Lợi Nhuận Biên Là Gì

  -  

Hiện nay, khi thị trường kinh tế ngày càng trở nên phát triển thì các doanh nghiệp để có thể cạnh tranh và phát triển trên thị trường thì đa phần các doanh nghiệp đều lựa chọn hình thức kinh doanh đầu tư để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Và phần doanh thu tăng thêm này được xác định là doanh thu biên hay là lợi nhuận biên. Vậy lợi nhuận biên là gì? Đặc điểm, công thức tính và các lưu ý liên quan đến lợi nhuận biên có nội dung như thế nào? Trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ gửi tới quý bạn đọc nội dung liên quan đến lợi nhuận biên như sau:

*
*

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568


Mục lục bài viết


2 2. Đặc điểm, công thức tính và các lưu ý

1. Lợi nhuận biên là gì?

Trong kinh tế học vi mô, lợi nhuận biên là phần gia tăng lợi nhuận thu được từ một đơn vị hoặc phần gia tăng vô cùng nhỏ so với số lượng sản phẩm được sản xuất ra. Theo cách tiếp cận biên để tối đa hóa lợi nhuận, để tối đa hóa lợi nhuận, một công ty nên tiếp tục sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ cho đến khi lợi nhuận biên bằng không. Tại bất kỳ số lượng sản lượng ít hơn, lợi nhuận biên là dương và do đó lợi nhuận có thể tăng lên bằng cách sản xuất một lượng lớn hơn; tương tự như vậy, tại bất kỳ lượng sản lượng nào lớn hơn sản lượng mà tại đó lợi nhuận biên bằng 0, lợi nhuận biên là số âm và do đó lợi nhuận có thể cao hơn bằng cách sản xuất ít hơn. Vì lợi nhuận là doanh thu trừ đi chi phí nên lợi nhuận biên bằng doanh thu biên trừ chi phí biên.

Bạn đang xem: Lợi nhuận biên là gì

Lợi nhuận biên là lợi nhuận mà một công ty hoặc cá nhân thu được khi một đơn vị bổ sung hoặc biên được sản xuất và bán. Biên đề cập đến chi phí tăng thêm hoặc lợi nhuận thu được khi sản xuất đơn vị tiếp theo. Sản phẩm biên là doanh thu tăng thêm kiếm được trong khi chi phí biên là chi phí tăng thêm để sản xuất thêm một đơn vị.

Lợi nhuận biên là chênh lệch giữa chi phí biên và sản phẩm biên (còn được gọi là doanh thu biên). Phân tích lợi nhuận biên rất hữu ích cho các nhà quản lý vì nó hỗ trợ trong việc quyết định xem có nên mở rộng sản xuất hay giảm tốc độ ngừng sản xuất hoàn toàn, một thời điểm được gọi là điểm ngừng hoạt động.

Theo lý thuyết kinh tế chính thống, một công ty sẽ tối đa hóa lợi nhuận tổng thể khi chi phí biên bằng với doanh thu biên, hoặc khi lợi nhuận biên chính xác bằng 0.

Lợi nhuận biên là sự gia tăng lợi nhuận do sản xuất thêm một đơn vị. Lợi nhuận biên được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa doanh thu cận biên và chi phí cận biên. Phân tích lợi nhuận biên rất hữu ích vì nó có thể giúp xác định xem nên tăng hay giảm mức sản lượng.

Lợi nhuận cận biên không bao gồm chi phí cố định và các chi phí biến đổi khác không liên quan trực tiếp đến sản xuất. Ví dụ: nếu một công ty quyết định giữ một luật sư trên cơ sở lưu giữ với giá 30.000 đô la mỗi năm, việc thêm một đơn vị sản xuất khác sẽ không thay đổi người giữ hàng. Trong trường hợp như vậy, lợi nhuận cận biên sẽ không tính đến chi phí liên quan đến luật sư.

