NOMINATION LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
nominate nominate<"nɔmineit>ngoại động từ (to nominate somebody for / as something) bao gồm thức ý kiến đề xuất ai đó sẽ tiến hành chọn để lấy vào một chức vụ, một cơ quan, một trách nhiệm I nominate Tom to make the tea tôi cử Tom đi pha trà she has been nominated (as candidate) for the Presidency bà ấy được đề cử (làm ứng cử viên) vào chức chủ tịch (to nominate somebody khổng lồ / as something) hướng đẫn ai vào một cơ quan; chỉ định to be nominated lớn a committee được té nhiệm vào trong 1 ủy ban the board nominated her as the new director ban chủ tịch đã chỉ định bà ấy làm giám đốc mới (từ hiếm,nghĩa hiếm) ấn định (nơi, ngày...) cho một sự kiện, một cuộc họp... 1 December has been nominated as the day of the election ngày 1 tháng mười nhị được ấn định là ngày bầu cử
*
/"nɔmineit/ ngoại hễ từ chỉ định, chọn, bổ nhiệm
*
to lớn nominate someone to lớn (for) a post
*
chỉ định và hướng dẫn (bổ nhiệm) ai giữ lại một chuyên dụng cho giới thiệu, cử !Nominating Convention (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hội nghị đề cử fan ra tranh ghế tổng thống gọi tên, để tên, ca ngợi (từ hiếm,nghĩa hiếm) định (nơi chạm mặt gỡ, ngày...)
*