Ledger Account Là Gì

  -  

Kiến thức về những Tài khoản sổ chiếc và cây bút toán kép vào môn học FA/F3 ACCA

Quy trình kế toán tài chính tài thiết yếu gồm 4 bước cơ bản: Thu thập triệu chứng từ (Documenting), Ghi nhận thông tin kế toán (Recording), Tổng đúng theo thông tin (Summarising), Trình bày thông tin (Presenting). Với từng bước kế toán sử dụng các loại sổ sách khác nhau để triển khai quy trình.

Bạn đang xem: Ledger account là gì

Đang xem: Ledger tài khoản là gì

*

Phạm vi bài xích học dưới đây sẽ triệu tập vào cách ghi nhận các tài khoản bên trên sổ chiếc (Ledgers) bằng cách thức ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping).

I. Mục tiêu

Phương pháp ghi nhận cây bút toán képCách ghi nhận những tài khoản sổ cái

II. Nội dung

1. Tổng quan tiền về sổ cái (Ledger)

a. Định nghĩa cùng phân loại

Sau khi các giao dịch kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp lớn được ghi vào sổ sách ghi nhận ban đầu (Books of prime entry), kế toán đang tổng hòa hợp lên các tài khoản bên trên sổ cái.

Sổ chiếc (Ledger) là một trong loạisổ sách kế toántổng hợp, dùng để làm ghi chép những nghiệp vụ kinh tế tài chính – tài chủ yếu phát sinh của từng tài khoản kế toán trong những kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Có 3 một số loại sổ mẫu cơ phiên bản trong doanh nghiệp bao gồm:

Sổ cái thông thường (Nominal/Main/General Ledger): Là sổ sách kế toán tất cả chứa các tài khoản phi cá thể (impersonal accounts) tổng hợp những vấn đề tài chính của doanh nghiệp.Sổ cái các khoản yêu cầu thu (Receivables ledger): Là sổ chiếc ghi nhận các tài khoản cá nhân (personal accounts) của từng khách hàng hàng của doanh nghiệp.Sổ cái những khoản đề xuất trả (Payables ledger): Là sổ loại ghi nhận những tài khoản cá thể (personal accounts) của từng đơn vị cung cấp của doanh nghiệp.

*

Trong doanh nghiệp, kế toán đang sử dụng phương pháp ghi nhận bút toán kép (double entry bookeeping) để hạch toán những tài khoản sổ cái.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Blooper Là Gì ? Nghĩa Của Từ Blooper Trong Tiếng Việt

b. Mối contact giữa các sổ cái

*

Trên sổ cái chung, vẫn có các tài khoản yêu cầu thu người tiêu dùng (Receivables), nên trả nhà hỗ trợ (Payables). Tuy vậy các tài khoản này ghi thừa nhận tổng giá chỉ trị của những khoản bắt buộc thu/phải trả chứ không cần ghi rõ từng khoản đề xuất thu/phải trả từng khách hàng hàng/nhà cung cấp.

2. Cách thức ghi nhận cây bút toán kép (Double entry bookeeping)

Phương pháp ghi nhận cây bút toán kép được xây dựng dựa vào cơ sở: Mỗi giao dịch thanh toán kế toán số đông có ảnh hưởng kép (dual effect) đến mức bên Nợ cùng bên bao gồm trên tài khoản kế toán.

Trong hệ thống ghi nhận bút toán kép, mỗi nghiệp vụ kế toán phạt sinh sẽ được ghi vào bên Nợ và mặt Có của các đầu tài khoản khớp ứng một khoản bởi nhau. Vày thế, tổng giá trị của bên Nợ luôn luôn luôn bằng giá trị của mặt Có vào doanh nghiệp.

Các ghi nhận bút toán kép hay gặp:

*
Ví dụ: Nếu gia sản trong công ty lớn tăng lên, kế toán sẽ ghi nhận giá trị tăng thêm đó vào bên Nợ (Debit) của tài khoản tài sản (Asset) trên sổ cái.

3. Cách ghi nhận các tài khoản bên trên sổ mẫu (Ledger accounts)

a. Biện pháp ghi nhận thông tin tài khoản Sổ cái tầm thường (Nominal Ledger)

Cấu trúc của một sổ chiếc chung:

*

Kế toán ghi nhận:

*

b. Cách ghi nhận thông tin tài khoản Sổ cái những khoản phải thu (Receivables Ledger)

*

c. Cách ghi nhận thông tin tài khoản Sổ cái các khoản đề xuất trả (Payables Ledger)

*

4. Phương trình kế toán (Accounting Equation)

Theo nguyên tắc phù hợp (matching concept), lợi nhuận phải được ghi nhận phù hợp với chi phí phát sinh để chế tạo ra ra lợi nhuận đó. Tương tự, gia tài cũng nên được ghi nhận phù hợp với nguồn hình thành gia tài đó (từ vốn chủ mua hoặc vốn vay).

Nguyên tắc bên trên là cơ sở của cách thức ghi nhận cây bút toán kép: Tổng giá bán trị bên Nợ luôn bằng tổng vốn bên Có. Từ đó, phương trình kế toán tài chính được thi công và vạc triển.

Phương trình kế toán giúp cho doanh nghiệp phẳng phiu được những khoản mục tài chính của chính mình trên Bảng bằng phẳng số phát sinh (Trial Balance), từ đó hoàn thành report Tài chính (Financial Statements) một cách chủ yếu xác.

Xem thêm: Trái Nghĩa Của Internal Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

Từ phương trình trên, ta hoàn toàn có thể suy ra những phương trình bên dưới đây:

Phương trình 1:

Tài sản = (Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại) + Nợ yêu cầu trả

(Assets = (Capital Introduced + Retained Profits) + Liabilities)

Phương trình 2:

Tài sản = Vốn góp + (Lợi nhuận kiếm được – Rút vốn) + Nợ buộc phải trả

(Assets = Capital Introduced + (Earned Profits – Drawings) + Liabilities)

Ngoài phương trình kế toán nói trên, fan ta còn thực hiện phương trình marketing (Business Equation) để reviews tài sản của một công ty lớn trong 1 thời kỳ hoạt động.