Offerings Là Gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ hoidapthutuchaiquan.vn.Học những từ bạn phải tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Offerings là gì

*

a situation in which people are peaceful & agree with each other, or when things seem right or suitable together

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép


Xem thêm: T-Rex Là Gì - Tyrannosaurus

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hoidapthutuchaiquan.vn English hoidapthutuchaiquan.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Lạ Miệng Với Cách Làm Món Vó Bò Là Gì Đối Với Sức Khỏe Con Người?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語