Hãy lấy một tình huống khác, một nhân viên chỉ làm 900 que đá mỗi ngày và mỗi nhân viên có khả năng làm 1.200 que kem. Khi tính toán lợi nhuận biên, chúng tôi loại trừ chi phí của nhân viên cho đến khi chúng tôi đạt được công suất sản xuất dự kiến ​​là 1.200 kem que và vượt quá số lượng sản xuất đã nói thêm một đơn vị. Khi một công ty đạt đến mức cao nhất của năng lực sản xuất hiện có, việc sản xuất hàng hóa trở nên đắt hơn do chi phí bảo trì và làm thêm giờ tăng lên, điều này làm giảm thiểu doanh số bán hàng bổ sung có thể đạt được. Như vậy, các công ty sẽ chỉ tăng sản lượng lên đến mức lợi nhuận cận biên bằng không. Sản xuất thêm một đơn vị không có ý nghĩa kinh tế vì khi lợi nhuận cận biên bằng 0, công ty sẽ không kiếm thêm được lợi nhuận.

2. Đặc điểm, công thức tính và các lưu ý

2.1. Đặc điểm của lợi nhuận biên 

Lợi nhuận c biên khác với lợi nhuận bình quân, lợi nhuận ròng và các thước đo lợi nhuận khác ở chỗ nó xem xét số tiền được tạo ra khi sản xuất thêm một đơn vị. Nó tính đến quy mô sản xuất vì khi một công ty lớn hơn, cơ cấu chi phí của nó thay đổi, và tùy thuộc vào quy mô kinh tế, lợi nhuận có thể tăng hoặc giảm khi sản xuất tăng lên.

Quy mô kinh tế đề cập đến tình huống mà lợi nhuận biên tăng lên khi quy mô sản xuất được tăng lên. Tại một thời điểm nhất định, lợi nhuận c biên sẽ trở thành 0 và sau đó chuyển sang âm khi quy mô tăng vượt quá khả năng dự định của nó. Tại thời điểm này, công ty gặp bất lợi về quy mô.

Do đó, các công ty sẽ có xu hướng tăng sản lượng cho đến khi chi phí cận biên bằng với sản phẩm cận biên, đó là khi lợi nhuận biên bằng không.

Nói cách khác, khi chi phí cận biên và sản phẩm cận biên (doanh thu) bằng 0, sẽ không có thêm lợi nhuận thu được khi sản xuất thêm một đơn vị. Nếu lợi nhuận biên của một công ty chuyển sang âm, ban lãnh đạo của công ty có thể quyết định thu hẹp quy mô sản xuất, tạm dừng sản xuất hoặc từ bỏ hoàn toàn hoạt động kinh doanh nếu có vẻ như lợi nhuận biên dương sẽ không quay trở lại.

Xem thêm: Bàn Về Nguyên Khí Là Gì ? Có Những Vị Thuốc Nào? Tác Dụng… Nghĩa Của Từ Nguyên Khí Trong Tiếng Việt

Các doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận dưới nhiều hình thức khác nhau, tức là lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận gộp, lợi nhuận cận biên và lợi nhuận ròng. Mỗi khoản lợi nhuận này được tính toán khác nhau và chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động kinh doanh và triển vọng. Điều khác biệt giữa lợi nhuận cận biên là nó quan tâm đến lợi nhuận thu được bằng cách sản xuất thêm một đơn vị sản xuất, thay vì tập trung vào cấu trúc chi phí của công ty. Nó ngụ ý rằng nó chiếm quy mô sản xuất vì lợi nhuận của một công ty thay đổi cùng với sự thay đổi của số lượng sản xuất.

2.2. Công thức tính lợi nhuận biên

Chi phí biên (MCMC) là chi phí để sản xuất thêm một đơn vị, và doanh thu cận biên (MR) là doanh thu kiếm được để sản xuất thêm một đơn vị.

 Lợi nhuận biên (MP) = Doanh thu cận biên (MR) – chi phí cận biên (MCMC)

Trong kinh tế vi mô hiện đại, các công ty cạnh tranh với nhau sẽ có xu hướng sản xuất các đơn vị hàng hóa cho đến khi chi phí cận biên bằng với doanh thu cận biên (MCMC = MR), để lại lợi nhuận biên hiệu quả bằng không cho người sản xuất.

Trên thực tế, trong cạnh tranh hoàn hảo, không có chỗ cho lợi nhuận biên vì cạnh tranh sẽ luôn đẩy giá bán xuống mức chi phí cận biên, và một công ty sẽ hoạt động cho đến khi doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên; do đó, không chỉ MC = MP, mà cả MC = MP = giá.

