Marriage là gì

  -  

hôn nhân, kết hôn, cưới xin là các bạn dạng dịch bậc nhất của "marriage" thành tiếng hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: She wasn"t ready for marriage. ↔ Cô ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng cho hôn nhân.


*

*

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có bản dịch mang lại Marriage trong từ điển, bao gồm thể chúng ta cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo soát sổ dịch từ động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


*
lễ cưới, đám cưới

Since Arthur, not yet 14, was below the age of consent, a papal dispensation (i.e., waiver) allowing the marriage was issued in February 1497, và the pair were betrothed by proxy on 25 August 1497.

Bạn đang xem: Marriage là gì


Vì Arthur, chưa cách tuổi 14, dưới độ tuổi theo thỏa thuận, một sự miễn trừ của giáo hoàng (tức là, giấy khước từ) được cho phép họ kết hôn được ban vào thời điểm tháng 2 năm 1497, với hai người đính hôn ngày 25 mon 8 năm 1497.
Young men, obeying these principles will prepare you for temple covenants, full-time missionary serhoidapthutuchaiquan.vnce, và eternal marriage.
Các em thiếu niên thân mến, hoidapthutuchaiquan.vnệc tuân theo những nguyên tắc này sẽ sẵn sàng các em cho các giao mong đền thờ, quá trình truyền giáo toàn thời gian, với hôn nhân vĩnh cửu.
Seemingly, then, this arrangement “should eliminate poor matches và make subsequent marriages more stable,” notes the Journal.
Như vậy, theo tờ báo trên, thoạt nhìn, cách thức này dường như là giải pháp “loại bỏ được các cặp không câu kết và góp hôn nhân của các cặp đi đến kết hôn được bền bỉ hơn”.
“Let marriage be honorable among all, and the marriage bed be without defilement, for God will judge fornicators & adulterers.”
“Mọi fan phải kính-trọng sự hôn-nhân, chốn chớ bao gồm ô-uế, vày Đức Chúa Trời đã đoán-phạt kẻ dâm-dục thuộc kẻ phạm tội ngoại-tình”.
Tại sao bài toán có ham mong mỏi tình dục với cùng 1 người không phải vợ hay ông xã mình là điều không thể đồng ý được?
On 4 August, the Marriages (Tristan domain authority Cunha) Ordinance, 2017, extending the application of the Marriage (Ascension) Ordinance, 2016 to Tristan da Cunha, was signed by the Governor and published in the official gazette.
Vào ngày 4 mon 8, Pháp lệnh Hôn nhân (Tristan domain authority Cunha), 2017, không ngừng mở rộng hoidapthutuchaiquan.vnệc áp dụng Pháp lệnh Hôn nhân (Đảo Ascension) năm năm nhâm thìn cho Tristan da Cunha, đã làm được Thống đốc cam kết và công bố trên công báo.
* to lớn obtain the highest degree of the celestial kingdom, a man must enter into the new & everlasting covenant of marriage, D&C 131:1–4.
* Để đã có được đẳng cấp cao nhất của vương quốc thượng thiên, một tín đồ phải phi vào giao ước mới và dài lâu về hôn nhân, GLGƯ 131:1–4.

Xem thêm: Đòn Bẩy Là Gì Trong Giao Dịch Crypto? (Giải Thích Đơn Giản) Đòn Bẩy Là Gì


President Ezra Taft Benson, then-President of the Church, urged every returned missionary lớn take marriage seriously & make it a top priority in his life.7 After the session, I knew I had been called to repentance & needed to lớn act on the prophet’s counsel.
Chủ Tịch Ezra Taft Benson, thời gian đó là quản trị Giáo Hội, đang khuyên nhủ mọi bạn truyền giáo đã được giải nhiệm về lại nhà phải xem xét thật nghiêm túc về hôn nhân và coi sẽ là ưu tiên số 1 trong cuộc sống mình.7 Sau phiên họp đó, tôi biết tôi sẽ được lôi kéo phải hối hận cải và đề xuất phải hành hoidapthutuchaiquan.vn theo lời khuyên dạy dỗ của vị tiên tri.
Samurai hồng: Tình yêu, hôn nhân với tình dục sinh sống Nhật bản đương đại (Pink Samurai: Love, Marriage & Sex in Contemporary Japan.)
However, she discovered soon after marriage that his finances were in disarray; he had little money, yet he quit his job and refused employment.
Tuy vậy, không bao lâu sau khi chúng ta kết hôn chị mày mò ra rằng tín đồ ấy tất cả những khó khăn về phương diện tài chính; tín đồ ấy gồm rất ít tiền, vậy mà người ấy vẫn bỏ bài toán làm cùng từ chối đi làm hoidapthutuchaiquan.vnệc.
The marriage is believed to lớn have been a political gesture, with little actual love between Nō và Nobunaga.
Cuộc hôn nhân là một động thái mang ý nghĩa chính trị và những người nhận định rằng giữa bà cùng Nobunaga không có tình cảm.
Same-sex marriage legislation first appeared in the Løgting after the Tórshavn gay pride parade in 2012.
Luật hôn nhân đồng giới xuất hiện thêm lần đầu tiên tại Løgting sau cuộc diễu hành niềm tự hào đồng tính Tórshavn năm 2012.
From that day onwards, the definition of marriage in the District of Columbia has been the following: Marriage is the legally recognized union of 2 persons.
Từ ngày đó trở đi, quan niệm về hôn nhân sinh sống Quận Columbia là như sau: Hôn nhânsự kết đúng theo hợp pháp của 2 người.

Xem thêm: Các Loại Ví Bitcoin - Các Loại Ví Lưu Trữ Bitcoin Uy Tín Nhất Hiện Nay


Thường bố mẹ tín đồ Đấng Christ là đa số người xuất sắc nhất rất có thể giúp bạn rehoidapthutuchaiquan.vnews xem bản thân đã chuẩn bị cho hôn nhân chưa.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M