Ledger Nano S

  -  

Ví rét Ledger Nano S là đồ vật lưu trữ, bảo mật thông tin tiền năng lượng điện tử phổ cập & bán chạy nhất của Ledger Pháp.

Có thể cất 3-8 nhiều loại coin như BTC, ETH, XRP, ADA, EOS, BNB và hơn 5500 token ERC20, BEP20, TRC20, Polygon, Solana…Tích hợp màn hình điện tử LCD & nút bấm đồ gia dụng lý tiện lợiKết nối với máy vi tính qua cáp USB kèm theo hoặc kết nối với điện thoại thông minh Android qua đầu đưa OTG.Hỗ trợ Staking coin mang lãi trực tiếp trên ví lạnh lẽo Ledger.Chuyển đổi swap coin, token dễ dàng và đơn giản & linh động thông qua phần mềm Ledger Live.

Ledger NANO S phân phối thiết yếu hãng bởi Ví chi phí Bitcoin là đại lý ủy quyền của Ledger Pháp trường đoản cú 2017. Sản phẩm nguyên seal, new 100%. Bảo hành đổi mới 12 tháng.


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1690000,"display_regular_price":1790000,"image":"title":"ledger-nano-s-new-2021","caption":"","url":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-new-2021.jpg","alt":"ledger-nano-s-new-2021","src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-new-2021-600x630.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-new-2021.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"thumb_src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-new-2021-130x130.jpg","thumb_src_w":130,"thumb_src_h":130,"src_w":600,"src_h":630,"image_id":"3648","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":100,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"NANO-S-01","variation_description":"Vu00ed lu1ea1nh Ledger Nano S lu00e0 mu1ed9t thiu1ebft bu1ecb phu1ea7n cu1ee9ng du00f9ng u0111u1ec3 lu01b0u tru1eef, bu1ea3o mu1eadt tiu1ec1n u0111iu1ec7n tu1eed. Ledger Nano S u0111i ku00e8m vu1edbi phiu00ean bu1ea3n mu1edbi nhu1ea5t, hu1ed7 tru1ee3 cu00e0i u0111u1eb7t tu1edbi 18 phầm mềm u0111u1ed3ng thu1eddi. Bu1ea3o mu1eadt cao hu01a1n, hou00e0n tou00e0n tu01b0u01a1ng thu00edch vu1edbi Ledger Live. ","variation_id":1882,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_phien-ban":"flamingo-pink-mau-hong","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1690000,"display_regular_price":1790000,"image":"title":"ledger-nano-s-2021-pink","caption":"","url":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-pink.jpg","alt":"ledger-nano-s-2021-pink","src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-pink-600x630.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-pink.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"thumb_src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-pink-130x130.jpg","thumb_src_w":130,"thumb_src_h":130,"src_w":600,"src_h":630,"image_id":"3651","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":100,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"NANO-S-PINK","variation_description":"Vu00ed lu1ea1nh Ledger Nano S phiu00ean bu1ea3n mu00e0u Hu1ed3ng (Flamingo Pink) – Su1ed1 lu01b0u1ee3ng hu1ea1n chu1ebf. ","variation_id":2473,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_phien-ban":"jade-green-mau-xanh-ngoc-bich","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1690000,"display_regular_price":1790000,"image":"title":"ledger-nano-s-2021-green","caption":"","url":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-green.jpg","alt":"ledger-nano-s-2021-green","src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-green-600x630.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-green.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"thumb_src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-green-130x130.jpg","thumb_src_w":130,"thumb_src_h":130,"src_w":600,"src_h":630,"image_id":"3650","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":100,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"NANO-S-GREEN","variation_description":"Vu00ed lu1ea1nh Ledger Nano S phiu00ean bu1ea3n mu00e0u Xanh Lu00e1 (Jade Green) – Su1ed1 lu01b0u1ee3ng hu1ea1n chu1ebf. ","variation_id":2602,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_phien-ban":"saffron-yellow-mau-vang","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1690000,"display_regular_price":1790000,"image":"title":"ledger-nano-s-2021-yellow","caption":"","url":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-yellow.jpg","alt":"ledger-nano-s-2021-yellow","src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-yellow-600x630.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-yellow.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"thumb_src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-yellow-130x130.jpg","thumb_src_w":130,"thumb_src_h":130,"src_w":600,"src_h":630,"image_id":"3652","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":100,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"NANO-S-YELLOW","variation_description":"Vu00ed lu1ea1nh Ledger Nano S phiu00ean bu1ea3n mu00e0u vu00e0ng Saffron Yellow – Su1ed1 lu01b0u1ee3ng hu1ea1n chu1ebf. ","variation_id":2472,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_phien-ban":"lagoon-blue-mau-xanh-duong","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1690000,"display_regular_price":1790000,"image":"title":"ledger-nano-s-2021-blue","caption":"","url":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-blue.jpg","alt":"ledger-nano-s-2021-blue","src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-blue-600x630.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-blue.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"thumb_src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-blue-130x130.jpg","thumb_src_w":130,"thumb_src_h":130,"src_w":600,"src_h":630,"image_id":"3656","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":100,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"NANO-S-BLUE","variation_description":"Vu00ed lu1ea1nh Ledger Nano S phiu00ean bu1ea3n mu00e0u Xanh Du01b0u01a1ng (Lagoon Blue) – Su1ed1 lu01b0u1ee3ng hu1ea1n chu1ebf. ","variation_id":2474,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_phien-ban":"transparent-mau-trong-suot","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1690000,"display_regular_price":1790000,"image":"title":"ledger-nano-s-2021-transparent","caption":"","url":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-transparent.jpg","alt":"ledger-nano-s-2021-transparent","src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-transparent-600x630.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-transparent.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"thumb_src":"https://hoidapthutuchaiquan.vn/wp-content/uploads/2017/10/ledger-nano-s-2021-transparent-130x130.jpg","thumb_src_w":130,"thumb_src_h":130,"src_w":600,"src_h":630,"image_id":"3649","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":100,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"NANO-S-TRANS","variation_description":"Vu00ed lu1ea1nh Ledger Nano S phiu00ean bu1ea3n mu00e0u trong suu1ed1t (Transparent) – Su1ed1 lu01b0u1ee3ng hu1ea1n chu1ebf. ","variation_id":2605,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Phiên bản

hi88n.com