 Nếu một công ty không thể cạnh tranh về chi phí và hoạt động với mức lỗ biên (lợi nhuận cận biên âm), thì công ty đó cuối cùng sẽ ngừng sản xuất. Do đó, tối đa hóa lợi nhuận đối với một công ty xảy ra khi công ty sản xuất đến mức chi phí cận biên bằng với doanh thu cận biên và lợi nhuận biên bằng không.

2.3. Các lưu ý về lợi nhuận biên

Điều quan trọng cần lưu ý là lợi nhuận biên chỉ cung cấp lợi nhuận thu được từ việc sản xuất thêm một mặt hàng, chứ không phải lợi nhuận tổng thể của một công ty. Nói cách khác, một công ty nên ngừng sản xuất ở mức mà việc sản xuất thêm một đơn vị bắt đầu làm giảm lợi nhuận tổng thể.

Các biến số đóng góp vào chi phí cận biên bao gồm:

– Nhân công

– Chi phí vật tư hoặc nguyên liệu thô

– Lãi trên nợ

– Thuế

Chi phí cố định, hoặc chi phí chìm, không nên được tính vào việc tính toán lợi nhuận biên vì những chi phí một lần này không thay đổi hoặc làm thay đổi lợi nhuận của việc sản xuất đơn vị sản phẩm tiếp theo.

Chi phí mặt trời là những chi phí không thể thu hồi được như xây dựng nhà máy sản xuất hoặc mua một phần thiết bị. Phân tích lợi nhuận biên không bao gồm chi phí chìm vì nó chỉ xem xét lợi nhuận từ một đơn vị khác được sản xuất, chứ không phải tiền đã được chi cho các chi phí không thể thu hồi như nhà máy và thiết bị. Tuy nhiên, về mặt tâm lý, xu hướng bao gồm chi phí cố định là khó khắc phục và các nhà phân tích có thể trở thành nạn nhân của sai lầm chi phí chìm, dẫn đến các quyết định quản lý sai lầm và thường tốn kém.

Tất nhiên, trong thực tế, nhiều công ty hoạt động với lợi nhuận biên được tối đa hóa để chúng luôn bằng 0. Điều này là do rất ít thị trường thực sự đạt đến sự cạnh tranh hoàn hảo do những mâu thuẫn về kỹ thuật, môi trường quản lý và luật pháp cũng như độ trễ và sự bất cân xứng của thông tin.

Các nhà quản lý của một công ty có thể không biết chi phí cận biên và doanh thu của họ trong thời gian thực, điều này có nghĩa là họ thường phải đưa ra quyết định sản xuất trong thời gian sau và ước tính tương lai. Ngoài ra, nhiều công ty hoạt động dưới mức sử dụng công suất tối đa của họ để có thể tăng cường sản xuất khi nhu cầu tăng đột biến mà không bị gián đoạn.

Xem thêm: Tổng Hợp Web Đào Bitcoin Uy Tín, Hướng Dẫn Kiếm Bitcoin Miễn Phí Hằng Ngày

Để tối đa hóa lợi nhuận, một công ty nên sản xuất càng nhiều đơn vị càng tốt, nhưng chi phí sản xuất cũng có khả năng tăng lên khi sản xuất gia tăng. Khi lợi nhuận biên bằng 0 (tức là khi chi phí biên của việc sản xuất thêm một đơn vị bằng với doanh thu cận biên mà nó sẽ mang lại), thì mức sản xuất đó là tối ưu. Nếu lợi nhuận cận biên chuyển sang âm do chi phí, thì sản xuất nên được thu nhỏ trở lại. Nếu lợi nhuận biên là âm ở tất cả các mức sản xuất, thì hành động tốt nhất của công ty có lẽ là ngừng tất cả hoạt động sản xuất trong lúc này, thay vì tiếp tục sản xuất các đơn vị bị thua lỗ. Quy mô nền kinh tế đề cập đến các tình huống trong đó tăng sản lượng làm giảm chi phí cận biên. Trong những trường hợp như vậy, lợi nhuận biên sẽ tăng lên khi ngày càng nhiều đơn vị được sản xuất.