Like father like son là gì

  -  
Quý khách hàng có thể nhắc ra được bao nhiêu thành ngữ tiếng Anh về gia đình, lân cận like father, like son? Nếu con số không tới 10 thành ngữ, bạn cần xem tức thì bài viết này nhằm bổ sung kỹ năng đấy!

Thành ngữ tiếng Anh chỉ sự như thể nhau

Thành ngữ

Nghĩa

Ví dụ

lượt thích father, like son

con cái thừa kế những đặc điểm từ bỏ ba mẹ

Tom was a great fisherman, and there’s his son Andy out on the water. Like father, like son.

Bạn đang xem: Like father like son là gì

runs in the family

một tài năng, sở thích, vấn đề... mà rất nhiều người vào gia đình đa số có

He has two daughters, both very athletic, just like their mother. It runs in the family.

spitting image

nhị bạn trông gần như là như nhau nhau

Look at Kate. She’s the spitting image of her mother.

in one’s blood

một điều nào đó ngấm sâu vào trong dòng huyết của gia đình

Law is in my blood. I’m a lawyer, and so is my father, my grandfather, và two of my aunts.

a chip off the old block

nhỏ giống như cha sinh hoạt tính giải pháp hoặc nước ngoài hình

He’s as stubborn as his father – a chip off the old blochồng in other words.

táo Apple doesn’t fall far from the tree

con cái thông thường có điểm lưu ý tương đương cùng với tía mẹ

Eric ended up in prison just like his father. I guess the táo bị cắn doesn’t fall far from the tree.

follow in someone’s footsteps

nỗ lực cố gắng đạt được điều nhưng một người không giống đã dành được

I thought about following in my mother’s footsteps and becoming a surgeon, but I don’t think I’d make a great doctor.

Thành ngữ giờ Anh chỉ mối quan lại hệ

Thành ngữ

Nghĩa

Ví dụ

flesh và blood

quan hệ ruột thịt

You should take better care of your younger sister. She is your own flesh & blood.

bad blood

mối quan hệ ko tốt

There is bad blood between the two sisters. They haven’t spoken to each other in three years.

Xem thêm: Nợ ngắn hạn là gì? Tổng hợp những khoản nợ phải trả của doanh nghiệp

one big happy family

hòa bình và phổ biến sinh sống vui tươi (hay cùng với nghĩa mỉa mai)

To outsiders, they seemed lượt thích one big happy family, but they often fought behind closed doors.

wears the pants

bạn nắm quyền

My mother definitely wears the pants in the family. My dad only thinks he does.

out of wedlock

nhỏ riêng biệt, quanh đó giá bán thú

I was born out of wedlock & raised by a single mother.

small fry

gây nên không nhiều sự hình họa hưởng

We’re still small fry compared to lớn the major companies in the field.

breadwinner

trụ cột tài chính trong nhà

My father was the breadwinner of the family and worked long hours.

Thành ngữ giờ đồng hồ Anh chỉ số đông điều được kế thừa

Thành ngữ

Nghĩa

Ví dụ

blue blood

người có bối cảnh gia đình quyền quý

The blue bloods generally keep lớn themselves, but a charity dance is a good place to lớn see them dress up.

accident of birth

đã có được điều gì nhờ vào gia đình

He became company vice-president when he was only 23, but that’s an accident of birth – his father is one of the major stockholders.

father figure

fan rứa vấn, cho lời khuyên

After I joined the company, Lin was a father figure to lớn me. He gave me lots of valuable advice.

Xem thêm: Rsi, Relative Strength Index Là Gì? Understanding And Using Rsi

born with a silver spoon in one’s mouth

có mặt trong gia đình nhiều có

I wasn’t born with a silver spoon in my mouth. I had to work two jobs lớn put myself through college.

Trên đấy là tổng vừa lòng hầu như câu thành ngữ tiếng Anh về gia đình, Edu2nhận xét hy vọng các bạn tích lũy thêm nhiều kỹ năng và kiến thức bắt đầu với hãy cùng đón ngóng số đông nội dung bài viết Anh ngữ độc đáo, có lợi tiếp sau tự Edu2nhận xét nhé!