Occasion là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
occasion
*
occasion<ə"keiʒn>danh từ thời gian một sự kiện xảy ra; thời gian on this/that occasion nhân dịp này/đó on the present/last occasion nhân ngày hiện nay/vừa rồi I"ve met him on several occasions tôi đã có rất nhiều dịp gặp gỡ nó this is not an occasion for laughter đây không phải dịp để cười thời cơ I"ll buy one if the occasion arises tôi đang mua một chiếc nếu có thời cơ he used the occasion to lớn express all his old grievances against the chairman nó lợi dụng cơ hội đó để giãi tỏ hết phần đông nỗi bất bình trước đây của nó đối với ông chủ tịch lý do, nhu cầu, căn do I"ve had no occasion khổng lồ visit him recently gần đây tôi chẳng có tại sao gì để cho thăm nó you have no occasion to be angry anh chẳng có tại sao gì để tức giận cả the real cause of the riot was unclear, but the occasion was the arrest of the two men chưa rõ vì sao thực sự của cuộc bạo động này là gì, nhưng tại sao trực tiếp ở đây là việc nhì người bị bắt giữ she"s not had much occasion khổng lồ speak French cô ta chẳng co nhiều thời cơ nói giờ đồng hồ Pháp (từ cổ,nghĩa cổ) sự kiện đặc biệt the wedding was quite an occasion lễ cưới là cả một sự kiện đặc trưng on occasion thỉnh phảng phất (mỗi khi gồm nhu cầu) on the occasion of something vào thời gian của một sự kiện nào đó; nhân thời cơ on the occasion of his daughter"s wedding nhân dịp đám cưới con gái ông ta khổng lồ have a sense of occasion gồm một xúc cảm tự nhiên về cái gì là đúng hoặc thích phù hợp với một sự khiếu nại nào đó... He wore his shabbiest clothes to lớn the party: He has no sense of occasion nó mặc quần áo tồi tàn nhất cho buổi liên hoan: thật chẳng có ý thức gì cả to lớn rise lớn the occasion tỏ ra có tác dụng đối phó với tình hình to take an occasion to vị something nhân một thời cơ làm một bài toán gì to take occasion by the forelock (như) forelockngoại đụng từ là nguyên nhân của chiếc gì; tạo ra what occasioned such an angry response? vật gì đã tạo ra một bội nghịch ứng tức giận như thế? Stephen"s behaviour occasioned his parents much anxiety hành vi của Stephen đang khiến phụ huynh nó rất lo ngại dịp
*
/ə"keiʤn/ danh tự dịp, cơ hội khổng lồ profit by the occasion cầm lấy cơ hội, nhân ngày duyên cớ, tại sao trực tiếp, vì sao ngẫu nhiên you have no occasion to lớn be angry anh chẳng gồm duyên cớ gì để nổi khùng cả (từ cổ,nghĩa cổ) công việc, công việc !to rise lớn the occasion tỏ ra có công dụng ứng so với tình hình !to take an occasion to bởi something nhân một cơ hội làm một việc gì !to take occasion by the forelock (xem) forelock ngoại rượu cồn từ khiến ra, sinh ra, là nguyên do xui, xui khiến lớn occasion someone to do something xui ai làm việc gì
*