoidapthutuchaiquan.vnệc riêng lẻ. Do đó, rất thuận tiện để xác định đóng góp của từng công hoidapthutuchaiquan.vnệc vào lợi nhuận của công ty. Dựa trên chi phí để phục vụ một khách hàng cụ thể, công ty có thể quyết định liệu hoidapthutuchaiquan.vnệc tiếp tục các mối quan hệ kinh doanh với những khách hàng đó có sinh lợi hay không. Tuy nhiên, chi phí công hoidapthutuchaiquan.vnệc cũng có thể dẫn đến quá tải thông tin vì công ty phải theo dõi tất cả hoidapthutuchaiquan.vnệc sử dụng các thành phần chi phí như nguyên vật liệu và nhân công. Đối với các quyết định quản lý tổng thể như đánh giá lợi nhuận của công ty, thông tin công hoidapthutuchaiquan.vnệc riêng lẻ này chỉ được sử dụng hạn chế.

Chi phí quy trình là gì?

Ngược lại với chi phí công hoidapthutuchaiquan.vnệc, chi phí quá trình được sử dụng trong các quá trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa mà ở đó các đơn vị được sản xuất giống hệt nhau về bản chất. Trong bối cảnh có tính chất này, chi phí sẽ được phân cho các phòng ban hoặc nhóm làm hoidapthutuchaiquan.vnệc khác nhau. Giá mỗi đơn vị sẽ được tính bằng cách chia tổng chi phí cho bộ phận hoặc nhóm làm hoidapthutuchaiquan.vnệc cho số đơn vị được sản xuất.

Ví dụ. Công ty DRA sản xuất chai nhựa, và quy trình sản xuất hoạt động với 3 phòng ban và sản xuất 6.500 chai trong tháng qua. Hãy xem xét các chi phí sau cho từng bộ phận.


*

Một lợi thế của chi phí quá trình là nó cho phép các doanh nghiệp có được thông tin chi tiết về quá trình sản xuất từ ​​các bộ phận hoặc nhóm làm hoidapthutuchaiquan.vnệc riêng lẻ. Phương pháp này thích hợp hơn cho các cơ sở sản xuất liên tục, chẳng hạn như nhà máy và công ty tiện ích. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chi phí quá trình có thể cho phép một số chi phí phi sản xuất mà bộ phận phát sinh như chi phí văn phòng được tính vào chi phí, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến giá bán cao hơn.

Sự khác biệt giữa Chi phí Đơn hàng Công hoidapthutuchaiquan.vnệc và Chi phí Quy trình là gì?

Chi phí Đơn hàng Công hoidapthutuchaiquan.vnệc so với Chi phí Quy trình

Chi phí công hoidapthutuchaiquan.vnệc được sử dụng khi sản phẩm được sản xuất dựa trên đơn đặt hàng cụ thể của khách hàng.

Xem thêm: P/E Là Gì? Chỉ Số Pe Là Gì Chỉ Số P/E Như Thế Nào Là Tốt

Chi phí quá trình là một phương pháp phân bổ chi phí được sử dụng để phân bổ chi phí trong môi trường sản xuất tiêu chuẩn hóa.
Bản chất của các đơn vị được sản xuất
Các đơn vị được sản xuất theo chi phí công hoidapthutuchaiquan.vnệc là tách biệt với nhau và là duy nhất.Các sản phẩm sử dụng chi phí quá trình là đồng nhất về bản chất.
Sử dụng
Chi phí công hoidapthutuchaiquan.vnệc được sử dụng bởi các công ty sản xuất các sản phẩm tùy chỉnh.Sản xuất của các đơn vị tiêu chuẩn hóa sử dụng chi phí quá trình.

Xem thêm: Tăng Like Page Là Gì ? Những Điều Thú Vị Nên Biết Khi Like Page

Tóm tắt - Chi phí Đơn hàng Công hoidapthutuchaiquan.vnệc so với Chi phí Quy trình

Người giới thiệu 1. “Hệ thống Chi phí Đơn hàng hoidapthutuchaiquan.vnệc làm.” Hệ thống Chi phí Đơn hàng Công hoidapthutuchaiquan.vnệc. N.p., n.d. Web. Ngày 24 tháng 3 năm 2017. 2. Obaidullah Jan, ACA, CFAhire tôi tại. "Kế toán chi phí theo đơn đặt hàng." Chi phí Đơn hàng hoidapthutuchaiquan.vnệc làm | Các bước | Mục Tạp chí | Thí dụ. N.p., n.d. Web. Ngày 24 tháng 3 năm 2017. 3. “Ưu điểm & Nhược điểm của Chi phí Đơn hàng & Chi phí Quy trình.” Chron.com. Chron.com, ngày 03 tháng 10 năm 2010. Web. Ngày 24 tháng 3 năm 2017. 4. “Ưu điểm & Nhược điểm của Chi phí Quy trình là gì?” Chron.com. Chron.com, ngày 21 tháng 7 năm 2010. Web. Ngày 24 tháng 3 năm 2017.