LAVA LÀ GÌ

  -  

dung nham, lava, 熔岩 là các bạn dạng dịch hàng đầu của "lava" thành giờ đồng hồ hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: We need to get out of this lava! ↔ bọn họ phải thoát ra khỏi dòng dung nham này!


*

*

Hiện tại công ty chúng tôi không có phiên bản dịch mang lại Lava trong từ điển, có thể chúng ta cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo chất vấn dịch từ động, bộ nhớ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


*

But what follows is a series of earthquakes that màn chơi the whole world và bring about final destruction, Rena dying in the advent by trying to lớn escape on Godo"s ship and Rock blinded by a lava emission.

Bạn đang xem: Lava là gì


Nhưng kế đó là hàng loạt trận rượu cồn đất làm cho cả thế giới bị diệt trừ hoàn toàn, Rena chết trong những khi cố trốn lên tàu của Godo với Rock bị mù vì chưng một đợt phun trào dung nham.
Nelson Rivera said "The story is told musically, which is always exciting, because music can really get to hoidapthutuchaiquan.vn xử lý core emotions & Lava most certainly achieves this, almost effortlessly".
Nelson Rivera hoidapthutuchaiquan.vnết rằng "Câu chuyện được kể bởi âm nhạc, điều luôn luôn gây hứng thú, vì chưng âm nhạc hoàn toàn có thể chạm đến những xúc cảm thuần túy nhất với Lava gần như chắc chắn rằng thành công về điều này một cách dễ dàng".
Its brilliant flares were clearly hoidapthutuchaiquan.vnsible for great distances at sea, and at night its glowing lava turned it into a brilliant luminous cone.
Ngọn lửa tỏa nắng của nó có thể được quan sát thấy cụ thể từ một khoảng cách rất xa bên trên biển, cùng vào ban đêm, dung nham phát sáng của nó thay đổi nó thành một hình nón chiếu sáng rực rỡ.
Some of my favorite memories include hiking up the Pacaya volcano, where I had my first experience with lava.
Một số ký ức thích thú của tôi bao hàm đi cỗ lên núi lửa Pacaya, chỗ tôi bao gồm kinh nghiệm đầu tiên với dung nham.
Plains may have been formed from flowing lava, deposited by water, ice, wind, or formed by erosion by these agents from hills & mountains.
Chúng có thể được xuất hiện từ dung nham tan xuống, lắng dịu bởi nước (suối, sông tuyệt biển), băng với gió, hay vì xói mòn dưới các tác động của những yếu tố này từ những sườn đồi, núi.
About 2.7 billion years ago, basaltic lava poured out of cracks in the floor of the primordial ocean; the remains of this volcanic rock formed the Canadian Shield in northeast Minnesota.
Vào khoảng tầm 2,7 tỉ năm về trước, dung nham bazan rã ra từ gần như vết nứt bên dưới lòng đáy biển lớn vào thời kỳ ban đầu của Trái Đất; những các loại đá dung nham còn lại tạo cho Khiên Canada thuộc phía đông bắc Minnesota.
He sings a tuy nhiên to the ocean each day for thousands of years, gradually venting his lava and sinking into the water, but does not realize that an undersea volcano has heard him every day & has fallen in love with him.
Anh cứ hát một bài bác hát mỗi ngày trong suốt hàng nghìn năm, cho tới khi cạn kiệt dung nham và chìm xuống nước, mà lần khần có một mồm núi lửa khác dưới đại dương tên là Lele sẽ lắng nghe anh từng ngày và phải lòng anh.
Plumes formed at the margins of silicate lava flows (through the interaction of lava và pre-existing deposits of sulfur và sulfur dioxide) produce white or gray deposits.
Các đám khói được có mặt ở những rìa ngoài ra dòng tan dung nham silicat (thông qua sự xúc tiến của dung nham và các chất ngưng trệ lưu huỳnh với điôxít lưu lại huỳnh đã tồn tại từ trước) tạo ra các trầm tích white color hay màu sắc xám.
In 1846, an effusive eruption formed the vent at the site of present-day Quizapu crater on the northern flank of Cerro Azul và sent lava flowing down the sides of the volcano, creating a lava field 8–9 square kilometres (3–3.5 square miles) in area.
Năm 1846, một vụ xịt trào kinh hoàng hình thành mồm phun trên trang vị trí của miệng núi lửa Quizapu ngày này trên sườn phía bắc của Cerro Azul cùng gửi dung nham tan xuống phía hai bên của núi lửa, tạo thành một nghành nghề dung nham 8-9 cây số vuông (3-3,5 vuông dặm) trong quần thể vực.

Xem thêm: Temporary Files Là Gì ? Hướng Dẫn Xóa File Temporary Trên Máy Tính


Behind the cliff just the right type of lava has cooled in just the right way to size a labyrinth of tiny tubes & cracks into the perfect kích cỡ for Galapagos storm petrels
Là một số loại dung nham được gia công nguội đúng cách để tạc thành một mê cung phần đa đường hầm và hang nứt Thành hang có kích thước hoàn hảo và tuyệt vời nhất cho chim chim báo bão báo bão Galapagos
The next eruptive period, the Castle Creek period, began about 400 BCE, & is characterized by a change in composition of St. Helens" lava, with the addition of olihoidapthutuchaiquan.vnne and basalt.
Giai đoạn phun trào tiếp theo mang tên gọi là Castle Creek, quá trình này bắt đầu vào khoảng chừng 400 TCN, với thành phần dung nham chuyển đổi với nhiều olihoidapthutuchaiquan.vnne và basalt hơn.
No modern komatiite lavas are known, as the Earth"s mantle has cooled too much to lớn produce highly magnesian magmas.
Large lava flows of andesite and basalt covered parts of the mountain, including one around the year 100 BCE that traveled all the way into the Lewis and Kalama river valleys.
Các loại dung nham andesit cùng bazan to phủ nhiều phần của núi, bao gồm một dòng tất cả tuổi khoảng 100 TCN chảy tràn trong các thung lũng sông Lewis cùng Kalama.
It can be found at elevations of 550–1,740 m (1,800–5,710 ft) in dry forests, where it grows on lava flows, & mixed mesic forests on the Island of Hawaiʻi, Maui, Molokaʻi, & Lānaʻi.
Loài này còn có ở độ dài 550–1.740 m (1.800–5.710 ft) làm hoidapthutuchaiquan.vnệc rừng khô nhiệt đới Hawaii, chỗ chúng mọc trên các dòng dung nham, với rừng ẩm thấp hỗn phù hợp tại phía trên trên đảo Hawaiʻi, Maui, Molokaʻi, và Lānaʻi.
This allowed the partly molten, high-pressure gas- and steam-rich rock in the volcano khổng lồ suddenly explode northwards toward Spirit Lake in a hot mix of lava and pulverized older rock, overtaking the avalanching face.
Điều này mang đến phép 1 phần khí nóng với áp suất cao địa chất> cùng hơi nước phong phú và đa dạng đá vào núi lửa đột nhiên phát nổ về phía bắc về phía Spirit Lake vào một các thành phần hỗn hợp nóng của dung nham và đá cũ ép thành bột, quá qua phương diện tuyết lở.
In the area that is now India, massive lava beds called the Deccan Traps were erupted in the very late Cretaceous & early Paleocene.
Tại khoanh vùng ngày ni là Ấn Độ, những tầng dung nham to con gọi là Deccan Traps sẽ sụt xuống vào thời điểm cuối kỷ Creta với đầu nắm Paleocen.
Because the intruded magma remained below ground và was not directly hoidapthutuchaiquan.vnsible, it was called a cryptodome, in contrast lớn a true lava dome exposed at the surface.
Bởi vì pháp môn sư xâm nhập vẫn ở bên dưới mặt đất và không bắt gặp trực tiếp, nó được call là cryptodome, trái ngược với lava dome thực sự lộ ra trên bề mặt.
Io"s volcanism has led lớn the formation of hundreds of volcanic centres & extensive lava formations, making it the most volcanically active toàn thân in the Solar System.
Hoạt rượu cồn núi lửa của Io sẽ dẫn tới sự hình thành của hàng trăm ngàn tâm núi lửa với các kết cấu dung nham rộng lớn, khiến cho nó phát triển thành thiên thể có vận động núi lửa trẻ trung và tràn đầy năng lượng nhất vào Hệ khía cạnh Trời.
Images from the Galileo spacecraft revealed that many of Io"s major flows, lượt thích those at Prometheus và Amirani, are produced by the build-up of small breakouts of lava on top of older flows.

Xem thêm: Nostalgia Là Gì, Nghĩa Của Từ Nostalgia, Nghĩa Của Từ Nostalgia Trong Tiếng Việt


Hình hình ảnh từ những tàu ngoài hành tinh Galileo cho biết thêm nhiều trong các những mẫu chảy dung nham khủng trên Io, như làm hoidapthutuchaiquan.vnệc Prometheus và Amirani, được tạo ra bởi sự bồi đắp của rất nhiều dòng chảy nhỏ tuổi hơn bên trên những dòng chảy cũ.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M